Före och efter operation

Ont efter operation

Det är vanligt att det gör ont efter en operation. Du får därför läkemedel som gör att smärtan minskar. Det är också viktigt att du rör på dig. Ju snabbare du kommer i rörelse igen desto snabbare läker kroppen.

Det är vanligt att ha ont efter en operation

Nästan alla har ont efter en operation.

Det brukar göra ont i området där du opererades i en till tre dagar efter operationen. Vid större operationer kan det göra ont i en till två veckor.

Att ha ont kan upplevas olika. En del har väldigt ont, andra nästan inte alls. Det kan också variera hur ont det gör från ett tillfälle till ett annat.

Hur du mår fysiskt och psykiskt, stress och om du tidigare har haft ont är några saker som påverkar hur du upplever smärtan. Hur stor operationen var påverkar också.

Du får smärtlindrande läkemedel

Det finns olika läkemedel som lindrar smärta. De kallas smärtlindrande eller smärtstillande läkemedel.

Du kan få smärtlindrande läkemedel både innan, under och efter operationen.

Vilket läkemedel du får beror bland annat på hur ont du har och vilken typ av operation som du har genomgått.

Berätta för läkaren

Berätta för läkaren om något av detta stämmer på dig:

 • Du använder regelbundet läkemedel mot smärta sedan tidigare. Då kan du behöva få en högre dos eller ett annat läkemedel för att få en bra smärtlindring.
 • Du har någon sjukdom.
 • Du har en överkänslighet mot något läkemedel eller har mått illa av något läkemedel tidigare.
 • Du är gravid eller planerar att bli gravid.

De vanligaste läkemedlen när du har ont

De här är de vanligaste läkemedlen som används mot smärta:

 • Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet paracetamol.
 • Läkemedel som är både är smärtlindrande och minskar inflammationen. De kallas NSAID eller coxhämmare. Det vanligaste verksamma innehållet i dessa är ibuprofen eller naproxen.
 • Läkemedel som innehåller opioder. Opioider är ett samlingsnamn för smärtlindrande läkemedel som innehåller morfin och morfinliknande ämnen.

Det finns risk att bli beroende av opioider om de används under lång tid. Men risken att bli beroende är liten om du använder läkemedlen under kort tid, maximalt 1-2 veckor efter operationen. Diskutera med din läkare innan operationen om du är orolig för att bli beroende.    

Att det gör mindre ont är bra på flera sätt

Du känner dig ofta lättad när det gör mindre ont. Att slippa ha ont eller att det gör mindre ont är också bra på andra sätt:

 • Du kan andas djupare och kan lättare hosta, om du behöver det.
 • Risken för komplikationer minskar, till exempel lunginflammation.
 • Kroppen läker snabbare när det gör mindre ont.
 • Du kommer fortare upp ur sängen och kan röra på dig. Det minskar risken för blodproppar.

Behandling av smärta på sjukhuset

Med hjälp av en smärtlinjal kan du själv uppskatta hur intensiv din smärta är.

Det finns olika sätt att få smärtlindring när du är på sjukhus. Här är några exempel:

Ibland kan man få använda en speciell pump för att själv kunna ta smärtlindrande läkemedel. Då kan du själv styra när du vill ha läkemedel.

Andra typer av smärtlindring

Du kan också få smärtlindring på fler sätt än med läkemedel, till exempel med värmedynor eller med en tens-apparat.

Tens-behandlingen består av små plattor som sätts på huden. De skickar sedan svag ström som gör att det gör mindre ont eller inte gör ont alls. Ibland går det bra att låna en tens-apparat från sjukhuset så kan du använda den hemma.

Berätta när det gör ont

Det är viktigt att du talar om för vårdpersonalen på en gång om du får ont. Ju tidigare du får behandling mot smärtan, desto bättre. Det är svårare att få bra smärtlindring om du redan har hunnit få väldigt ont

Vårdpersonalen brukar be dig att uppskatta hur ont du har. Det är för att kunna ge rätt dos av läkemedel och för att kunna följa hur smärtan förändras. 

Behandling av smärta när du har kommit hem

Ofta fortsätter du att ha ont efter att du har kommit hem, efter operationen.  

Det är vanligt att få med sig läkemedel hem. Oftast är det i form av tabletter. 

Ibland får man ett recept, så att man kan köpa mer smärtlindrande läkemedel när de första har tagit slut.

Du ska få tydlig information

Du ska få information om hur du ska göra hemma när det gör ont. Det är bra om informationen är skriftlig så att du kan läsa den igen när du har kommit hem.

Du ska bland annat veta vem du ska kontakta om det börjar göra mer ont trots att du har följt läkarens rekommendationer.

Fråga personalen om du tycker att informationen är otydlig.

Du kan alltid ringa telefonnummer 1177 för att få sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård om det behövs.

Ta läkemedlet i god tid innan det gör ont

För att få bra effekt av ditt läkemedel är det oftast viktigt att du tar det så jämnt fördelat över tid som möjligt. Vänta inte tills du har väldigt ont, då är det svårare att minska smärtan.

Om du ska ta ditt läkemedel tre gånger dagligen betyder det tre gånger per dygn, det vill säga var åttonde timme.

Läkemedel som du ska ta en gång om dagen bör du ta vid ungefär samma tid varje dag, om inte din läkare har sagt något annat.

Det kan vara lättare att komma ihåg att ta dina läkemedel om du gör det i samband med någon regelbunden vana. Det kan till exempel vara när du stiger upp på morgonen, borstar tänderna eller när du äter.

Bra att veta om läkemedel

Med alla läkemedel finns risk för biverkningar.

Vanligt att må illa

En vanlig biverkning av smärtlindrande läkemedel är illamående. Det gäller framför allt vid behandling med opioider. Du kan få läkemedel under operationen som motverkar illamåendet.

Det kan vara svårt att hitta balansen mellan att inte ha ont och att må illa. En del föredrar att slippa må illa och i stället ha lite ont.

En annan vanlig biverkning när du får opioder är förstoppning. Du ska få läkemedel som motverkar det.

Alla läkemedel passar inte

I Läkemedel vid långvarig smärta och Receptfria läkemedel vid tillfällig smärta kan du läsa mer om olika sorters smärtlindrande läkemedel, biverkningar och vilka som passar vid olika tillfällen. 

Viktigt att veta om receptfria läkemedel

Kombinera inte receptfria läkemedel mot smärta med sådana som du har fått på recept, om inte din läkare har rekommenderat det.

Många smärtlindrande läkemedel liknar varandra, och det gör att den totala dosen kan bli för hög. En för hög dos ökar risken för biverkningar och kan till och med vara allvarligt.

Fråga din läkare eller på ett apotek om du vill köpa receptfria smärtlindrande läkemedel och redan använder andra smärtlindrande läkemedel.

När barn har ont

Barn som inte kan svälja tabletter kan få smärtlindrande läkemedel i annan form. Det är vanligt att barn får något av det här:

 • läkemedel i flytande form
 • läkemedel som brustabletter
 • läkemedel som stolpiller i ändtarmen.

Den dos och det läkemedel som läkaren har ordinerat är anpassat till barnets vikt, ålder och hälsa i övrigt. Det är viktigt att läkemedlet används på rätt sätt och ges i rätt dos.

Följ anvisningarna som följer med förpackningen. Fråga läkaren eller på ett apoteket om du undrar något. 

Läs mer om hur du ger läkemedel till barn. 

Fler sätt att förebygga och hantera smärta

Läkemedel är en viktig del i behandlingen av smärta. Det finns också andra sätt att minska smärtan eller göra den mer hanterlig. Här får du tips på sådant som du kan göra själv.

Att vara förberedd kan göra att du får mindre ont

Du kan uppleva att det gör mindre ont om du är lugn och trygg före och efter operationen. Därför är det bra om du förbereder dig.

Se till att du vet så mycket om operationen som du tycker att du behöver veta. Det är också bra att förbereda sig på hur det kommer att bli efter operationen.

Fråga vårdpersonalen på mottagningen om du känner dig osäker eller vill veta mer.

Läs mer om förberedelser i samband med en operation.

Andning

Med hjälp av långsamma andetag blir det lättare att hantera situationer när det gör ont.  

Gör så här: Andas in långsamt, håll kvar andetaget i några sekunder och andas sedan långsamt ut. Vänta några sekunder innan du långsamt andas in igen. Upprepa om du behöver.

Träna på att slappna av

Smärta och obehag ger spänningar i kroppen. Då kan det göra mer ont eller ont på ett annat sätt.

Genom att slappna av på olika sätt kan spänningarna och smärtan minska.

Här finns tips på olika avslappningsövningar.  

Rör på dig

Det är bra om du kommer i gång och rör på dig så snart som möjligt efter operationen. Du får veta av vårdpersonalen om du ska undvika några särskilda rörelser. Öka din fysiska aktivitet stegvis.  

Det kan göra ont med rörelse till en början, men smärtan ska minska med tiden.

Här kan du läsa mer om rörelse.

Gör sådant du tycker om

Det kan vara lättare att hantera smärtan om du gör sådant du är intresserad av. Gör en plan redan innan operationen för vad du kan sysselsätta dig med efteråt. Det kan exempelvis vara att lyssna på en podd eller en ljudbok, se en tv-serie, läsa en bok eller lösa korsord.

Påverka och delta i din vård

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. 

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Läs mer på 1177.se

Lokalbedövning

Lokalbedövning innebär att en mindre del av kroppen bedövas, till exempel inför en undersökning eller behandling som gör ont.

Narkos

Narkos innebär att du inför en operation eller undersökning blir sövd med hjälp av läkemedel. Därför kallas narkos ibland också för sövning. Den djupa sömnen tillsammans med smärtstillande läkemedel gör att du slipper ha ont och ta del av det som händer under operationen eller undersökningen.

Levnadsvanor i samband med en operation

Du som ska opereras kan minska risken för komplikationer om du gör ett uppehåll med att röka och att dricka alkohol. Det har också betydelse att du äter bra och rör på dig.

Till toppen av sidan