Om covid-19 – coronavirus

Covid-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Det är vanligt att bli sjuk som vid förkylning eller influensa, men du kan också få andra symtom. Oftast går covid-19 över av sig själv, men ibland behövs vård på sjukhus.

Den här texten gäller dig som är sjuk. Den finns också på lätt svenska samt översatt till flera språk

mer på 1177.se

Till dig som är orolig

Många känner oro just nu. Det kan vara för sin eller en närståendes hälsa eller för framtiden. Här kan du läsa mer om vad du kan göra om du känner dig orolig eller nedstämd.

När barn mår dåligt

Barn behöver information som är anpassad till deras ålder och mognad. Här kan du som vuxen läsa mer om hur du kan hjälpa barn som känner sig oroliga eller stressade.

Bra vanor i vardagen

Att röra på sig varje dag gör ofta att du mår bättre. Det är också viktigt att sova och äta bra. Här får du tips på övningar att göra hemma och tips på vad du kan göra om du känner dig stressad.

Till toppen av sidan