Robertsfors hälsocentral


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
  • 2. Av/omboka tid direkt

  • Av/omboka tid

  • Beställa journalkopior

  • Beställa tid

  • Förnya recept

  • Kontakta mig

Telefonnummer och Öppettider

090-785 91 21
Telefontid idag:
08–16 Återuppringning
Öppet idag:
08–17

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–16 Återuppringning
Öppettider:
Mån-fre 08–17

Aktuellt

ÅRETS VACCINATION MOT INFLUENSA

Publicerad: 2017-10-20

Vi har öppen vaccinationsmottagning

Torsdag 9 november kl 13-16:30

Tisdag 14 november kl 13-16:30

Torsdag 16 november kl 13-16:30

Betalning sker via faktura som skickas hem

ADRESS

Besöksadress
Fabriksvägen 3
Län, kommun
Västerbottens län, Robertsfors
Postadress
Fabriksvägen 3
91532 Robertsfors

Vårt utbud

Välkommen till Robertsfors hälsocentral! Här har vi följande utbud. Kontakta oss med e-tjänsterna eller ring något av våra telefonnummer.

Här loggar du in i våra e-tjänster

Arbetsterapeut

Om du har någon form av nedsatt funktionsförmåga kan du få hjälp och stöd hos vår arbetsterapeut.

Maria Ivarsson, telefon 090-785 91 21
Du kan också logga in i våra e-tjänster

Astma-/KOL-sköterska

Om du har astma, allergi eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, kan du få hjälp och stöd hos vår astmasköterska.

Carina Lindberg, telefon 090-785 91 21 (återuppringning)
Du kan också logga in i våra e-tjänster

Avbokning

Om du vill avboka din tid ring 090-785 91 21, du får då ett knappval för avbokning.

Barnavårdscentral BVC

Alla barn mellan 0 och 6 år erbjuds ett basprogram med hälsoundersökningar och kostnadsfria vaccinationer.

Här hittar du kontaktuppgifter till våra BVC-sköterskor

Barnmorskemottagning MVC

Barnmorskan sköter hälsokontroll före, under och efter graviditet och har också föräldragrupper. Du är också välkommen för att få råd om preventivmedel, abort och för att ta prov för könssjukdomar.

Här hittar du kontaktuppgifter till MVC

Diabetessköterska

Om du har diabetes kan du få hjälp och stöd hos vår diabetessköterska.


Linda Forsgren, telefon 090-785 91 21 (återuppringning)
Du kan också logga in i våra e-tjänster

Distriktssköterska

Till våra distriktssköterskor kan du vända dig för rådgivning, bedömning och behandling. Ring och boka tid innan du kommer.

Telefon 090-785 91 21 (återuppringning)
Du kan också logga in i våra e-tjänster

Hälsoundersökning VHU

När du fyller 40, 50 och 60 år bjuder vi in dig till en hälsoundersökning. Du väljer själv om du vill delta. OBS!Nu kan du ändra din inbokade tid för provtagning/hälsosamtal på 1177.se.

 

Så går hälsoundersökningen till

Lena Erixon, telefon 090-785 91 21 (återuppringning)
Du kan också logga in i våra e-tjänster

 

Inkontinenssköterska

Om du har problem med urinläckage kan du få hjälp och stöd hos vår inkontinenssköterska.

Telefon 090-785 91 21 (återuppringning)
Du kan också logga in i våra e-tjänster

Läkare

Telefontid till läkare bokas efter överenskommelse via sköterska.
Telefon 090-785 91 21 (återuppringning)
Du kan också logga in i våra e-tjänster 

 

 

Provtagning

Om du ordinerats provtagning, ring och beställ tid.
PK-mottagning: Drop in måndag och onsdag klockan 13:00–15:00 (endast Waranprover)

Telefon: 090-785 91 21

Du kan också logga in i våra e-tjänster 

Kurator/Psykolog

Om du mår dåligt eller är i en krissituation och behöver stöd kan du kontakta någon av våra psykologer. Psykologen utreder och bedömer vilken hjälp du kan behöva för att bättre förstå din livssituation.

Läs om psykologen i bildspelet Vem gör vad inom psykiatrisk vård

Telefon 090-785 91 21

Du kan också logga in i våra e-tjänster

Sjukgymnastik

Vi förebygger, undersöker och behandlar funktionsnedsättningar som begränsar eller hotar att begränsa din rörelseförmåga. Vi arbetar med smärta och funktionsnedsättningar i nacke, rygg, leder, muskler och nervsystem, men vi kan även hjälpa dig med stressrelaterade besvär och livsstilsförändringar.

Du behöver ingen läkarremiss för att komma till oss. Beställ tid för mottagnings- och hembesök.

Anna Reit-Danielsson, telefon 090-785 91 21

Du kan också logga in i våra e-tjänster

Vaccination

Under hösten och vintern erbjuder vi vaccination mot säsongsinfluensa.

Dropin: Torsdag 9/11 kl 13-16:30, Tisdag 14/11 kl 13-16:30, Torsdag 16/11 kl 13-16:30.

Här hittar du mer information om vaccinationer i Västerbotten

Verksamhetsledning

Har du synpunkter på vården, positiva eller negativa, kan du nå verksamhetschef Carola Degerman på telefon 070-247 10 34 eller 0934-145 11 eller via vår e-post-adress halsocentral.robertsfors@vll.se

Om oss

Dagtid är det hit du vänder dig med frågor som rör din hälsa. Det gäller för dig som är sjuk, vill ha stöd som förälder eller förändra din livsstil.


Använd gärna våra e-tjänster när du kontaktar oss. När du ringer oss för rådgivning och bedömning får du förslag på en tid då vi ringer upp dig.


Alla landstingets hälsocentraler är godkända av Hälsoval Västerbotten. Hälsovalet innebär att du själv kan välja hälsocentral. Du hittar information om hur du väljer i länken nedan, Så väljer du mottagning.


Har du frågor under kvällar och helger ringer du 1177.


Blir du akut sjuk eller allvarligt skadad ringer du 112.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Driftsform:
Landsting/Region.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Robertsfors hälsocentral.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

62 %

Det aktuella värdet är
62%
Mätningen genomfördes
2017-01-01 - 2017-06-30

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

69 %

Det aktuella värdet är
69%
Mätningen genomfördes
2017-01-01 - 2017-06-30

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

57 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2015
Den patientupplevda kvalitén är
57 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

60 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2015
Den patientupplevda kvalitén är
60 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

65 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2015
Den patientupplevda kvalitén är
65 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

63 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2015
Den patientupplevda kvalitén är
63 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

81 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2015
Den patientupplevda kvalitén är
81 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

77 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2015
Den patientupplevda kvalitén är
77 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

69 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2015
Den patientupplevda kvalitén är
69 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information