Så söker du vård under den fackliga konflikten.Det här meddelandet avser Västerbotten

Just nu pågår en facklig strejk och blockad. Läs mer om hur du som invånare påverkas.

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–17.00
Tisdag08.00–17.00
Onsdag08.00–17.00
Torsdag08.00–17.00
Fredag08.00–17.00
LördagStängt
SöndagStängt

Län, kommun:
Västerbottens län

Publicerad: 2024-06-04

Just nu pågår en strejk som påverkar vissa vårdenheter i regionen. Region Västerbotten arbetar för att situationen inte ska påverka dig som patient, men det kan bli längre väntetider och köer. Det kan också vara svårare att komma i kontakt med vissa enheter.

Sök vård som vanligt under strejken. Du som har ett inbokat besök i vården, tandvården eller har en planerad operation, ska utgå från att det blir av. Du kommer kontaktas om besöket ställs in.

Observera att den här informationen är generell för hela Region Västerbotten. Om något annat gäller för den här enheten så står det på den här sidan.

Aktuell information om hur du ska söka vård finns på 1177.se

Kontaktcenter barn och unga ger råd och bedömer psykisk ohälsa hos barn och unga 0–17 år. Du som ungdom eller vårdnadshavare kan kontakta oss och du kan ringa oavsett var i Västerbotten du bor. Du når oss genom att ringa telefonnummer 1177 och välja knappval 2.


Under telefonsamtalet får du berätta om hur du eller ditt barn mår och varför du söker hjälp. Ibland räcker det med att få råd och stöd, men ibland görs bedömning att det finns behov av fortsatt vårdkontakt. Det kan exempelvis innebära en tid för besök på din hälsocentral eller barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP). Ibland kommer vi fram till att du kan få bättre hjälp av någon annan, till exempel elevhälsan eller socialtjänsten.


Om det redan finns en kontakt med vården för ditt psykiska mående, till exempel på din hälsocentral eller på BUP, ska du vända dig direkt dit.

Om det är brådskande ska du ringa sjukvårdsrådgivningen på 1177. Du kan då få råd och hjälp med var du kan söka vård. Du kan ringa dygnet runt.


Om någon mår så dåligt att situationen känns outhärdlig, eller vid direkt fara för livet, ska du ringa 112.

Driftsform: Region

Du som ungdom eller vårdnadshavare kan kontakta Kontaktcenter barn och unga för att få råd och vägledning om psykisk hälsa för barn och unga 0–17 år. Du kan ringa oavsett var i Västerbotten du bor. 

 • Kontaktcenter erbjuder rådgivning kring psykisk ohälsa och hur du som förälder kan stötta ditt barn. Till exempel handla om hur du kan stötta ett barn med oro eller nedstämdhet, få strategier för att hantera konflikter eller hur du kan skapa rutiner för ditt barn. 

 • Kontaktcenter tar också emot remisser från skola och socialtjänst. Kommunerna i Västerbotten och Region Västerbotten har en gemensam samverkansrutin för detta- SAMSSS. Läs mer om SAMSSS-rutinen här. När Kontaktcenter tagit emot remissen bokas vårdnadshavare eller ungdom in för en telefonbedömning hos oss. 

 • Kontaktcenter barn och unga erbjuder digitala föräldrastödsgrupper på primärvårdsnivå. Varje föräldrastödsgrupp består av fem digitala träffar. För tillfället erbjuds dessa grupper till föräldrar:

  Tillsammans – föräldrastrategier i vardagen (6–12 år)
  Oroliga barn – föräldrastrategier (6–12 år)
  AFFEKT – för dig med ett känslostarkt barn (6–12 år)
  Psykisk hälsa i tonåren - föräldrastöd (13–17 år)
   

  Du som vill delta i en föräldrastödsgrupp kan anmäla ditt intresse genom att ringa Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa. Där gör vårdpersonalen en bedömning för att se om föräldrastödsgrupp kan passa dig och ditt barns behov.

  Om barnet redan har en pågående kontakt gällande psykisk hälsa på er hälsocentral eller sjukstuga ska du i stället kontakta behandlaren som kan hjälpa dig vidare.

  Här kan du läsa mer om vår digitala föräldrautbildning.

 • Är du i behov av tolk för en bedömning av ditt barns psykiska mående hänvisar vi till hälsocentralen för bedömning.

Vi är en hbtq-diplomerad verksamhet. Hbtq-diplomering innebär att vår personal fått kunskap om hbtq-personers livsvillkor samt hur normer kring kön och sexualitet påverkar hälsa och bemötande. Längst ner på sidan under rubriken Läs mer finns mer information om Region Västerbottens hbtq-diplomerade verksamheter.

Här kan du läsa om vår tillgänglighet och vad andra patienter tycker om oss.

TILLGÄNGLIGHET

Medicinsk bedömning av legitimerad vårdpersonal inom tre dagar

Här visas andelen medicinska bedömningar av en legitimerad vårdpersonal inom tre dagar.

Statistik för den här mottagningen: 61%

Genomsnitt för Västerbottens län: 79%

Genomsnitt för Sverige: 88%

Till toppen av sidan