Patientavgifter i Sörmland

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Här finner du information om de avgifter som gäller inom vården i Sörmland. Landstingets patientavgifter är fastställda av landstingsfullmäktige. Som patient betalar du den avgift som gäller i det landsting du besöker. Det innebär att avgifterna kan variera i olika landsting.

Det finns även högkostnadsskydd, som är maxbelopp för vad vård, sjuktransporter och läkemedel kostar dig under ett år. Högkostnadsskyddet gäller i hela Sverige.

Visa mer

Patientavgifter 2016

Patientavgifter 2016

Besök på vårdcentral


Läkarbesök, vardagar dagtid 150:-
Hembesök av läkare, första patient i familjen 200:-
Övriga familjemedlemmar vid samma besök 150:-
Vaccinationsavgift hos läkare (exkl. vaccin) 150:-
Vaccinationsavgift hos sjuksköterska (exkl. vaccin) 100:-
Receptförnyelse (utan läkarbesök) 80:-
Besök hos distriktssjuksköterska (max en avgift/dag) 100:-
Inkontinenshjälpmedel, förnyelse utan recept 100:-

Besök på Sjukhus

 
Första läkarbesök med remiss från läkare anställd i landstinget eller av Landstinget Sörmland finansierad privatläkare 150:-
Övriga läkarbesök 300:-
Vaccinationsavgift hos läkare (exkl. vaccin) 300:-
Vaccinationsavgift hos sjukskötersla (exkl. vaccin) 100:-
Receptförnyelse (utan läkarbesök) 80:-
Besök med remiss från andra landsting, mödrahälsovård samt från privata läkare som inte har avtal med landstinget/finansieras av landsting 300:-

Besök på jourtid, vardagar samt lör-, sön- och helgdagar

 
Läkarbesök på akutmottagning/primärvårdsjour 300:-
Läkarbesök med remiss från vårdcentral 150:-
Hembesök av läkare, första patient i familjen 350:-
Övriga familjemedlemmar vid samma besök 300:-
Besök hos distriktssköterska (max en avgift/dag) 100:-

Avgifter för övriga besök

 
Ambulanstransport 150:-
Besök kiropraktor/naprapat med landstingsavtal, 3 gånger/år 250:-
Besök röntgen 100:-
Hälsokontroll, bukaorta 100:-
Hälsokontroll, gynekologisk 0:-
Hälsokontroll, mammografi 0:-
Sjukvårdande behandling 100:-
Sjukintyg (indirekt läkarkontakt) 100:-
Vaccination av sjuksköterska mot säsongsinfluensa (exkl vaccin)
Patienter 65 år och äldre samt riskpatienter
100:-
0:-
Sjukhusvistelse, ingår ej i högkostnadsskyddet (avgift per dygn) 80:-
Inkontinenshjälpmedel, förnyelse utan besök (från 1/1 2013) 100:-
Fäll ihop

Särskilda regler och undantag

Särskilda regler och undantag

Barn och ungdomar

För barn och ungdomar är ambulanstransport, besök och sjukhusvistelser kostnadsfria till och med det år de fyller 19 år. Undantaget är bland annat intyg, vaccinationer inför utlandsresor, hälsokontroller, uteblivna besök och sjukresor.

Vaccinationer, intyg och hälsokontroller

Om du vill kontrollera din hälsa, få ett intyg eller vaccinera dig gäller en särskild taxa. Avgifter för detta ingår inte i högkostnadsskyddet och frikort gäller inte.

Dödsfall i hemmet

När en person avlider i hemmet är det landstingets ansvar att konstatera dödsfallet samt att se till att den avlidne förs till bårhus. Transporten betalas av dödsboet och kostar 1 200 kronor.

Har du frågor om avgifter?

Kontakta den aktuella mottagningen så hjälper de dig.

 

Fäll ihop

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskydd för besök inom sjukvården

Högkostnadsskyddet för sjukvård är från och med april 2012 1 100 kronor. Det innebär att du betalar högst 1 100 kr för sjukvårdsbesök under en 12-månadersperiod. Om du till exempel går på ett läkarbesök och redan betalat 1 095 kr för tidigare besök, behöver du alltså bara betala fem kronor för det sista besöket. För den återstående tiden av perioden får du sedan ett frikort. Vid varje besök inom sjukvården ska du begära att få din avgift stämplad i ett högkostnadskort.

Separata högkostnadsskydd finns även för läkemedel och sjuktransporter.

Gäller även tandvård

Även tandvård, som du betalar samma avgift för som inom hälso- och sjukvården, ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadskortet gäller i hela Sverige.

Högkostnadsskyddet för besök inom sjukvården gäller inte för:

  • vård på sjukhus
  • vaccinationer och intyg som betalas efter särskild taxa
  • hälsokontroller, till exempel mammografikontroll
  • kostnader för uteblivet besök
  • kostnader för journalkopior
  • preventivmedel
  • egenavgift för hjälpmedel
  • ambulanstransport

Högkostnadsskydd för sjukresor

Högkostnadstaket för sjukresor är 1 800 kronor. I likhet med högkostnadsskyddet för besök inom sjukvården räknas det från första resdagen och gäller under en 12-månadersperiod.

Högkostnadsskydd för läkemedel

Högkostnadsskyddet för läkemedel innebär att du betalar högst 2200 kr per 12-månadersperiod för dina receptbelagda läkemedel. Vänd dig till Apoteket för närmare upplysningar.

Frikort

Frikortet gäller i hela Sverige.

Fäll ihop

Betalning

Betalning

Du kan betala med kontanter eller kort på de flesta vårdcentraler och sjukhusmottagningar. På akutmottagningarna går det endast att betala sitt besök antingen med bankkort eller via faktura.

Betalning för sjukhusvistelse

Efter att du varit inlagd på sjukhus får du en räkning hemskickad. Detta gäller även BB-vistelse.

Pengarna tillbaka om du får vänta för länge

Får du vänta i mer än 30 minuter efter avtalad tid i samband med ett tidsbeställt läkarbesök har du rätt att få tillbaka patientavgiften, om du begär det i samband med besöket. Det gäller enbart tidsbeställda besök, inte vid akut- och jourmottagningar. Återbetalningen av avgiften kan bara göras vid det aktuella tillfället. Stämpeln i högkostnadsskyddet får du behålla.

Fäll ihop

Återbud

Återbud

Kom ihåg att meddela om du inte kan komma till ett avtalat besök! Återbud måste anmälas senast dagen före den avtalade tiden. Om du anmäler återbud i tid behöver du inte betala någon avgift alls, men om du inte anmäler återbud i tid får du en räkning på patientavgiften plus ett tillägg på 50 kronor. Undantaget gynekologisk hälsokontroll där ett uteblivet besök kostar 100 kr totalt.

Om du inte betalar din sjukvårdsavgift lämnar vi ärendet vidare till Sörminkasso, som är landstingets inkassobyrå. Du får då ett tillägg på din räkning som för närvarande är 160 kronor.

Meddela förhinder – någon annan kan få din tid

Den allra viktigaste anledningen att anmäla ett återbud i god tid är att någon annan behövande då kan få tiden istället. Därför gäller regeln om återbud även den som har frikort samt barn och ungdomar 0-19 år. Även om du normalt inte skulle ha betalat för ditt besök kan du alltså bli betalningsskyldig, om besöket uteblir utan att du meddelat den aktuella mottagningen.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-05-02
Skribent och redaktör:

Thomas Andersen, webbredaktör, Landstinget Sörmland

Granskare:

Gunilla Carlson-Kjell, projektledare, Landstinget Sörmland