Soomaali/Somaliska

Other languages - somaliska

Waxa daryeelka caafimaadka ee Iswiidhan laga maamulaa aagag kala duwan oo wadanka kuwaas oo loo yaqaano gobolada. Gobolka bogga xagiisa sare ka dooro si aad ugu hesho macluumaad ku saabsan waxa halkaad joogto khuseeya.

Current articles

Visa innehåll som:

Iska tallaal cudurka TBE

TBE-vaccination i Sörmland - somaliska

Qaniinyada shilinta waxay keeni kartaacudurka TBE. Sörmland waxay ka midtahay aaga khatarta ah. Sidaa awgeedwaxaa lagula talinayaa Tallaal, gaar ahaankuwa cawska iyo dhirta u dhow.

Warbixin ku saabsan tallaanka TBE ee carruurta Sörmland

Information om TBE-vaccination till barn i Sörmland - somaliska

Iska tallaal hargabka

Influensavaccination i Sörmland - somaliska

Xanuunka hargabka badanaaba maaha mid khatar leh. Haddii aad leedahay cudur wadnaha iyo sambabada ah oo joogto ah ama cuduro kale oo joogto ah, aad uur leedahay ama ka weyntahay 65 sanno ama da’weyn tahay markaasi waxa ammaan ah inaad is tallaashid. Haddii aad ka tirsantahay mid ka mid ah kooxahaasi waa bilaash tallaalku.

To the top of the page