Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken ViN, Norrköping


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • Av/omboka tid

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Begär intyg

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Beställa journalkopior

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Förnya recept

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Kontakta mig

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Stöd och behandling

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Synpunkter och klagomål

Telefonnummer och Öppettider

010-105 93 52
Telefontid idag:
08–16:30
Öppet idag:
08–16:30

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–16:30
Öppettider:
Mån-fre 08–16:30
Växeltelefon:
010-103 00 00

ADRESS

Besöksadress
Gamla Lasarettsgatan 18, Norrköping
Län, kommun
Östergötlands län, Norrköping
Postadress
Barn- och ungdomspsyk kliniken
Såpkullen, Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

Vårt utbud

Välkommen till oss på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Norrköping.

Kriser och problem är en naturlig del av livet som man oftast hanterar själv inom familjen, eller i den närmaste omgivningen så som skolan.

Vi på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken kan behövas för dig och din familj när svårigheterna blir omöjliga att hantera och inte längre är i lindrig form. Det kan till exempel röra sig om depression, förvirringstillstånd, koncentrationssvårigheter, svårigheter i sociala relationer eller ångestproblem.

Första kontakten med BUP

Den första kontakten med Barn- och ungdomspsykiatriskakliniken (BUP) sker via remiss (från till exempel skola eller vårdgranne) eller via egen skriftlig remiss. Du kan också söka kontakt genom telefonsamtal till vår klinik. För att söka kontakt över telefon ringer du till 010 – 105 93 52 där du genom knappval väljer valet för ny kontakt. Du blir då uppringd av någon av våra behandlare på en överenskommen tid. När du blir uppringd får du beskriva vilket problem du önskar få hjälp med. För att vi ska kunna bedöma om ditt barn har psykisk ohälsa/svårigheter som ska tas emot inom specialistpsykiatri och därmed erbjudas nybesök på vår klinik, är det viktigt att du har tid avsatt för samtalet och att det sker i lugn och ro så vi får rätt information om ditt ärende.

Om vår bedömning är att ni ska kallas till ett nybesök på BUP erbjuds ni tid inom några veckor. Vid telefonsamtalet kommer vi överens om vilka som ska delta vid detta besök, till exempel om barnet/ungdomen ska vara med eller inte. Efter nybesöket tas beslut i behandlingsteam om eventuell fortsatt kontakt med kliniken.

Remissmall för vårdgrannar och myndigheter.pdf

Behandlingsformer

 • Rådgivande och stödjande samtal
 • Familjeterapi
 • Barnorienterad familjeterapi
 • Gruppterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Dialektisk beteendeterapi
 • Medicinsk behandling
 • Fysioterapi

 

Barntraumateamet

Barntraumateamets främsta uppgift är att stödja barn och ungdomar 0-18 år som drabbats av anhörigs, oftast förälders, plötsliga död i samband med sjukdom, olycksfall, självmord och mord.

Om oss

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Norrköping vänder sig till barn och ungdomar i åldern 0-18 år och deras familjer. Mottagningen är en specialistvårdsresurs vilket betyder att lindrigare psykisk ohälsa hänvisas till exempelvis Barnhälsan eller Ungdomshälsan.

Information till patienter

Efter kontorstid kontaktas Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping (avdelning 40) på telefon 010-103 11 40 för rådgivning.

Remisskrav:
Nej

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Landsting/Region.