Fler behandlingar

Behandling med syrgas

Behandling med syrgas kan hjälpa hjärtat och kroppens organ att fungera bättre om du har syrebrist.

Både barn och vuxna kan få behandling med syrgas.

Vad är syrgas?

En del sjukdomar kan göra att man behöver mer syre än vad som finns i luften. Om du har stor brist på syre kan du få behandling med syrgas. Syrgasen gör att du får mer syre i blodet.

Förberedelser

Du behöver inte själv förbereda något om du ska behandlas med syrgas på ett sjukhus.

Om du ska behandlas hemma får du först lämna ett blodgasprov. Ett blodgasprov är ett blodprov från ett kärl på insidan av din handled. Med hjälp av provet ser vårdpersonalen hur mycket syrgas du behöver.

Om det är ett barn som ska få behandling kan du som närstående förbereda barnet inför besöket i vården.

Så går behandlingen till

Du kan få behandling med syrgas genom näsan, eller genom både näsan och munnen. Du kan få behandlingen på sjukhus eller hemma.

Behandling med syrgas genom en grimma

Du kan få syrgas genom en så kallad grimma. Det är en tunn, mjuk plastslang under näsan med två öppningar in i vardera näsborren. Slangen träs bakom öronen. Grimman hjälper dig att andas in syre.

Ibland kan grimman trycka eller skava mot ansiktet och i näsan. Berätta för vårdpersonalen om du får ont eller om det känns obehagligt.

Behandling med syrgas genom en andningsmask

Om du behöver mycket syrgas får du en andningsmask i stället för en grimma. Masken täcker både munnen och näsan. Den kan spännas fast med gummiband runt huvudet. Du kan ta av masken när du ska äta eller dricka.

Ibland kan masken trycka eller skava mot ansiktet och i näsan. Berätta för vårdpersonalen om du får ont eller det känns obehagligt.

Respirator om du behöver mer hjälp att andas

Vid vissa operationer eller sjukdomar kan man behöva mer hjälp att få in och ut luften i lungorna. Då får du behandling med en så kallad respirator.

Syrgasbehandling hemma

Du kan behöva syrgasbehandling hemma. Vårdpersonalen visar hur du ska hantera syrgasutrustningen och vad du ska tänka på. Till exempel är syrgasen mycket brandfarlig och du får därför inte ha öppen eld i hemmet.

Din behandling följs upp regelbundet för att se hur du mår. En del kan sluta med behandlingen efter ett tag. Du ska inte ändra din behandling utan att prata med din läkare först.

Biverkningar

Behandlingen kan göra att du blir torr och sårig i och runt näsan. Du kan även bli torr i ansiktet eller på läpparna om du använder andningsmask. Det finns olika salvor och nässprej att köpa receptfritt på ett apotek. Vilken sort som fungerar bäst är olika för olika personer.

Fråga personalen på apoteket om du är osäker. Du kan också prata med din läkare.

Du kan även få besvär med muntorrhet under behandlingen.

Prata med vårdpersonalen om du får besvär och råden om vad du kan göra själv inte hjälper.

Så mår du efteråt

Med behandlingen mår de flesta bättre och känner sig mindre trötta. Du kan fortfarande känna dig andfådd när du anstränger dig fysiskt eftersom syrgas inte är ett läkemedel mot andfåddhet.

Du kan behöva börja med behandlingen igen om du mår sämre.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård.

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning.

Mer på1177.se

Andningssvårigheter och andningsuppehåll

Läs mer om astma, KOL, sömnapné och andra sjukdomar och besvär som kan göra det svårt att andas.

Till toppen av sidan