Välj region för att få mer information från 1177.se

Välj region för att få mer information från 1177.se
karta

Infektioner

Här kan du läsa om olika infektionssjukdomar, både vanliga och mer ovanliga. Du får veta vad du kan göra själv för att lindra besvären och när du behöver söka vård.

Ett barn som snyter sig.