Hjälpmedel för andningen

Att få hjälpmedel för andningen

Det finns olika hjälpmedel som kan underlätta om du har svårt att andas. Hjälpmedlen kan till exempel hjälpa dig att andas lättare eller ta bort slem i lungorna.

Du kan få ett hjälpmedel om du har astma, KOL eller någon annan sjukdom som ger besvär med andningen.

Du kan läsa allmän information om hur det går till att få ett hjälpmedel här.

Se till att du får information från rätt region på den här sidan. Du kan välja region högst upp på sidan.

Olika typer av hjälpmedel

Det finns olika hjälpmedel om du behöver hjälp att andas. Vilken typ av hjälpmedel du behöver beror på dina behov.

Hjälpmedel för att andas in läkemedel 

Vissa läkemedel ska du andas in genom munnen. Det kan du göra med något av följande hjälpmedel: 

  • inhalator för att andas in läkemedlet som pulver 
  • andningsbehållare eller spacer för att andas in läkemedlet som sprej 
  • nebulisator för att andas in läkemedlet som ånga. 

Läs mer om läkemedel som du andas in genom munnen.

Andra hjälpmedel 

Du kan behöva andra typer av hjälpmedel. Det kan vara för att till exempel mäta hur du andas eller för att hjälpa dig om du har besvär med hosta och slem. Det kan vara något av följande hjälpmedel: 

  • PEF-mätare som mäter hur dina lungor fungerar. 
  • Hjälpmedel för så kallad PEP-andning. Apparaten ger motstånd när du andas ut och gör att slem lossnar lättare.
  • Hjälpmedel för att andas in syrgas genom näsan eller munnen, till exempel grimma eller andningsmask.

Vem kontaktar jag om jag behöver ett hjälpmedel?

Börja med att kontakta en vårdcentral eller kommunens hälso- och sjukvård. Du hittar kontaktuppgifter till kommunens hälso- och sjukvård på kommunens webbplats. Där får du mer information om hur du ska göra för att träffa en förskrivare, som utreder ditt behov av hjälpmedel. En förskrivare kan till exempel vara en läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut.

Du kan också kontakta den mottagning där du brukar få vård för dina besvär. Det kan till exempel vara en astmamottagning eller en KOL-mottagning.

Hur går utprovningen till?

Du får hjälp av förskrivaren att prova ut vilket hjälpmedel du ska ha. Förskrivaren förklarar för dig hur du ska använda hjälpmedlet för att andas lättare. Du får också träna på att använda hjälpmedlet.

Du får sedan prova hjälpmedlet hemma för att se om det hjälper dig. Du får komma tillbaka till förskrivaren för att utvärdera om du mår bättre med hjälp av ditt hjälpmedel.

Du har rätt att vara delaktig i valet av hjälpmedel

Du ska få vara delaktig i valet av hjälpmedel, så mycket som det är möjligt.

Det finns många typer av hjälpmedel för andningen. Det finns också många varianter och varumärken av hjälpmedlen. Tillsammans ska du och förskrivaren komma fram till vad som blir bäst för dig.

Förskrivaren ska ge dig information om det finns olika hjälpmedel inom regionen eller kommunen som kan passa dig. I en del regioner och kommuner får man välja hjälpmedel. Det beror då på priset och om om förskrivaren tycker att hjälpmedlet är rätt för dig.

Barn ska få vara delaktiga

Barn ska få vara delaktiga i sin vård. Det finns ingen åldersgräns för detta. Barnets möjlighet att ha inflytande över vården beror på hens ålder och mognad.

För att kunna vara aktiva i valet av hjälpmedel och ta beslut är det viktigt att barnet och du som vuxen förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Ni har möjlighet till tolkning till andra språk om någon av er inte pratar svenska. Ni har också möjlighet till tolkhjälp om någon av er till exempel har en hörselnedsättning.

Vad kostar det att få ett hjälpmedel?

Den avgift som du betalar för att få ett hjälpmedel varierar i olika regioner och kommuner. Även avgifter för besök hos förskrivare, utprovning och lån av hjälpmedel varierar beroende på var i landet du bor och vilken typ av hjälpmedel du får förskrivet.

I en del regioner finns ett särskilt högkostnadsskydd för hjälpmedel. Då behöver du bara betala kostnader upp till en viss gräns.

Prata med din förskrivare om vad som gäller för dig.

Fritt val av hjälpmedel

I några regioner och kommuner finns möjlighet till det som kallas fritt val av hjälpmedel. Det innebär att du kan få möjlighet att välja något annat hjälpmedel än de som finns i det upphandlade utbudet. Du får då en viss summa pengar och köper själv ett hjälpmedel.

Kan jag köpa ett hjälpmedel själv?

Du kan kontakta en butik eller leverantör direkt om du skulle vilja köpa hjälpmedel utan att ha kontakt med vården. Det kan du göra oavsett vilken region eller kommun du bor i.

Ibland rekommenderas du av förskrivaren att köpa ett hjälpmedel själv. Det kan till exempel hända om dina behov inte motsvarar kraven för att du ska kunna få ett hjälpmedel av din region eller kommun.

Läs mer om att köpa hjälpmedel själv.

Vad händer när jag har fått hjälpmedlet?

Du använder ditt hjälpmedel så länge du behöver.

När du får hjälpmedel för din andning ska du också få information om vem du ska kontakta om hjälpmedlet går sönder och behöver lagas. 

Skada eller förlust av hjälpmedel

Du som hyr eller lånar ett hjälpmedel från din region ska kontakta förskrivaren för att anmäla att det har blivit skadat, borttappat eller stulet. Du måste också göra en anmälan till polisen om ditt hjälpmedel har blivit stulet.

Om du inte är nöjd med ditt hjälpmedel

Kontakta den mottagning där du provade ut hjälpmedlet om det fungerar sämre efter ett tag. Då kan hjälpmedlet behöva justeras.

Ibland behövs en ny bedömning av dina behov

Du kan få byta hjälpmedel om dina behov har ändrats. Förskrivaren gör en ny undersökning och bedömer om du ska byta hjälpmedel.

Du kan få hjälp av patientnämnden

Du kan kontakta patientnämnden i din region om du inte tycker att du har fått rätt behandling eller hjälpmedel.

Här kan du läsa mer om du inte är nöjd med vården.

mer på 1177.se

Att få ett hjälpmedel - så går det till

Du kan behöva hjälpmedel för att få livet att fungera så bra som möjligt.

Fritidshjälpmedel

Fritidshjälpmedel gör det lättare för dig som har en funktionsnedsättning att utöva olika fritidsaktiviteter, hobbys eller sporter. Det varierar mellan olika regioner vad som räknas som fritidshjälpmedel och vilket stöd du kan få för att låna eller köpa dessa.

Till toppen av sidan