Vaccinationer

Vaccination för barn i Västerbotten mot hepatit B

Innehållet gäller Västerbotten

Alla föräldrar till spädbarn i Västerbottens län erbjuds kostnadsfri vaccination mot hepatit B för sina barn. I Sverige är mindre än 1 procent smittade, men globalt är leverinfektionen vanlig. I vissa delar av Afrika och Asien är upp till 20 procent smittade.

Vaccination mot hepatit B kan ges som ett så kallat kombinationsvaccin tillsammans med vaccin mor difteri, stelkramp, kikhosta, polio och hemofilus influensa typ b vid 3, 5 och 12 månaders ålder i samma spruta. Smärta, rodnad och svullnad vid injektion stället samt feber kan uppträda efter vaccination på samma sätt som för de övriga barnvaccinationerna.

Hepatit B orsakas av Hepatit-B-virus (HBV) som angriper levern. Inkubationstiden är 2 – 6 månader och hepatit B smittar flera veckor före symtomdebuten.

Till toppen av sidan