Soomaali/Somaliska

Sharciyada iyo xuquuqda

Regler och rättigheter - somaliska

Current articles

Visa innehåll som:
  • Haddii aadan ku qanacsaneen daryeelka caafimaadka

    Om du inte är nöjd med vården i Sörmland - somaliska

    Miyaa adiga ama qof ehelkaada ah la kulantay wax aadan ku qanacsaneen markey noqoto daryeelka isbitaalka ama daryeelka caafimaadka ilkaha? Markas guddiga buukan jiifka wuu ku caawinkara adiga. Adiga aragtidaada marka aad nala qeybsatid waxaa suurtagalin in qofkale uusan arrintas la kulmin.

  • Ku turjuman luuqadeyda

    Tolkning till mitt språk - somaliska

    Du kan få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Tala om att du behöver en tolk som kan ditt språk när du bokar ditt besök.

To the top of the page