VACCINATIONER

Vaccination mot rabies

Rabies orsakas av virus och kan smitta vid kontakt med saliven från ett smittat däggdjur med symtom på rabies, oftast hundar. Du kan skydda dig med vaccin men sjukdomen är ovanlig. Därför behöver du oftast inte vaccinera dig om du gör kortare resor och har tillgång till sjukvård för behandling efter bett.

Person som får vaccination i armen.
Vuxna får sprutan med vaccin på överarmens utsida.

Rabies finns i stort sett i hela världen och förekommer mest i Afrika, Asien och Nord-, Mellan- och Sydamerika.

När ska jag vaccinera mig?

Du bör vaccineras mot rabies om du ska resa till länder där sjukdomen finns och av olika skäl ska ha nära kontakt med djur eller stanna en längre tid. Barn är särskilt utsatta.

Detta gäller även om du blir biten av en fladdermus i Sverige eftersom fladdermöss kan vara besvärsfria trots att de kan vara smittsamma. Blodprov från enstaka fladdermöss i Sverige tyder på kontakt med smitta.

Så går vaccinationen till

Kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig.

Du får rabiesvaccinet genom en spruta. Sprutan kan du få i överarmen.

Barn som är äldre än tre år brukar få sprutan med vaccin på överarmens utsida. Barn som är yngre än tre år får oftast vaccinet på lårets framsida.

För att få ett bra skydd på resan ska du vaccineras mot rabies vid två tillfällen:

  • Första dosen helst en månad före avresa.
  • Andra dosen, i regel en vecka efter dos ett.

Efter andra dosen har du ett grundskydd mot rabies i minst ett år.

Barn som har fyllt ett år kan vaccineras med samma intervall som vuxna.

Råd om du utsätts för rabiessmitta

Misstänkt rabiessmitta ska i Sverige bedömas akut på infektionsklinik där undersökning, vård och behandling är avgiftsfri. Här är några råd om du får ett bett eller om du blir slickad på ett sår eller i ansiktet av ett däggdjur:

Du som är vaccinerad mot rabies

  • Tvätta området noggrant med tvål och vatten i minst tio minuter.
  • Sök vård direkt, absolut senast inom två dygn för ytterligare behandling. Även om du är vaccinerad får du två extradoser, en så snart som möjligt och en tre dagar senare.

Du som inte är vaccinerad mot rabies

  • Tvätta rent området noggrant med tvål och vatten i minst tio minuter.
  • Sök vård så snart som möjligt, absolut senast två dygn för ytterligare behandling.
  • Du skall få behandling med immunglobulin mot rabies som ger omedelbart men kortvarigt skydd mot rabies. Du får dessutom flera doser av rabiesvaccin.

Graviditet och amning

All erfarenhet visar att du kan vaccinera dig mot rabies när du är gravid och när du ammar.

Så mår jag efteråt

Du kan bli lite röd och svullen på stället där du fick sprutan. Det kan också kännas lite ömt. Besvären brukar gå över inom ett par dagar.

Till toppen av sidan