YRSEL, SVIMNING OCH KRAMPER

Svimning

Att svimma innebär att du blir medvetslös under en kort stund. Svimning kan till exempel bero på att blodtrycket sjunker när du reser dig upp snabbt. En annan orsak kan vara att du upplever en stark känsla. Oftast är det helt ofarligt att svimma, men ibland kan det bero på någon sjukdom.

Symtom

Innan du svimmar kan något av följande hända:

 • Du känner dig kallsvettig.
 • Du blir yr eller illamående.
 • Det svartnar för ögonen eller susar i öronen.
 • Din hud blir blek.

Ibland kommer svimningen så plötsligt att du inte hinner känna något speciellt innan. Efter att ha svimmat är det vanligt att känna sig lite trött och medtagen

Det går inte att enkelt väcka en person som har svimmat och blivit medvetslös. På det sättet skiljer sig medvetslöshet från sömn.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral eller jouröppen mottagning om du har varit avsvimmad. Om det är stängt kan du vänta tills den jouröppna mottagningen eller vårdcentralen öppnar.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om ett eller flera av följande besvär stämmer:

 • Någon svimmar fast hen sitter eller ligger ner.
 • Någon svimmar under ansträngning.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Om det är bråttom

Ring genast 112 om något av följande stämmer:

 • Någon har svimmat och är avsvimmad trots att du försökt väcka personen.
 • Den som har svimmat har kramper.
 • Det tar lång tid för personen att återhämta sig, och svimningen följs av förvirring eller sömnighet.
 • Svimningen följs av kraftig hjärtklappning och oregelbunden eller mycket långsam puls.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Vad beror svimning på?

Blodcirkulationen till hjärnan blir otillräcklig om du får ett blodtrycksfall. Du svimmar då och kan inte styra kroppen, utan faller ihop. Då rinner blodet tillbaka till hjärnan och du vaknar upp igen efter en stund. En sådan kort medvetslöshet kan till exempel bero på att du har rest dig upp hastigt så att blodtrycket sjunker. Det kallas ortostatiskt blodtrycksfall.

Vad ska jag göra om någon i min närhet svimmar?

Gör så här om någon har svimmat:   

 • Kontrollera om personen har puls och andas.
 • Kontrollera om personen har sårskador som behöver vårdas.
 • Se till att personen inte har något löst i munnen som kan komma ner in andningsvägarna.
 • Lossa på åtsittande kläder om personen har det och lägg hens ben högt.
 • Vänta en minut för att se om personen vaknar av sig själv. Försök väcka hen efter det.
 • Ge inte personen något att dricka förrän hen är helt vaken.
 • Stanna hela tiden hos personen och kontrollera att hen fortsätter att andas.

Följ ovanstående råd men ring även 112 om du träffar på en person som har svimmat och du inte vet hur länge hen har varit avsvimmad.

Hur undviker jag svimning som beror på blodtrycksfall?

Res dig upp långsamt från sittande eller liggande ställning om du har lätt för att svimma. Det är bra att röra på fötterna och benen om du måste stå stilla länge.

Lägg dig ner om du känner att du håller på att svimma, helst med benen högt. Då undviker du att falla och slå dig om du skulle svimma. Det kan också hjälpa att sitta på huk med huvudet mellan benen och andas med lugna andetag.

Be att få lägga dig ner i situationer som känns obehagliga, till exempel om du ska lämna ett blodprov. 

Påverka och delta i din vård

Som patient har du enligt patientlagen möjlighet att påverka din vård.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan