VACCINATIONER

Vaccination för barn i Västerbotten mot hepatit B

Innehållet gäller Västerbotten

Alla föräldrar till spädbarn i Västerbottens län erbjuds kostnadsfri vaccination mot hepatit B för sina barn. I Sverige är mindre än 1 procent smittade, men globalt är leverinfektionen vanlig. I vissa delar av Afrika och Asien är upp till 20 procent smittade.

Vaccination mot hepatit B kan ges som ett så kallat kombinationsvaccin tillsammans med vaccin mor difteri, stelkramp, kikhosta, polio och hemofilus influensa typ b vid 3, 5 och 12 månaders ålder i samma spruta. Smärta, rodnad och svullnad vid injektion stället samt feber kan uppträda efter vaccination på samma sätt som för de övriga barnvaccinationerna.

Hepatit B orsakas av Hepatit-B-virus (HBV) som angriper levern. Inkubationstiden är 2 – 6 månader och hepatit B smittar flera veckor före symtomdebuten.

Symtom

Sjukdomens yttringar kan variera mycket mellan olika individer, från lindrig trötthet, dålig matlust, magont och ibland gulsot till allvarlig infektion med bestående skador och död. Infektionen läker vanligen utan bestående men. Hos cirka 5 procent utvecklas en kronisk leverinflammation som i regel ger kronisk smittsamhet. Ju tidigare man insjuknar i livet desto större är risken att utveckla kronisk sjukdom och skrumplever i högre ålder.

Viktigt att veta är, att barn kan få sjukdomen utan tydliga symtom men ändå bli smittbärare.

Mer på 1177.se

Hepatit B

Bakgrund

Infektionen är vanlig globalt sett; i vissa delar av Afrika och Asien är upp till 20 procent av befolkningen smittad. Den vanligaste smittvägen, särskilt i utvecklingsländer, är från mor till barn eller från barn till barn. Om modern är smittbärare är risken stor att barnet smittas under graviditet eller vid förlossningen. I västvärlden är det vanligast att bli smittad genom sexuella kontakter, infekterade injektionsnålar eller andra föremål som kommer i kontakt med blodbanorna.

WHO-rekommendation

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar sedan 1991 allmän vaccinering mot hepatit B i syfte att förhindra sjukdomen, en rekommendation som de flesta länder valt att följa. Sverige är ett av få länder som hittills har valt att vaccinera endast de som har en ökad risk för hepatit B-sjukdom. Hepatit B-vaccination är även av värde som förebyggande mot hepatit B-smitta vid resor utomlands eller för framtida arbete inom hälso- och sjukvården, polis m.m.

Till toppen av sidan