ATT VÄLJA VÅRDMOTTAGNING

Valmöjligheter i vården i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

Valmöjligheter i vården i Sörmland

Valmöjligheter inom regionen

Du som är folkbokförd i Sörmland har möjlighet att välja vårdcentral, sjukhusmottagning och slutenvård samt regionfinansierad privat vårdgivare var du vill inom länet. Region Sörmland har inget remisskrav för specialistbesök vid de regiondrivna sjukhusen, med undantag för neuropsykiatrisk utredning.

Valmöjligheter i annan region

Varje region har ett ansvar för att erbjuda och bekosta vård till sina länsinvånare. Många regioner kan även ta emot utomregionspatienter för planerad vård. Som sörmlänning kan du söka öppen hälso och sjukvård i hela landet utan remiss, förutsatt att det är en vårdgivare som är regionfinansierad. För vård som kräver inläggning på sjukhus krävs ett godkännande i förväg från hemregionen.

Du får själv kontakta vårdgivaren i annat län och försäkra dig om att de kan ta emot dig. Du betalar den patientavgift som gäller i vårdregionen och även merkostnader som kan uppstå i samband med det fria vårdvalet. Barn, som får vård i region som tar ut avgift för barn, kan få patientavgiften återbetald av Region Sörmland.

Får du remiss från primärvårdsläkare till sjukhusmottagning kan du välja till vilken mottagning remissen ska skickas.

Valmöjligheten omfattar inte

  • Tvångsvård
  • Sluten högspecialiserad vård
  • Långvarig medicinsk rehabilitering

Blanketter och mer information

Mer information om regler och rättigheter inom vården finns här på 1177.se.

Jämförelser

För att kunna välja måste du ha underlag för ditt beslut. Regionerna i Sverige och Sörmland arbetar för att ta fram jämförelser som gör det enklare för dig att välja.

Än så länge har enbart vårdcentraler kommit med i den nationella jämförelsetjänsten som ligger på 1177 Vårdguiden. I den jämförs väntetider och omdömen i den nationella patientenkäten.
Gå till Jämförelsetjänsten för vårdcentraler.

Du kan också jämföra väntetider på sjukhusen.
Gå till Väntetider i vården.

Till toppen av sidan