Vårdcentralen Ekensberg Nyköping, Nyköping

Hälsovägen 1

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag07.30–17.00
Tisdag07.30–17.00
Onsdag07.30–17.00
Torsdag07.30–17.00
Fredag07.30–17.00
LördagStängt
SöndagStängt

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag07.30–17.00
Tisdag07.30–17.00
Onsdag07.30–17.00
Torsdag07.30–17.00
Fredag07.30–17.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Hälsovägen 1
Län, kommun:
Södermanlands län, Nyköping
Postadress:
Vårdcentralen Ekensberg Nyköpi, 611 85 Nyköping

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Vi finns på Hälsovägen 1, i närheten av Stenkulla och Isaksdal (sväng av vid Lennings väg).

För att ta del av rekommenderad färdväg, besök Sörmlandstrafikens webbplats (www.sormlandstrafiken.se) eller hämta karta från Eniro (www.eniro.se).

Publicerad: 2023-01-02

Digital ingång för dig som söker vård online i Region Sörmland - Välkommen till Vårdkontakt Direkt:https://regionsormland-vardkontaktdirekt.platform24.se

Det finns även en chatt för dig som har administrativa frågor till din vårdcentral samt en chatt för dig som har frågor till din BVC. Här kan du läsa mer och logga in:https://www.1177.se/sormland/vardkontaktdirekt

Publicerad: 2022-12-05

Gustaf Nälser 
gustaf.nalser@regionsormland.se
0155-24 55 70

Publicerad: 2024-01-26

Vi har under några år arbetat i team som består av läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, samtalsbehandlare, undersköterska och medicinsk sekreterare. Under 2024 kommer vi utveckla det arbetssättet. Du som patient kommer märka det när du tar kontakt med oss via telefon och väljer rådgivning. Framöver kommer du få prata med din teamsköterska i möjligaste mån som kommer ha nära samarbete med övriga medlemmar i teamet.

Det underlättar för dig att du vet vilket team du tillhör då att du kan göra rätt knappval i telefonen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Publicerad: 2023-01-02

Om du har luftvägssymtom, till exempel hosta, feber eller förkylning får du inte komma till ditt besök på vårdcentralen. Om närstående medföljer får hen inte heller ha symtom på luftvägsinfektion, som hosta, feber eller förkylning.

Publicerad: 2023-11-06

Journal- och arkivservice tillhandahåller patientjournaler från Region Sörmland samt arkiverade patientjournaler från vissa privata vårdgivare som funnits i Sörmland. 

Du som fått vård i Region Sörmland och är över 18 år och har e-legitimation kan logga in på 1177.se och läsa delar av din journal. 

Det gäller information som är skriven i din journal efter den 1 februari 2016.

Beställ journalkopior här via Journal- och arkivservice.

Välkommen till vårdcentralen Ekensberg! Hos oss finns en bred medicinsk kompetens inklusive barnavårdscentral (BVC). Vi kan hjälpa dig med de vanligaste sjukdomarna, kroniska sjukdomar, psykisk ohälsa och olika skador. Vi kan också hjälpa dig med rådgivning rörande hälsa och livsstil. Från oss får du vid behov remiss till specialistvård. Läs mer om vad vi erbjuder under Vårt utbud och Aktuellt här på samma sida. Du hittar oss på Hälsovägen 1, i närheten av Stenkulla och Isaksdal (sväng av vid Lennings väg).

Driftsform: Region

Välkommen till Vårdcentralen Ekensberg!
För rådgivning och tidsbokning hos oss ringer du 0155-24 55 40, vi har telefontid 07.00-17.00.
Vi har även digital rådgivning med chatt för dig som önskar kontakta oss digitalt. Läs mer nedan om hur du gör.

Du kan alltid få sjukvårdsrådgivning dygnet runt genom att ringa 1177.

 • Arbetsterapeuten fokuserar på de problem som kan uppstå i vardagen på grund av sjukdom och skador. Hen kan bistå dig med hjälpmedel så att du kan klara din vardag på bästa sätt, trots dina begränsningar.

  Arbetsterapeuten erbjuder:
  • Bedömning, träning, rådgivning vid skador, sjukdomar eller smärttillstånd.
  • Utprovning och tillverkning av handskenor.
  • Guidning och vägledning vid svårigheter att klara dina dagliga aktiviteter, oavsett diagnos.
  • Ergonomisk bedömning och rådgivning.
  • Utprovning och bedömning av diverse hjälpmedel.

  Läs mer om fysioterapi och olika behandlingar här

  Dessutom finns möjlighet att delta i en handgrupp för personer med handproblematik, som till exempel artros.

  Telefon arbetsterapeut: 0155-24 55 40

 • Vi gör undersökningar av din lungfunktion med hjälp av PEF och spirometri, en läkarkontakt behövs innan detta kan göras för att skriva en remiss till oss.

  Vi erbjuder dig över 45 år och rökare en KOL-screening, kontakta oss för överenskommelse för detta.

  Har du tankar på att sluta röka och önskar hjälp och motivation kontakta oss för att boka en tid.

  Vi erbjuder:

  •Utredning för misstänkt astma och/eller KOL.
  •Följer upp dig som redan har diagnosen astma/KOL.
  •Inhalationsteknik
  •Fysisk aktivitet + gångtest hos fysioterapeut till dig som redan har diagnosen KOL.
  •Hjälp med andningstekniken.
  •Registering i Luftvägsregistret

 • Vi följer ditt barns utveckling, från nyfödd upp till och med fem år, och ger även råd och stöd i föräldrarollen.

  Du som förälder är alltid välkommen med frågor om ditt barn, ditt föräldraskap och om vardagsvanor som mat, amning, lek och sömn. Vi gör regelbundna hälsoundersökningar och vaccineringar för att förebygga och upptäcka sjukdomar.

  Mer om hur en undersökning på BVC går till

  Telefon BVC: 0155-24 55 40

 • Som patient följs du upp kontinuerligt av en av våra diabetessköterskor i samråd med din läkare. Vi arbetar också tillsammans med dietist och andra kompetenser som kan behövas i din behandling.

  Hit kan du som patient vända dig och få svar på dina frågor som handlar om diabetes.

  Här kan du läsa mer om diabetes

 • Dietisten arbetar med att utreda och behandla problem som hör ihop med matintag, medicinsk diagnos och behov av energi och näring. Dietisten tar även hänsyn till din förmåga, motivation och möjlighet att genomföra förändringar och ger individuella kostråd.

  Du behöver remiss från läkare eller annan legitimerad sjukvårdspersonal för att få komma till dietisten.

 • En fast vårdkontakt är en kontaktperson som håller ordning på dina olika vårdkontakter. Det kan vara en läkare, sjuksköterska eller annan personal på vårdcentralen.

  Behöver du en fast vårdkontakt?
  Du är välkommen att fråga efter en fast vårdkontakt nästa gång du pratar med någon av oss på vårdcentralen.


 • På Hjärtsvikts- och blodtrycksmottagningen gör vi uppföljningar, kontroller, ger råd om levnadsvanor och justerar mediciner på de patienter som har fått diagnos hjärtsvikt och/eller hypertoni (högt blodtryck).
  Sjuksköterskorna på mottagningen är vidareutbildade i kardiologi och jobbar i nära samarbete med läkare och övrig personal.

  Om du har fått diagnos hjärtsvikt eller hypertoni så remitteras du till mottagningen av din läkare, för uppföljande kontroller.

  Här kan du läsa mer om hjärtsvikt och högt blodtryck (hypertoni).

 • Livsstilsmottagningen jobbar aktivt med hälsofrämjande insatser. Här kan du få hjälp med att ändra på osunda levnadsvanor i syfte att lindra och/eller förebygga sjukdomar.
  Du kan få hjälp med bland annat:
  • Alkohol
  • Tobak
  • Kost
  • Träning/fysisk aktivitet
  • Psykisk ohälsa, stresshantering

  Kontakta oss för mer information om vad vi kan hjälpa dig med!

  Här kan du läsa mer om:
  stresshantering och sömn samt psykisk hälsa

 • Provtagning drop-in.

  OBSERVERA!
  10/6 - 16/8 endast öppet förmiddagar mån-fre 7.30-11.00.

  Måndag 7.30 - 11.00 och 13.00-15.00.
  Tisdag 7.30 - 11.00 och 13.00-15.00.
  Onsdag 7.30 - 11.00 och 13.00-15.00.
  Torsdag 13.00-15.00.
  Fredag 7.30 - 11.00

  Om du har luftvägssymtom, till exempel hosta, feber eller förkylning får du inte komma till ditt besök på vårdcentralen. Om närstående medföljer får hen inte heller ha symtom på luftvägsinfektion, som hosta, feber eller förkylning.

 • Rehabkoordinatorn samordnar vårdens del i sjukskrivningsprocessen och samverkar med arbetsgivare, företagshälsovård, Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunen.

  Om man är sjuk och inte klarar av att arbeta behöver man ibland vara sjukskriven. Sjukskrivningen är då en del av rehabiliteringen. Syftet med att träffa rehabkoordinator är att underlätta din rehabilitering för att du ska kunna återfå din arbetsförmåga, alternativt undvika sjukskrivning.
  Rehabkoordinatorn finns som stöd för dig med:
  • Att identifiera dina rehabiliteringsbehov.
  • Dialog kring stöd, behandling och insatser.
  • Att i samarbete med dig och behandlande läkare eller annan sjukvårdspersonal komma fram till en plan för din rehabilitering.
  • Stöd för samordnande insatser till exempel Försäkringskassan eller arbetsförmedlingen, och vid behov ta arbetsgivarkontakt.


  Rehabkoordinator och arbetsgivare:
  När den som blivit sjuk har en anställning är arbetsgivaren en viktig del i rehabiliteringsprocessen, därför arbetar vi aktivt för att öka samarbetet med dig som är chef i syfte att få en gemensam rehabiliteringsplan som gynnar din anställdes förutsättningar att klara av arbete. Har du en anställd, som du vet har sin vårdkontakt hos oss, som också riskerar att bli sjukskriven eller är sjukskriven är du välkommen att ta kontakt med rehabkoordinatorn för dialog.

  Mer information om sjukskrivning

 • Du är välkommen att vända dig till oss för stöd om du är äldre och eller har många sjukdomar.
  Behovet av stöd kan se olika ut beroende på vilken livssituation du befinner dig i. Om man har många sjukdomar, eller är äldre, kan det ibland vara svårt att veta vart man ska vända sig i olika ärenden.

  Din samordningssköterska går tillsammans med dig och eventuell anhörig igenom din hälsa och eventuella risker som kan förebyggas. Ditt behov av sammanhållen vård bedöms och tillsammans gör vi en individuell vårdplan, kanske tillsammans med anhörig eller någon annan vårdpersonal. Utifrån din individuella vårdplan planerar vi tillsammans din vård.

  Din samordningssköterska fungerar som en fast vårdkontakt som du kan vända dig till för råd, stöd och vägledning. Vi erbjuder även råd och stöd till närstående.

 • Du kan vända dig till oss om du fått svårigheter i livet som du behöver hjälp med att hantera. Det kan exempelvis handla om stress, sömnsvårigheter, ångest, oro, nedstämdhet, sorg, kris eller trauma.
  En kontakt med oss börjar med ett bedömningssamtal för att avgöra vilka insatser du behöver. Vi kan bland annat erbjuda kognitiv beteendeterapi (KBT) och fokuserad ACT samt psykodynamisk terapi (PDT).

  Här träffar du kuratorer och psykolog. Vi kan erbjuda samtalskontakt vid bland annat kriser av olika slag, när stress orsakar ohälsa och vid lindrigare psykisk ohälsa.

  Ofta är det läkare eller annan vårdpersonal som aktualiserar kontakt med kurator. Du kan även söka kontakt direkt på egen hand.

  Mindfulness i grupp
  Kurator och mindfulnessinstruktör håller i gruppträffar en gång i veckan sju tillfällen på dagtid. Varje grupptillfälle innehåller samtal och träning i mindfulness. Det riktar sig i första hand till patienter med symtom som stress, oro och ångest samt smärta. Kontakta oss om du vill vara med.

  Telefon: 0155-24 55 40

 • Vi kan hjälpa dig med undersökning och behandling av rörelse- och stödjeorganen, yrsel, huvudvärk samt rehabilitering efter skada eller operation t.ex. höft- och knäprotes. Vid behov tar vi fram individuellt anpassade träningsprogram och provar ut gånghjälpmedel såsom kryckor, käppar och rollatorer.

  Vi har bl.a. kunskap inom idrottsmedicin samt manuella tekniker så som McKenzie(MDT), OMI, OMT och akupunktur.

  Vi erbjuder föreläsningar, fysisk aktivitet på recept (FaR) och utprovning av TENS. I vår gruppverksamhet finns möjlighet till livsstilsgrupp, multimodal grupprehabilitering, MammaMage, KOL- och hjärtsviktsgrupper, artrosskola samt bemannad gymträning.

  Du är välkommen att kontakta oss per telefon. Remiss behövs inte.

  Telefon: 0155-24 55 40

  Anmäl dig i receptionen/själv-check-in på entréplanet. Våra lokaler ligger på plan 2, och det finns förstås möjlighet att åka hiss.

Du kan välja att tillhöra en mottagning. Det kallas att lista sig. Du kan byta mottagning högst två gånger på ett år.

Här kan du läsa om vår tillgänglighet och vad andra patienter tycker om oss.

TILLGÄNGLIGHET

Medicinsk bedömning av legitimerad vårdpersonal inom tre dagar

Här visas andelen medicinska bedömningar av en legitimerad vårdpersonal inom tre dagar.

Statistik för den här mottagningen: 64%

Genomsnitt för Södermanlands län: 73%

Genomsnitt för Sverige: 88%

OMDÖMEN

Skulle du rekommendera vårdcentralen till någon annan?

Här kan du se andelen patienter som kan tänka sig att rekommendera vårdcentralen.

Omdömet för den här mottagningen: 90%

Genomsnitt för Södermanlands län: 79%

Genomsnitt för Sverige: 79%

Till toppen av sidan