Praktiska råd med sjuka barn

Att vårda tillfälligt sjuka barn hemma

Små barn är ofta sjuka. Därför är det en naturlig del av livet som småbarnsförälder att ta hand om sina sjuka barn. Oftast handlar det om lindriga infektioner som går över av sig själv.

När ett barn är sjuk är det vanligt att känna sig osäker och ha många frågor. När ska barnet vara hemma och när kan hen vara i förskolan eller skolan? När ska jag kontakta vården? Kan jag ge mediciner, och i så fall vilka?

Du hittar detaljerade råd om olika sjukdomar i våra texter på webbplatsen.

Till toppen av sidan