Vården i Västerbotten

Ditt besök på sjukhuset

Innehållet gäller Västerbotten

Här får du några goda råd och praktiska upplysningar inför och under ditt besök på sjukhus och hälsocentraler i Region Västerbotten. Information om din behandling får du på din mottagning.

Inför ditt besök

Tänk på att av- eller omboka i god tid om du inte kan komma på den tid som du fått.

Kom ihåg att ta med

  • kallelsen du fått hemskickad eller till din digitala brevlåda
  • legitimation eller annan ID-handling
  • eventuellt högkostnadskort (frikort)
  • recept och lista på eventuella mediciner

Förbered dig gärna inför ditt besök genom att skriva upp frågor och funderingar. Om du vill kan du ta med en anhörig eller närstående.

Behöver du hjälp med att ordna resan till sjukhuset? 
Kontakta Reseservice, telefon 0771-25 10 20.

Sjukresor i Västerbotten

Parkering på sjukhusen

Nedan finns parkeringskartor och priser:

Parkering Lycksele lasarett

Parkering Norrlands universitetssjukhus, Nus

Parkering Skellefteå lasarett

Boende i anslutning till sjukhusen

Lycksele lasarett

På Lycksele lasarett finns övernattningsrum. De är i första hand till för dig som patient eller anhörig med lång resväg till lasarettet. Det är mottagningen eller kliniken som bokar boendet. Du kan också själv boka boende.

Mer information om boende på Lycksele lasarett

Norrlands universitetssjukhus

I nära anslutning till Norrlands universitetssjukhus finns Hotell Björken och Hjältarnas hus.

Hotell Björken är regionens patienthotell som idag drivs av Sodexo. Här finns hotellrum för patienter och eventuell anhörig. Det är ett hotell med eget boende, utan vårdpersonal.

Hjältarnas hus är ett anhörigboende för familjer med svårt sjuka barn från norra regionen som vårdas på Norrlands universitetssjukhus. Det är behandlande läkare eller avdelningschef på barnavdelningarna som bokar in boendet.

Mer information om boende nära Norrlands universitetssjukhus

Skellefteå lasarett

Skellefteå lasarett har övernattningsrum för patienter och anhöriga. Det är mottagningen eller kliniken som bokar boendet. Du kan också själv boka boende.

Mer information om boende på Skellefteå lasarett

Digital karta över Norrlands universitetssjukhus

Med hjälp av den digitala besökskartan kan du planera ditt besök på sjukhuset. Kartan visar till exempel byggnadernas våningsplan, målpunktsadresser, väntrum, apotek och receptioner.

Du kan använda den digitala kartan på din dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Digital besökskarta över Norrlands universitetssjukhus

Under ditt besök

Anmäl dig i receptionen eller checka in med din mobil

När du kommer till besök kan du antingen anmäla dig i receptionen eller själv checka in med din mobiltelefon. 

För att checka in med din mobiltelefon behöver du mobilt bank-id. Du klickar på länken i det sms du får inför ditt besök. Får du inget sms går du in på incheck.regionvasterbotten.se. Incheckningen är tillgänglig 30 minuter innan ditt besök.

Är besöket avgiftsbelagt får du en faktura i efterhand. Det tillkommer ingen fakturaavgift. Vårdnadshavare kan inte logga in åt sitt barn. 

Avstå från att röka

Region Västerbottens lokaler och utomhusmiljöer är rökfria. I utkanten av sjukhusområdet finns "fimpa här-stolpar". Förbudet gäller också e-cigaretter, vattenpipa och tuggtobak. Avstå gärna helt från att röka under din sjukhusvistelse. Vi kan erbjuda nikotinersättning till dig som är inskriven och vill avstå från att röka.

Undvik att använda starka dofter

Tänk på att många människor är allergiska eller har astma och därför är känsliga mot starka dofter. Undvik starka dofter som parfym, rakvatten, kroppslotion och hårvårdsprodukter vid ditt besök hos oss.

Levande blommor och husdjur

Levande blommor är inte tillåtna på vårdavdelningar, mottagningar och allmänna utrymmer. Hundar är inte tillåtna inne på sjukhuset, med undantag för ledarhundar.

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner får inte vara påslagna på vissa avdelningar eftersom de kan störa känsliga apparater. Fråga därför personalen innan du använder din telefon. 

Internet finns via trådlöst nätverk (Wi-Fi)

Det trådlösa gästnätverket VLL-GUEST är tillgängligt i de flesta av regionens lokaler och det kostar ingenting att använda det. Du ansluter till nätverket med egen dator, mobiltelefon eller surfplatta. Du registrerar dig med din e-postadress och har möjlighet att surfa i 24 timmar.

Lämna värdesaker hemma

Sjukvården tar inte ansvar för dina värdesaker. Vi rekommenderar att du lämnar värdesaker hemma. Ta bara med så mycket pengar som du behöver för din vistelse. För dig som är inskriven på sjukhuset finns skåp som går att låsa.

Personal under utbildning

På sjukhuset utbildas vårdpersonal av olika slag. De deltar också i vårdarbetet, men det är du som patient som bestämmer om de ska få vara med vid undersökningar och behandlingar. 

Tystnadsplikten gäller både personal och studerande

Alla som arbetar inom vården har tystnadsplikt. Det innebär att ingen, varken studerande eller personal, får lämna ut upplysningar om ditt tillstånd utan ditt godkännande. Du bestämmer också vilka personer som får ta emot upplysningarna.

Tystnadsplikt och sekretess

Fotografering

För att skydda integriteten hos patienter och medarbetare gäller ett generellt foto- och filmförbud på sjukhusen. Reglerna gäller anställda, patienter, besökare och media. Fråga verksamhetschefen för respektive klinik eller enhet om eventuella undantag.

Vid behov av tolk

Den som inte förstår svenska, har hörselhandikapp eller är dövblind, har rätt att få hjälp av tolk. Om det gäller en patient som är dövblind eller har hörselhandikapp ringer du Tolkcentralen på telefon 090-785 74 60. För tolkning till annat språk kontakta den mottagning eller avdelning som du ska besöka så beställer de tolkservice.

Tolkcentral Västerbotten på 1177.se

Efter ditt besök

Vid utskrivning

När du skrivs ut från sjukhuset får du i de allra flesta fall råd och upplysningar av din läkare, som också ser till att du får de recept och intyg du behöver. Om du vill kan en närstående vara med under genomgången.

Synpunkter på vården

Har du synpunkter på vården bör du i första hand ta upp det med den personal du haft kontakt med. Du kan också ringa patientnämnden på telefon 090-785 70 00 (växel).

Om du inte är nöjd med vården

Kontakta patientnämnden via deras e-tjänst

Betalning och patientavgifter

Patientavgiften, hur mycket ditt besök kostar, beror bland annat på din ålder och på vilket typ av besök det rör sig om. Det går bra att betala med kort eller avgiftsfri faktura när du besöker regionens vårdenheter. Om inget av de alternativen fungerar kan du betala kontant. 

Patientavgifter i Västerbotten

Högkostnadsskydd

Det finns en gräns för hur mycket du behöver betala för hälso- och sjukvård. Det kallas högkostnadsskydd och ser likadant ut i alla landsting och regioner.

Högkostnadsskydd för öppenvård

Till toppen av sidan