Att välja vårdmottagning

Valmöjligheter i vården i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

Valmöjligheter i vården i Sörmland

Valmöjligheter inom regionen

Du som är folkbokförd i Sörmland har möjlighet att välja vårdcentral, sjukhusmottagning och slutenvård samt regionfinansierad privat vårdgivare var du vill inom länet. Region Sörmland har inget remisskrav för specialistbesök vid de regiondrivna sjukhusen, med undantag för neuropsykiatrisk utredning.

Valmöjligheter i annan region

Varje region har ansvar för att erbjuda och bekosta vård till sina länsinvånare. Många regioner kan även ta emot utomregionspatienter för planerad vård.

Som sörmlänning kan du söka öppen hälso och sjukvård i hela landet utan remiss förutsatt att det är en vårdgivare som är regionfinansierad, dock kan vissa regioner kräva remiss. För vård som kräver inläggning på sjukhus krävs ett godkännande i förväg från hemregionen, se blankett nedan.

Du får själv kontakta vårdgivaren i annat län och försäkra dig om att de kan ta emot dig. Du betalar den patientavgift som gäller i vårdregionen och även merkostnader som kan uppstå i samband med det fria vårdvalet. Barn, som får vård i region som tar ut avgift för barn, kan få patientavgiften återbetald av Region Sörmland.

Valmöjligheter i vården innebär att du som patient ansvarar för att:

 • kontakta aktuell vårdgivare för att försäkra dig om att de kan ta emot dig
 • ta reda på om vårdgivaren har ett giltigt avtal med någon region i Sverige och att avtalet avser den vård som du efterfrågar.
 • är du uppsatt på regionens väntelista, meddela ansvarig klinik att vården ges av annan vårdgivare.
 • Du betalar de patient- och egenavgifter som gäller i den region du söker vård i.
 • Högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård och frikort gäller.
 • Ersättning för sjukresa ges inte.

Får du remiss från primärvårdsläkare till sjukhusmottagning kan du välja till vilken mottagning remissen ska skickas, förutsatt att det är en vårdgivare som är regionfinansierad.

Valmöjligheten omfattar inte

 • Tvångsvård
 • Sluten högspecialiserad vård
 • Långvarig medicinsk rehabilitering

Blanketter och mer information

Mer information om regler och rättigheter inom vården finns här på 1177.se.

Hitta vårdgivare

För att välja vårdgivare, gå in på Hitta vård, där hittar du adresser och kontaktuppgifter till mottagningar i Sverige.

Du kan också jämföra väntetider på SKR:s webbplats. Här finns sammanställd statistik till svensk hälso- och sjukvård.

Vård i utlandet

Information om vad som gäller om du vill söka vård utomlands hittar du på Försäkringskassans webbplats.

Kontaktinformation

Valmöjligheter i vården – kontakta Valfrihet- och vårdgarantiservice helgfri vardag 07.00-11.00 på Telefon 0155-247730. 

Mail: valfrihetochvardgaranti@regionsormland.se

Meddelande via e-tjänsterna på 1177.se

Vårdgaranti – kontakta ansvarig klinik på det sjukhus i Regionen som du väntar på att få komma till.

Mälarsjukhuset: 016-10 30 00

Nyköpings Lasarett: 0155- 24 50 00

Kullbergska sjukhuset: 0150-561 00

Frågor och svar

 1. Går det att få en behandling eller operation betald i efterhand?
  Nej, du kan inte få betalt i efterhand, med undantag för barn som söker öppen hälso- och sjukvård i en region som tar ut patientavgifter.

  Du kan söka öppen hälso- och sjukvård i hela landet, från vårdgivare som har avtal med någon region för den typ av vård du söker. Du betalar den patientavgift som gäller i den region där du söker vård. 

  För vård som kräver inläggning på sjukhus krävs ett godkännande i förväg från hemregionen.
 2. Omfattas alla behandlingar/operationer av valfrihet i vården?
  Nej, det finns vissa undantag. Högspecialiserad vård och kosmetiska ingrepp ingår inte. Privata vårdgivare som inte har avtal med någon Region omfattas inte.
 3. Ingår utlandsvård i rätten till vårdgaranti och valfrihet i vården?
  Nej, men du har möjlighet att ansöka om vård i utlandet. Kontakta   Försäkringskassan för mer information och ansökningsblankett.
 4. Ingår sjukresan i valfrihet i vården?
  Sjukresa ingår inte när du söker vård enligt det fria vårdvalet. Läs mer om sjukresor i Sörmland här.
 5. Hur ser väntetiderna ut inom Region Sörmland?
  Vänd dig till den klinik du vill besöka. Valfrihet- och vårdgarantiservice har inte tillgång till journal eller väntelista. 
 6. Hur ser väntetider ut hos andra vårdgivare?
  Kontakta den vårdgivare du vill besöka.

Det är alltid den medicinska bedömningen som avgör om och när du kan få vård inom vårdgarantins tidsgränser.

Till toppen av sidan