ATT VÄLJA VÅRDMOTTAGNING

Remiss

Ibland kan du behöva få vård på en annan mottagning än den du först hade kontakt med. Då kan du behöva en remiss. Det är ett besked från mottagningen om att du behöver en mer specialiserad undersökning eller vård. Ibland kan du också själv skriva en så kallad egenanmälan eller egen vårdbegäran.

Hur fungerar en remiss?

Du behöver ingen remiss för att komma till en vårdcentral eller en akutmottagning. Där görs en första bedömning av de besvär du har. Du får sedan en remiss för att komma vidare till en annan specialist om det behövs och om du vill. Det kan till exempel vara till en hudläkare eller ögonläkare.

Oftast är det en läkare som skriver en remiss, men det finns också annan vårdpersonal som har möjlighet att göra det. Det kan till exempel vara en sjuksköterska på en barnavårdscentral.

Vad innehåller en remiss?

Remissen innehåller information om vad du behöver få för vård. Det kan till exempel vara en bedömning, undersökning eller behandling. Remissen innehåller dessutom information om hur du mår, vad du har för symtom och vilka tidigare sjukdomar och besvär du har haft.

I vissa regioner kan du se din remiss i din journal via nätet. Annars ser du den oftast inte. Du ska alltid få veta varför remissen skickas och vad du ska få för vård på den enhet som tar emot remissen. Du ska också få veta hur lång tid du kan behöva vänta på att få komma dit.

Remissreglerna varierar mellan olika regioner

På en del mottagningar krävs alltid en remiss från en läkare för att få en tid. Vilka mottagningar som kräver remiss varierar och därför bör du ta reda på hur det fungerar på den mottagning du vill komma till. Vilka regler som gäller för remiss bestämmer varje region själv.

Västerbotten

Här behöver du remiss i Västerbotten

 • Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Bup
 • Barn- och ungdomsmottagning, med undantag för barn under ett år
 • Hudmottagning
 • Habiliteringscentrum.

Du behöver alltid remiss för undersökningar som röntgen och provtagning.

På övriga specialistmottagningar kan du också göra en egen vårdbegäran. En egen vårdbegäran innebär att du kontaktar mottagningen och berättar hur du mår och varför du söker vård. Läs hur du går tillväga i avsnittet Egenanmälan.

Exempel på öppen specialiserad vård är när du träffar en läkare på sjukhuset eller blir opererad och kan gå hem samma dag.

Du kan alltid vända dig till din hälsocentral eller sjukstuga som gör en första medicinsk bedöming av dina besvär. Om du behöver träffa en specialist på sjukhus, till exempel en ortoped eller hudläkare, skickar hälsocentralen en remiss dit. Då behöver du inte göra en egen vårdbegäran.

Remiss till en annan region

Ibland kan du få en remiss till specialiserad vård i en annan region. Det är till exempel om den vård du behöver inte finns där du bor. Då betalar din region sjukresorna och dina kostnader för boende.

Du kan själv välja var i landet du vill få specialiserad öppenvård om du får en remiss till det. Specialiserad öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd. Det kan till exempel vara en gråstarrsoperation. Då får du själv betala dina kostnader för resa och boende om du väljer att åka till en annan region.

Det är viktigt att ta reda på vilka remissregler som gäller på den mottagning dit du vill komma, om du själv väljer att söka specialiserad öppenvård i en annan region.

Om du måste ha en remiss i din egen region när du söker vård behöver du ha det även när du väljer att söka vård i ett annan region. Det behöver du ha även om vården i den andra regionen inte kräver det.

Egenanmälan

I många regioner går det att beställa tid direkt hos en specialiserad läkare utan att ha en remiss. En del mottagningar vill då att du ska skriva en så kallad egenanmälan. Det kan också kallas egen vårdbegäran.

En sådan innebär att du skriver till mottagningen och berättar om hur du mår och varför du söker vård. Ibland finns det blanketter att fylla i för att göra en egenanmälan. I vissa regioner kan du göra det i inloggat läge på 1177.se. Ta kontakt med den mottagning som du vill komma till för att få veta om du ska skicka in en egenanmälan.

Personen som tittar på din egenanmälan gör sedan en bedömning och du får du en kallelse till mottagningen om hen tycker att du behöver det.

En egenanmälan för vård i ett annan region kan du bara skriva om det inte finns krav på remiss vare sig där du vill få vård eller i din egen region.

Västerbotten

Egen vårdbegäran

Egenanmälan kallas i Västerbotten för egen vårdbegäran. I Västerbotten finns möjlighet att göra en egen vårdbegäran på de öppna specialistmottagningar som inte kräver remiss.

Så gör du en egen vårdbegäran

En vårdbegäran kan du göra genom att fylla i och skicka in en blankett som finns att ladda ner här på 1177.se. Blanketten kan även beställas från mottagningen. Är du folkbokförd i Västerbotten kan du göra en vårdbegäran via mottagningens e-tjänster genom att logga in här på 1177.se. Du kan också ringa till mottagningen och lämna din vårdbegäran muntligt.

Blanketter för egen utskrift

Blanketterna är i pdf-format och länkarna öppnas i en ny flik i webbläsaren.

Blanketten kan skrivas ut och fyllas i för hand. Du kan också fylla i blanketten direkt på skärmen och skriva ut den efter att du fyllt i alla uppgifter. För att vi ska kunna ta emot din vårdbegäran är det viktigt att du fyller i klinikens eller mottagningens namn och vilket sjukhus du söker till. Skicka sedan blanketten till mottagningen via post.

Om du är osäker på var du kan få bäst hjälp kan du alltid kontakta din hälsocentral eller sjukstuga för en första medicinsk bedömning. Du kan också ringa 1177 om du inte vet vart du ska vända dig.

Vad händer när du har lämnat din vårdbegäran?

Om den som tar emot din vårdbegäran bedömer att du behöver undersökas får du en kallelse till mottagningen. Men bedömningen kan också leda till att du blir hänvisad till en hälsocentral, sjukstuga eller annan mottagning. Du kan också få råd om vad du kan göra själv, till exempel ta receptfria läkemedel.

Egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som remisser från till exempel hälsocentralen och innebär inte att du har rätt att få specialistvård. Det är vårdpersonalens medicinska bedömning som avgör vilken vård du ska få.

Hälsocentralen och sjukstugan i första hand

I Västerbotten rekommenderas du att i första hand kontakta din hälsocentral eller sjuksstuga. Även om en specialistmottagning inte kräver remiss är det alltid bra om en hälsocentral eller sjukstuga gör en första bedömning av dina besvär. Innan du får komma till en specialistmottagning kan det till exempel krävas att du har blivit undersökt eller tagit vissa prover.

Om du behöver träffa en specialist på sjukhus, till exempel en ortoped eller hudläkare, skickar hälsocentralen en remiss dit. Då behöver du inte göra en egen vårdbegäran.

Hur länge behöver du vänta?

Du har rätt att diskutera med din läkare om vart remissen ska skickas. Vissa mottagningar kan ha lång väntetid. Då kan du be om att remissen skickas till en mottagning med kortare väntetid. Behöver du få vård snabbt kan det skrivas in i remissen. Men det är alltid den mottagning som tar emot remissen som avgör hur snabbt du kan få en tid.

Vårdgarantin gäller endast i din egen region

När du får en remiss till en mottagning i din egen region gäller den nationella vårdgarantin, som innebär att du har rätt att få vård inom en viss tid. För specialistmottagningar gäller att du inte ska behöva vänta mer än 90 dagar för att få en besökstid på specialistmottagningen som du har blivit remitterad till.

Vårdgarantin gäller inte längre om du får en remiss och väljer att söka vård i en annan region. Då är det ditt medicinska behov av vård som avgör hur lång väntetiden blir.

Patientavgiften för ett vårdbesök är olika. Kostnaden beror på vad det är för vård och vart remissen skickas. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.

Under tiden du väntar på att få komma till den mottagning du har fått remiss till är det den som skrev remissen som har ansvar för att du får den vård du behöver. Kontakta den som skrev remissen om dina besvär blir värre medan du väntar.

Remissregler i olika delar av Sverige

Alla regioner kräver remiss för medicinsk service, till exempel röntgenundersökningar och provtagningar.

I vissa regioner behöver du även remiss till andra mottagningar:

 • I Region Dalarna krävs remiss till psykoterapi och neuropsykiatriska utredningar.
 • I Region Gotland krävs remiss för barnmedicin för barn över två år.
 • I Region Jämtland Härjedalen krävs remiss för smärtbehandling av specialistläkare.
 • I Region Jönköpings län krävs remiss för öppen specialiserad ögonsjukvård för personer som är 18 år och äldre.
 • I Region Stockholm krävs remiss till logoped, obstetriskt ultraljud, medicinsk fotsjukvård, huddiatermi, planerad specialiserad rehabilitering, specialistmottagning för ME/CFS, specialiserad hudsjukvård, specialiserad kirurgi i öppenvård och specialiserad öron-näsa-halssjukvård. Det krävs också remiss till öron-näsa-hals-akuten på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, med undantag för dig som behöver omedelbar vård.
 • I Region Sörmland krävs remiss för neuropsykiatriska utredningar. 
 • I Region Uppsala län krävs remiss till psykoterapibehandling.
 • I Region Värmland krävs remiss för neuropsykiatriska utredningar.
 • I Region Västerbotten krävs remiss för barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomsklinik, hudmottagning och vid besök på habiliteringscentrum.
 • I Region Örebro län krävs remiss från elevhälsan eller specialistläkare för skolbarn som ska besöka logoped för en dyslexibedömning. Vid språkstörningar och dyskalkyli krävs även psykologbedömning. Remiss krävs också vid utredningar av könsdysfori

Inga krav på remiss

Övriga regioner har inga remisskrav utöver de på medicinsk service. Det gäller Blekinge, Gävleborg, Halland, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Västmanland, Västernorrland, Västra Götaland och Östergötland.

Till toppen av sidan