OVANLIGA INFEKTIONER

Denguefeber

Denguefeber är en virussjukdom som ger influensaliknande symtom. Viruset sprids via myggor och finns i många länder i Afrika, Asien, Mellan- och Sydamerika. Sjukdomen kan bli allvarlig och kräva behandling med intensivvård på sjukhus. Det finns inget vaccin i Sverige mot denguefeber.

Symtom på denguefeber

Det tar oftast mellan två och tio dagar från att du blivit smittad till att du blir sjuk. Sjukdomen börjar oftast snabbt.

Du får ett eller flera av följande symtom vid denguefeber:

  • Röda ögon.
  • Hög feber med frossa och svettningar.
  • Huvudvärk och värk bakom ögonen.
  • Kraftig värk i musklerna.

Du blir oftast feberfri inom en vecka, men sjukdomen kan bli livshotande och kräva sjukhusvård. Du kan då behöva få vätska direkt i blodet, så kallat dropp. Många känner sig tröttare än vanligt upp till en månad efteråt.

Viruset finns i fyra olika varianter. Om du tidigare haft dengue har kroppen utvecklat motståndskraft mot den varianten av viruset. Men du kan få sjukdomen igen med någon av de andra virustyperna. Risken för att du ska bli allvarligt sjuk ökar något om du får denguefeber mer än en gång.

Allvarlig denguefeber

Det är ovanligt men det händer att en del personer som får denguefeber blir sämre efter att först ha blivit bättre. Det beror på att små blodkärl har blivit sköra och att blödningar då uppstått i huden, slemhinnor och inre organ. De allra flesta blir friska med hjälp av vätska direkt i blodet via dropp och övervakning på intensivvårdsavdelning.

När och var ska jag söka vård?

Sök vård genast om du har hög feber under en utlandsresa i länder där dengue finns. Läs mer om hur du får vård utomlands och vad du behöver tänka på.

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för sjukvårdsrådgivning när du är utomlands. Då kan du få hjälp att bedöma symtom.

Om du är i Sverige
Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har feber efter en utlandsresa.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill få sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Så smittar denguefeber

Denguefeber sprids via myggor som främst sticker på dagen. Myggorna är vanligast i områden med tät bebyggelse och många invånare. Viruset smittar inte direkt mellan människor.

Var finns denguefeber?

Sjukdomen finns i många länder i Afrika, Asien, Mellan- och Sydamerika. Den är vanligast under regnperioden och kan då spridas snabbt i epidemier.

Hur kan jag förebygga denguefeber?

Det finns inget vaccin i Sverige mot Denguefeber. För att skydda dig mot myggstick dagtid bör du använda myggstift flera gånger om dagen. Det bör finnas myggnät för fönster och dörrar eller luftkonditionering i rummet.

Behandling

Denguefeber orsakas av ett virus och kan inte behandlas. Däremot kan den som har blivit mycket sjuk behöva vårdas på sjukhus för att få vätska direkt i blodet, så kallat dropp.

Till toppen av sidan