HJÄRTBESVÄR OCH HJÄRTFEL

Blåsljud i hjärtat hos barn

Blåsljud i hjärtat upptäcks oftast vid en läkarundersökning och är vanligast i åldern två till fyra år. Blåsljudet påverkar inte hjärtat och brukar försvinna när barnet har vuxit klart. Ibland är ett kraftigare blåsljud i hjärtat tecken på något som behöver behandlas.

Huvudbild Blåsljud i hjärtat hos barn
Oftast upptäcks blåsljudet vid en vanlig läkarundersökning eller om barnet undersöks av någon annan anledning. Både barn som har en hjärtsjukdom och barn som inte är sjuka kan ha blåsljud.

Med stetoskop går det att höra blåsljud i hjärtat hos drygt hälften av alla barn. Antagligen beror det på att de barnen har en tunnare bröstkorgsvägg. Det går oftast inte att som förälder märka att barnet har blåsljud.

Symtom

Ljudet brukar låta som ett brummande eller brusande. Det kan låta olika när barnet ändrar läge, till exempel från att ligga till att stå. Ljudet kan också låta annorlunda vid fysisk aktivitet, till exempel om barnet får gå i en trappa innan hen undersöks.

Kraftigare blåsljud

Kraftigare blåsljud är vanligt hos barn som har något hjärtfel. Det kan till exempel bero på små hål mellan hjärtats förmak och kammare eller på att barnet har trånga eller läckande hjärtklaffar.

Undersökningar och utredningar

Läkaren kan ofta genom att lyssna med stetoskop avgöra om barnet har ett vanligt blåsljud eller om det är tecken på något hjärtfel. Ibland behöver hens blåsljud undersökas noggrannare. Då skriver läkaren remiss till en barnhjärtmottagning som bland annat gör en ultraljudsundersökning av barnets hjärta.

Behandling

Ett vanligt blåsljud påverkar inte hjärtat och brukar försvinna utan behandling när barnet har vuxit klart. Men ibland finns blåsljudet kvar hela livet.

Barnet kan behöva behandlas med läkemedel eller opereras om blåsljudet beror på något hjärtfel. Orsaken kan till exempel vara ett fel i hjärtats klaffar eller ett hål mellan hjärtats förmak. Det är inte själva blåsljudet som behandlas, utan hjärtproblemet som gör att blåsljudet uppstår.

Vad beror blåsljud i hjärtat på?

Blåsljud hos barn skapas av de virvlande blodströmmarna när blodet passerar genom hjärtat. Ganska ofta beror blåsljud på att hjärtat pumpar blodet snabbare än vanligt, till exempel om barnet har feber. Det är ofarligt och märks inte på något sätt.

Dessa vanliga blåsljud kallas ibland fysiologiska eller funktionella. Sådana blåsljud hörs oftare hos barn än hos vuxna. Antagligen beror det på att bröstkorgsväggen är tunnare hos barn och att blåsljuden därför hörs bättre för läkaren vid en undersökning.

Påverka och delta i ditt barns vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

Du ska vara delaktig i ditt barns vård. Därför är det viktigt att du förstår informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge barnet kan behöva vänta på vård och behandling.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan