Behandlingar med läkemedel

Behandling med botulinumtoxin

Du kan få behandling med botulinumtoxin vid olika sjukdomar och besvär. Du får läkemedlet med en spruta i en muskel, körtel eller i huden.

Botulinumtoxin finns i till exempel läkemedlet Botox. En läkare bedömer om du behöver behandling. Då kan du få en remiss.

Vad är botulinumtoxin och när används det?

Botulinumtoxin är ett läkemedel som används för att påverka nerver och muskler. Läkemedlet kan hjälpa på olika sätt, beroende på vad du har för besvär. Du kan till exempel få behandling med läkemedlet om något av det här stämmer in på dig:  

  • Du har kramper i muskler som inte går över, till exempel i ögonlock eller nacke. 
  • Du har ihållande kramp i muskler som inte går över, till exempel i ben, fötter eller händer. 
  • Du har kronisk migrän där annan behandling inte hjälpt. 
  • Du har överdriven svettning i till exempel händer eller armhålor där annan behandling inte hjälpt. 
  • Du har urininkontinens där annan behandling inte hjälpt.  
  • Du har kroniskt dreglande på grund av en neurologisk sjukdom. Det kan också kallas hypersalivering. 

Förberedelser

Du kan behöva förbereda dig innan du ska få behandling med botulinumtoxin. I din kallelse får du veta vad som gäller för dig. 

Berätta alltid för läkaren om du använder något läkemedel. Du kan behöva göra uppehåll med vissa läkemedel.  

Du kan behöva förbereda dig om du är rädd för nålstick. Berätta för vårdpersonalen om du känner dig orolig. Du kan använda bedövande kräm eller plåster på huden där du ska få sticket. 

Barn kan sövas före behandlingen, om det behövs. Så här kan du förbereda ett barn som ska få behandling.

Så går behandlingen till

Du får läkemedlet i form av en spruta. Behandlingen görs oftast av en läkare. Du får ligga eller sitta på en brits när du får behandlingen. 

Vårdpersonalen för in en tunn nål i muskeln eller körteln och sprutar in läkemedlet. Ibland behöver du få läkemedlet på flera ställen i kroppen. Det beror på vad du har för besvär. 

Vårdpersonalen kan ta hjälp av ultraljud eller elektromyografi för att bättre se var du ska få sprutan. Med elektromyografi går det att undersöka musklernas och nervernas funktion. Undersökningen kallas också EMG. 

Hur lång tid behandlingen tar beror på vad du har för besvär. 

Det kan göra lite ont eller kännas obehagligt när läkaren sprutar in läkemedlet.

Så mår du efteråt

De flesta mår som vanligt efter behandlingen. 

Ungefär en vecka efter behandlingen kan du börja märka att dina besvär lindras. Det kan ta upp till en månad innan behandlingen ger full effekt.  

Du kan också behöva annan behandling för att få full effekt. Till exempel träning. Vårdpersonalen berättar vad som gäller för dig. 

Du kan behöva få behandlingen flera gånger 

Beroende på vilken sjukdom eller vilka besvär du har kan du behöva mer än en behandling. Det kan också variera hur ofta du behöver behandling.  

Prata med läkaren för att få veta vad som gäller för dig.

Biverkningar

En biverkning är en oönskad effekt av läkemedel.   

Du kan bli röd, svullen och öm på stället där du fick sprutan. Du kan också få ett blåmärke.  

Du kan till exempel få hängande ögonlock eller dubbelseende om du har fått sprutan runt ögat.  

Du kan få symtom som liknar influensa, men det är ovanligt. 

Besvären går oftast över inom några dagar. Det är mycket ovanligt med allvarliga biverkningar.

Graviditet och amning

Prata med en läkare om du behöver få behandling när du är gravid eller ammar. För en del är det bättre att vänta med behandlingen eller att få en annan behandling.

Påverka och delta i din vård

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det. 

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

mer på 1177.se

Så fungerar nervsystemet

Nervsystemets uppgift är att ta emot och att förmedla signaler från och till kroppens olika sinnen och kroppsdelar. Det gör att kroppens olika delar kan samarbeta.

Att logga in på 1177.se

För att logga in på 1177 behöver du ha ett svenskt personnummer och en e-legitimation, antingen BankID eller Freja+.

mer på andra webbplatser

Har du frågor om läkemedel?

Du kan ringa Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar som du eller någon närstående har upplevt. Det räcker med att du misstänker att läkemedlet kan vara orsaken. Anmäl här via en e-tjänst.

Till toppen av sidan