Hjärtbesvär och hjärtfel

Ärftliga hjärt-kärlsjukdomar

Vissa sjukdomar i hjärtat och blodkärlen är ärftliga. Sjukdomarna kan följas åt i olika generationer i en familj. De skiljer sig från folksjukdomar som stroke, typ 2-diabetes och högt blodtryck, som till stor del beror på dina levnadsvanor.

Till toppen av sidan