LÄS ANDRAS FRÅGOR

Vad kan jag göra åt en inflammation i synnerven?

Fråga

Jag har besökt flera ögonkliniker och fått reda på att jag har inflammation i synnerven. Jag har fått behandling med kortison, men har ännu efter tre månader inte märkt någon effekt av detta.

Vad beror inflammation i synnerven vanligtvis på och hur behandlas detta?

Svar

Inflammation i synnerven kallas också optikusneurit eller retrobulbärneurit. Synnerven, nervus optikus, är den tjocka nervbunt som går ut från ögongloben, in mot hjärnan. Där passerar alla impulser som ljuset väcker när det kommer in i ögat. Impulserna förs in och genom hjärnan till synbarken, som ligger i bakre delen av hjärnan. Där sker den medvetna tolkningen av bilderna som ögat tar in.

Hela vägen från ögat till synbarken måste överföringen fungera för att du ska uppfatta bilderna. Ljusimpulserna kan inte komma fram och synen försämras, om det blir en skada på synnerven.

 Vad finns det för orsaker till en inflammation på synnerven?

  • Det kan vara infektioner, inflammationer eller nervsjukdomar. Infektioner som mässling, påssjuka, borrelia och denguefeber har rapporterats kunna ligga bakom en synnervsinflammation.
  • Det kan också vara en så kallad autoimmun inflammation. Då reagerar du mot dina egna vävnader, i detta fall synnerven. Det kan hända att du har symtom från andra organ som blodkärl och lungor samtidigt. En nervsjukdom som har samband med synnervsinflammation är multipel skleros, MS.

 Hur behandlas inflammation i synnerven?

Antibiotika ges om det är bakterier som är orsaken. För det mesta är orsaken inte bakterier utan du måste behandlas med något som dämpar inflammationen. Det behandlas med kortison, som ofta måste ges i höga doser under en tid. Den bakomliggande sjukdomen kan ofta gå tillbaka. Då kommer synen tillbaka om inte inflammationen varit så kraftig att blodcirkulationen till synnerven upphört och du fått en permanent skada på synnerven.

Eftersom vi inte vet vad som är den utlösande orsaken just för dig, kan jag inte säga något mer specifikt. Jag tycker att du kan fråga ögonläkaren och be att få reda på vad sjukdomen orsakats av. Antingen vet läkaren det, och då har du rätt att få reda på det. Eller så har läkaren inte kommit fram till diagnosen ännu. Då har du rätt att få reda på vad som verkar mest troligt.

Läs mer: Sinnen

Gunilla Byström, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan