Att söka stöd och hjälp

Söka psykiatrisk vård

Sök vård på vårdcentralen eller en psykiatrisk mottagning om du mår psykiskt dåligt. Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du eller någon du känner har allvarliga självmordstankar eller självmordsplaner.

Den här texten riktar sig till dig som är vuxen och behöver söka vård för att du mår psykiskt dåligt. Du som är ung och mår psykiskt dåligt kan läsa mer på UMO.se.

Om du är vårdnadshavare, och undrar vad som gäller för barn i olika åldrar kan du läsa mer här.

Börja med att kontakta vårdcentralen

Kontakta en vårdcentral om du har varit mycket nedstämd i mer än två veckor, eller om du mår så dåligt att du har svårt att klara av din vardag. Ibland kan besöket ske via videosamtal.

Du kan till exempel söka vård för något av följande besvär:

De flesta kan få hjälp på vårdcentralen

Ofta kan du få någon form av stöd eller behandling på vårdcentralen. Det kan exempelvis vara rådgivning, samtalsstöd eller psykologisk behandling. En del behandlingar kan du få tillgång till genom din telefon eller dator. Läs mer om KBT via internet.

Du kan också få behandling med läkemedel. Om du vill kan du få stöd i att förändra dina vanor, som kan göra att dina besvär minskar.

Ibland kan du få en remiss till en psykiatrisk mottagning av läkaren på vårdcentralen. Du kan också kontakta en psykiatrisk mottagning direkt.

Adress, telefonnummer och öppettider till olika mottagningar hittar du här.

Om du är under 18 år

Du som är under 18 år och vill söka psykiatrisk vård kan du kontakta en vårdcentral, elevhälsan på din skola eller barn- och ungdomspsykiatrin, bup. På en del bup-mottagningar behöver du en remiss från vårdcentralen. 

Du som är upp till 20-25 år kan också kontakta en ungdomsmottagning

Om du behöver råd

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Om du är orolig för någon annan

Uppmana den det handlar om att själv ta kontakt med en vårdcentral eller en psykiatrisk akutmottagning. Om personen inte själv vill söka vård kan du erbjuda dig att följa med, om det är möjligt för dig.

Du kan kontakta någon på vårdcentralen eller en psykiatrisk mottagning om du är orolig för en person som inte själv vill söka hjälp. Du kan även ringa 1177 för att få råd när det gäller en närstående.

Psykiatrin för dig med svårare besvär

Du som har kvar dina besvär trots behandling på vårdcentralen kan behöva vård på en psykiatrisk mottagning. Du kan behöva en remiss från vårdcentralen till en psykiatrisk mottagning, men många mottagningar kan du söka till direkt.

Behandlingen på en psykiatrisk mottagning innebär ofta olika former av stöd, som psykoterapi eller psykologisk behandling eller behandling med läkemedel.

Innan du får behandling behöver du få en bedömning, och ibland även en utredning för att få svar på vad du kan behöva för hjälp och stöd. Utredningen kan ta olika lång tid beroende på dina besvär. Läs om att göra en neuropsykiatrisk utredning.

Pröva igen om hjälpen inte fungerade

Om du tidigare har fått hjälp någonstans men inte tycker att det fungerade, försök igen någon annanstans. Det kan fungera olika bra att prata med olika personer. Det är också olika hur det känns under olika perioder. Ibland kan det ta tid innan det känns rätt att ta emot hjälp.

Kontakta en anonym stödlinje

Om du behöver prata med någon, men vill vara anonym, kan du till exempel kontakta en stödlinje för att få råd eller stöd. Här finns en lista över organisationer som du kan kontakta via mejl, chatt eller telefon.

Om det är bråttom

Sök vård direkt på en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du mår så dåligt att situationen känns outhärdlig, eller om du har tankar eller planer på att ta ditt liv.

Du som känner någon som har tankar eller planer på att ta sitt liv ska försöka hjälpa den personen att kontakta vården. 

Till toppen av sidan