Soomaali/Somaliska

In ilme la daryeelo

Att ta hand om barn - somaliska

Content - In ilme la daryeelo

Visa innehåll som:
Dhibaatooyinka xilliga naasnuujinta caadi ahaan la yeesho Vanliga besvär vid amning - somaliska

Waxa caadi ah in bilowga naasnuujinta ay naasuhu ku xanuunaan. Badanaa waxoogaa ka dib ayay taasi iska tagtaa. Mararka qaar ayaa in lagu daaweeyo loo baahan yahay.

NaasnuujintaAmning - somaliska

Waxa ay naasnuujintu ilmaha siisaa cunto, isku-dhowaansho iyo ammaan intaba. Laakiin wakhti ayay qaadan kartaa si ay naasnuujintu u shaqeyso. Waxa jirta caawimo la heli karo.

Barnaamijka tallaalka ee carruurta Vaccinationsprogrammet för barn - somaliska

Waxa dhamaan carruurta Iswiidhan joogta loo soo bandhigaa tallaalka lagaga hortagayo laba iyo toban cudur. Taasi waa si ilmaha looga ilaaliyo inuu si xun u xanuusto. Qaadashada tallaalku waa bilaash.

Sidan ayaad u dhimeysaa khatarta dhimashada degdega ah ee dhallaankaSå minskar du risken för plötslig spädbarnsdöd - somaliska

Dhimashada degdega ah ee dhallaanku waa inuu ilmuhu neefsashada joojiyo oo uu si lama filaan ah ugu dhinto, badanaa xilliga hurdada. Taasi waa wax aan caadi aheyn. Waxa ugu muhiimsan ee khatarta lagu dhimayaa waa inuu ilmahu dhabarka u seexdo.

Xarunta xanaanada carruurtaBarnavårdscentralen, BVC - somaliska

Xarunta xanaanada carruurtu waa rug gaar ah oo loogu talogalay carruurta ilaa lix sano jirka ah. Halkaas ayuu shaqaaluhu ku baadhi doonaa caafimaadka ilmaha iyo sida uu u korayo. Waxaad weydiin kartaa dhamaan wax kasta oo khuseeya ilmahaaga iyo su'aalo waalidnimada ku saabsan.

To the top of the page