Soomaali/Somaliska

Raadso daryeel

Söka vård - somaliska

Current articles

Visa innehåll som:
 • Kani waa 1177

  Det här är 1177 - somaliska

  Waxaad wici kartaa lambarka telefoonka ee 1177 haddii adiga ama qof qoyskaaga ka mid ah uu jiran yahay. Markaas ayaad talo ka heli kartaa kalkaaliso ku hadasha Ingiriisi ama Iswidhish. Habeen iyo maalinba waad soo wici kartaa. Bogga 1177.se ayaa laga helayaa macluumaad caafimaadka iyo cudurrada ku saabsan.

 • Sidan ayuu daryeelka bukaanka ee Iswiidhan u shaqeeyaa

  Så fungerar vården i Sverige - somaliska

  Haddii adiga ama qof qoyskaaga ka tirsan uu daryeel caafimaad u baahan yahay ayaad badiyaa caawimo ka heli kartaan xarun caafimaad (vårdcentral). Wac lambarka 1177 haddii aanad hubin meesha aad daryeel caafimaad ka raadsaneyso. Waxaad kula hadli kartaa af Iswiidish ama Ingiriisi. Kalkaalisooyinka ka jawaabaaya ayaa xitaa kaala talin kara waxyaalaha aad adigu sameynayso si aad uga roonaato.

 • Daryeel caafimaadka ee dadka magangelyo doonka ah ama aan sharciga Iswiidhan haysan

  Vård om du är asylsökande eller inte har tillstånd att vara i Sverige - somaliska

  Qofka qaangaadhka ah/weyn ee magangelyo doonka ah ayaa xaq u leh inuu helo daryeel caafimaad iyo daryeelka ilkaha ee aan sugi kareynin. Waxay taasi xitaa khuseysaa qofka Iswiidhan jooga ee bilaa sharciga ah. Qofka 18 sano jir ka yar ayaa markasta xaq u leh inuu helo daryeel caafimaad iyo daryeel ilkaha ah.

 • Iska tallaal hargabka

  Influensavaccination i Sörmland - somaliska

  Xanuunka hargabka badanaaba maaha mid khatar leh. Haddii aad leedahay cudur wadnaha iyo sambabada ah oo joogto ah ama cuduro kale oo joogto ah, aad uur leedahay ama ka weyntahay 65 sanno ama da’weyn tahay markaasi waxa ammaan ah inaad is tallaashid. Haddii aad ka tirsantahay mid ka mid ah kooxahaasi waa bilaash tallaalku.

 • Talaal bilaash ah oo quseeyo cudurada faafa ee Sörmlanad

  Allmänna vaccinationsprogrammet - Sörmland - somaliska

  Dhammaan dadka Iswiidhan ku nool waxa lagula talinayaa inay iska tallaalaan jadeecada, cudurada finanka yay yar leh (röda hund), qaamo-qashiir/cudurka daamanka barariya, gawracatada, teetanada, dabaysha iyo xiiq dheerta. Kuwa ku dhasha Iswiidhan waxaa la siiyaa tallaalada ka hortaggeya cuduradaan caruurnimadooda. Qofka aan lahayn tallaalada ka ilaalinaya waxaa la siinayaa tallaalo bilaash ah oo uu ka qaadanayo xarunta caafimaadka, iyadoon loo eegayn da'da qofka.

 • Ballan ka qabso Sörmland si lagaaga tallaalo hargabka, covid-19 iyo pneumococcus

  Boka tid för vaccination mot influensa och covid-19 i Sörmland - somaliska

  Adigaaga jira 65 sano ama ka weyn waxaad halis ugu jirtaa inaad si xun ugu bukooto hargabka, covid-19 ama pneumococcus.

To the top of the page