انتخاب خدمات درمانی در در وستربوتن

Hälsoval Västerbotten - persiskaThe content concerns Västerbotten

شما خودتان انتخاب می‌کنید که به کدام درمانگاه بهداشتی تعلق داشته باشید.

Läs texten på svenska här

در 1177.se اطلاعات مربوط به تماس با درمانگاه‌های بهداشتی و واحدهای درمانی که در چارچوب انتخاب خدمات درمانی در در وستربتن هستند وجود دارد.

انتخاب درمانگاه بهداشتی اینگونه انجام می‌گیرد

شما از طریق خدمات الکترونیکی شورای استان در راهنمای خدمات درمانی 1177 و یا با پر کردن یک فرم، در یک درمانگاه 
نامنویسی می‌کنید. فرم ترجمه شده در و در درمانگاه وجود دارد.

اگر فردی در ثبت احوال سوئد نامنویسی شده باشد، درمانگاه حق ندارد جلوی انتخاب درمانگاه توسط این فرد را بگیرد.

اگر شما در محدوده استان نقل مکان کنید یا به این استان تازه وارد باشید و خود را در یک درمانگاه بهداشتی نامنویسی نکرده باشید، در درمانگاه محل زندگی خود نامنویسی خواهید شد. نوزادان در وهله نخست در همان درمانگاه که سرپرست آنها نامنویسی شده است، نامنویسی خواهند شد. برای کودکان زیر ۱۶ سال نیز سرپرست آنان انتخاب را انجام خواهد داد.

تماس ثابت با خدمات درمانی

شما می‌توانید تماس ثابتی داشته باشید با یک پزشک در درمانگاه بهداشتی که در آنجا نامنویسی شده‌اید. البته نمی‌توانید مطمئن باشید که آن پزشکی را که مورد نظر شماست ملاقات کنید. شما همچنین اگر نیاز داشته باشید می‌توانید درخواست کنید که تماس درمانی ثابتی داشته باشید، چیزی که غیر از یک تماس با یک پزشک است.

ساعات کار

همه درمانگاه‌های بهداشتی در ساعات روزهنگام روزهای عادی هفته باز هستند. شما می‌توانید برای دریافت مشاوره و یا رزرو کردن وقت به آنجا تلفن بزنید. اگر شما غروب هنگام یا در روزهای تعطیل بیمار شوید، مهم است که به ۱۱۷۷ تلفن بزنید تا به واحد مناسب خدمات درمانی ارجاع داده شوید. در برخی موارد به یک مطب اورژانس خدمات درمانی ارجاع داده شوید. در اومئو یک مطب اورژانس در درمانگاه بهداشتی "اُولیدسهِم" وجود دارد و در شلفته او و لیکسله نیز مطب اورژانس در مطب اورژانش بیمارستان قرار دارد. در مناطقی که درمانگاه‌های بهداشتی و واحدهای درمانی وجود دارد، آنها به نوبت مطب اورژانس را اداره می‌کنند. شما پیوسته می‌توانید برای دریافت مشاوره با شماره تلفن ۱۱۷۷ تماس بگیرید.

درمانگاه‌های قابل انتخاب

Health care centres in Västerbotten

To the top of the page