DIARRÉ, FÖRSTOPPNING OCH BLOD I AVFÖRINGEN

Blod i avföringen hos vuxna

Att det kommer blod i samband med att du bajsar kan ha olika orsaker. Oftast beror det på hemorrojder eller en spricka i ändtarmsöppningen.

Den här texten handlar om blod i avföringen hos vuxna. Blod i avföringen hos barn och ungdomar kan ha andra orsaker.

Inom vården används ofta ordet avföring. Det är ett annat ord för bajs.

Blodet kan se olika ut

Blodet i eller på avföringen kan se olika ut:

  • Det kan vara ljusrött, se färskt ut och vara utanpå avöringen. Det kan också komma blod på pappret när du torkar dig eller att du ser det i toaletten.
  • Blodet kan vara mörkare och mer blandat i avföringen.

Ett avföringsprov kan också visa att du har små mängder blod i bajset som inte syns.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du har blod i avföringen. Du kan kontakta många mottagningar genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma dina symtom.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

  • Du blöder kraftigt från ändtarmen.
  • Du har intensiva blodiga diarréer.
  • Du har blod i avföringen och använder blodförtunnande läkemedel.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Vad beror det på?

Det finns flera orsaker till att det finns blod i avföringen eller att det kommer blod i samband med att du bajsar.

Spricka i ändtarmsöppningen

En av de vanligaste anledningarna är att blodet kommer från en liten spricka eller ett litet sår i ändtarmsöppningen, så kallad analfissur. Blodet är då färskt, ljusrött och finns utanpå bajset. Det gör också ofta ont i ändtarmsöppningen. En spricka kan uppstå om du har förstoppning.

Hemorrojder

Hemorrojder är en annan vanlig orsak till att det blöder. Även då är blodet ljusrött och finns utanpå bajset, eller så kan det komma blod på pappret när du torkar dig efter ett toalettbesök. Du kan också se blodstänk i toaletten.

Läkemedel

Vissa läkemedel kan ibland orsaka blödningar i mag-tarmkanalen om du använder dem ofta. Exempel på sådana läkemedel är följande:

  • Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet acetylsalicylsyra.
  • Läkemedel som tillhör en grupp som kallas för cox-hämmare eller NSAID, exempelvis naproxen och ibuprofen.
  • Blodförtunnande läkemedel.

Du behöver bli undersökt om du har blod i avföringen, oavsett om du använder läkemedel som kan orsaka blödning eller inte. Det är för att utesluta att det är en sjukdom eller skada som orsakar blödningen.

Magsjuka

Ibland kan det komma blod i avföringen efter en lång och intensiv magsjuka eller kraftiga tarminfektioner. Det beror på att slemhinnan i tarmen har blivit skör av infektionen.

Mat kan göra bajset mörkare

Bajset kan bli mörkare av vissa matprodukter. Det kan vara rödbetor, blåbär eller blodpudding. Även järntabletter kan göra bajset mörkare. Det är lätt att missta den mörkare färgen för blod.

Polyper i tjocktarmen

En del kan få blod i bajset av att ha polyper i tjocktarmen, även om det är ovanligt. En polyp är en form av utväxt i slemhinnan och ser ut som en knopp eller stjälk.

Inflammatorisk tarmsjukdom

Du kan ha blod i bajset om du har ulcerös kolit eller Crohns sjukdom. Båda är så kallade inflammatoriska tarmsjukdomar. Vid båda sjukdomarna har du också ont i magen och diarréer.

Brustet eller blödande magsår

Blod från ett brustet eller blödande magsår i magsäcken eller tolvfingertarmen kan göra att bajset blir svart. Då kan du också ha ont i den övre delen av magen.

Tjocktarmscancer eller ändtarmscancer

Att ha blod i bajset kan vara ett symtom på tjocktarmscancer eller ändtarmscancer. Blodet kan vara både blandat med bajset, eller oblandat och rött. Ofta förändras också dina avföringsvanor, till exempel att du behöver bajsa oftare eller mer sällan än tidigare.

Undersökningar och utredningar

Det är viktigt att du blir undersökt av en läkare om du har haft blod i avföringen eller i samband med att du bajsar. Ofta behöver man ingen behandling eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Men om blödningarna beror på en sjukdom är det viktigt att du får en diagnos och därmed behandling.

När du träffar en läkare får du berätta om dina besvär och hur länge du haft dem. Du får också berätta om du använder några läkemedel. Du kan även få lämna blodprover.

Därefter undersöker läkaren ändtarmsöppningen, både med fingret och med ett rektoskop.

Oftast vill läkaren att hela tjocktarmen ska undersökas. Du undersöks då med koloskopi eller datortomografi av tjocktarmen. Du får då en remiss till undersökningen.

Påverka och delta i din vård

Som patient har du enligt patientlagen möjlighet att påverka din vård.

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan