OVANLIGA INFEKTIONER

Rabies

Rabies är en virussjukdom. Den smittar från däggdjur till människa via saliv, till exempel om du har ett sår på huden eller blir slickad i ansiktet. Rabies är nästan alltid en dödlig sjukdom om den inte behandlas snarast, senast inom två dygn.

Det är bra att vaccinera dig mot rabies om du ska vara i länder där smittan är mer vanlig. Då har du ett bra skydd mot sjukdomen, men du måste ändå fylla på med en dos vaccin senast inom två dygn och en dos tre dygn senare om du blir biten eller slickad av ett smittat djur.

Var finns rabies?

Rabies finns i stort sett i hela världen, men i Sverige har ingen smittats på många år.

Risken att bli smittad är störst i länder med dålig kontroll på rabiesvaccination av husdjur. Det är också vanligt i länder där det finns lösa hundar som ingen äger och där vilda djur finns nära människor. Undvik därför att vara nära djur som du inte känner i länder där det förekommer rabies.

Så smittar rabies

Rabies är en virussjukdom som påverkar hjärnan. Så här kan du bli smittad av ett infekterat djur:

  • Du får ett bett.
  • Du blir slickad på huden där du har ett sår.

Djurets saliv kommer i kontakt med dina slemhinnor, till exempel dina ögon, din mun eller näsa.

Det finns en risk att viruset förs in till Sverige med smittade vilda eller tama djur från andra länder, eller att människor smittas av djur utomlands.

Symtom på rabies

Inkubationstiden är vanligen tre till sex veckor men kan vara så kort som fem dygn och så lång som flera år. Dess längd beror framför allt på smittdosen och var på kroppen du blivit biten. Inkubationstiden är den tid från det att du blir smittad tills du blir sjuk.

Vanliga första symtom är till exempel:

  • Huden domnar där du har fått ett bett eller runt såret där du har blivit slickad av ett djur.
  • Du får ont i huden runt bettet eller såret.

Efter ett till tre dygn har symtomen från hjärnan börjat. Då får du mer allvarliga besvär. Det kan vara ett eller flera av följande symtom:

  • Du får huvudvärk.
  • Du får ångest.
  • Du upplever hallucinationer.
  • Du blir förvirrad.
  • Du får kramper.

Sjukdomen är nästan alltid dödlig om du har fått något av dessa symtom.

När och var ska jag söka vård?

Sök genast vård om du får ett bett, blir slickad på ett sår eller i ansiktet av ett djur om du är i ett land med risk för rabies. Detta gäller också om du blir biten av en fladdermus i Sverige som kan vara smittsamma trots att de inte har symtom.

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för att få sjukvårdsrådgivning när du är utomlands. Då kan du få hjälpa att bedöma symtom. Läs mer om hur du får vård utomlands och vad du behöver tänka på.

Behandling mot rabies

Du behöver få behandling snabbt om ett okänt djur har bitit dig eller slickat på ett sår på din hud. Det gäller också om djuret har slickat dig i ansiktet.

Tvätta huden eller ansiktet direkt

Tvätta genast huden, såret eller ansiktet noga med tvål och vatten i minst 10 minuter om ett okänt djur har bitit dig eller slickat på ett sår på din hud. Det gäller också om djuret har slickat dig i ansiktet.

Om du blir smittad utomlands

Du behöver få behandling senast inom två dygn om du riskerar smitta i ett land där det finns rabies.

Du måste alltid inleda behandling med immunglobulin om möjligt. Immunglobulin är ett förstärkt gammaglobulin mot rabies och är effektivt en kort tid men vaccin är ändå nödvändigt. Finns inte immunglobulin på plats är det viktigt att du söker vård genast på en klinik eller sjukhus med immunglobulin.

Du som är vaccinerad behöver alltid ny dos

Du som redan är vaccinerad mot rabies behöver ändå behandling med två extra doser av vaccin.

Om du blir smittad i Sverige

Du som blir smittad i Sverige får akut behandling på en infektionsklinik. Rabies klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom. All vård är avgiftsfri, både undersökning och behandling.

Till toppen av sidan