TITTHÅLSUNDERSÖKNINGAR - SKOPIER

Undersökning och behandling med titthålsteknik – laparoskopi

Med titthålsteknik kan du bli undersökt eller opererad inuti magen, utan att kirurgen behöver öppna upp den. Kirurgen arbetar istället med titthålsinstrument genom små hål i magen. Du är sövd under tiden. Oftast kan du åka hem samma dag.

Titthålsundersökning och titthålsoperation är andra ord som används för ingreppen. Laparoskopi är ett annat ord för titthålsteknik.

När används titthålsteknik?

Titthålsteknik används för att undersöka eller operera olika organ i magen och i underlivet. Här är några exempel på när titthålsteknik kan användas:

Knän, fotleder, axlar och handleder kan också undersökas och opereras med titthålsteknik. Det heter då artroskopi.

Du blir bättre snabbare

Du får mindre sår när du undersöks eller opereras med titthålsteknik, jämfört med operationer där kirurgen behöver öppna upp magen. Det finns flera fördelar med mindre operationssår:

  • Operationssåren läker snabbare.
  • Operationssåren gör mindre ont.
  • Ärren efter operationssåren blir mindre.
  • Du kan komma tillbaka till din vardag snabbare.

Ibland kan du behöva bli opererad med så kallad robotassisterad titthålskirurgi. Titthålsinstrumenten styrs då med hjälp av mekaniska armar.

Förberedelser

Du kommer att vara sövd under tiden du undersöks eller opereras. Därför behöver du fasta före ingreppet. Det betyder att du inte får äta eller dricka. I texten Narkos kan du läsa mer om vad du behöver tänka på och hur sövningen går till.

Du behöver tvätta dig med en speciell tvål kvällen före och på samma dag som du ska undersökas eller opereras. Du får information hur du tvättar dig med tvålen från sjukhuset. Du kan köpa tvålen på ett apotek.

Du får också information från mottagningen där du ska undersökas eller opereras.

Så går det till

Kirurgen skär ett litet hål i magen när du är sövd. Hålet är cirka en centimeter i diameter.

Kirurgen arbetar genom små hål i magen

Genom hålet fyller kirurgen magen med gasen koldioxid. Koldioxiden blåser upp magen och gör att det blir lättare för kirurgen att se organen och att arbeta. 

När magen är utspänd för kirurgen in titthålsinstrumentet genom hålet. Längst fram på titthålsinstrumentet finns en liten videokamera. Den överför bilder på organen till en bildskärm. Kirurgen kan då undersöka organen via skärmen.

Kirurgen kan operera dig direkt, om hen ser att det behövs. Men undersökningen kan också visa att du inte behöver opereras.

Kirurgen kan behöva använda fler instrument om du ska opereras. Då skär kirurgen fler små hål och för in instrumenten. Du känner ingenting av detta eftersom du är sövd.

När kirurgen är färdig drar hen ut instrumenten och magen töms på koldioxid. De små hålen sys ihop, oftast med en tråd som försvinner av sig själv.

Så mår du efteråt

Du får vakna på en uppvakningsavdelning efteråt. Oftast kan du åka hem samma dag.

Du kan få ont i axlarna

Koldioxiden gör att trycket i magen ökar. Det kan ibland göra att du får ont i axlarna. Det är ofarligt och går oftast över inom några timmar.

Såren kan göra ont

Du kan ha ont i området där du har opererats. Då kan du få smärtstillande läkemedel, till exempel läkemedel som innehåller de verksamma ämnena paracetamol eller ibuprofen.

Ta hand om såren

En sjuksköterska kommer att berätta för dig om såren har stygn som ska tas bort eller om de kan sitta kvar. Hen berättar också hur du ska ta hand om såren.

Förbandet på operationssåren ska bytas efter fem dagar. Du kan göra det på en vårdcentral. De nya förbanden ska vara kvar i fem dagar till. Efter det behöver du inte ha förband.

Det går bra att duscha med förbanden eftersom de är vattentäta. Men du ska undvika att bada de första två veckorna efter ingreppet.

I texten Operationssår kan du kan läsa mer om hur du tar hand om såren.

Du kan få förstoppning

Det är vanligt att bli förstoppad de första dagarna efter ingreppet. Då är det bra att göra följande för att få igång tarmarna:

  • Drick mer vätska.
  • Ät fiberrik mat.
  • Rör på dig på ett sätt som är möjlig för dig, till exempel promenera.

Kontakta mottagningen där du opererades om du fortsätter att ha förstoppning och magen svullnar upp.

Undvik att lyfta tungt

Du bör undvika att lyfta tungt den första månaden efter ingreppet. Det är för att såren och musklerna i magen läker bättre då. Vad som är tungt kan vara olika för olika personer, men det ska inte göra ont i såren när du lyfter.

Du kan behöva bli sjukskriven om du har ett arbete där du lyfter tungt. Prata då med din läkare.

Komplikationer

Ibland kan kirurgen behöva öppna upp magen, trots att hen har börjat operera med titthålsteknik. Det kan till exempel vara om kirurgen har svårt att komma åt organet med titthålsinstrumenten. Du får stanna kvar några dagar på sjukhuset om du har opererats så.

Det finns alltid en risk att få en infektion i magen eller i operationssåren efter en operation. Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du får feber eller frossa inom fyra dagar efter att du har opererats. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Du ska förstå informationen du får

För att kunna vara delaktig i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen.

Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven för att läsa den i lugn och ro.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Om du inte talar svenska kan du ha rätt att få tolkhjälp. Du kan även ha rätt att få tolkhjälp om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan