Ovanliga infektioner och tillstånd

Denguefeber

Denguefeber är en sjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen ger influensaliknande symtom. Viruset sprids med myggor och finns i många länder i Afrika, Asien, Mellan- och Sydamerika. Sjukdomen kan bli allvarlig och kräva behandling med intensivvård på sjukhus.

Det finns ett nytt vaccin mot denguefeber i Sverige.

Symtom på denguefeber

Det tar oftast mellan två och tio dagar från smittotillfället till att du blir sjuk. Sjukdomen börjar oftast snabbt.

Du får ett eller flera av följande symtom vid denguefeber:

  • Röda ögon.
  • Hög feber med frossa och svettningar.
  • Kraftig huvudvärk.
  • Muskel- och ledvärk.

Du blir oftast feberfri inom en vecka, men sjukdomen kan bli livshotande. Du kan då behöva vård på sjukhus. Många känner sig tröttare än vanligt upp till en månad efteråt.

Allvarlig denguefeber

En del personer som får denguefeber blir sämre efter att först ha blivit bättre. Detta beror på att små blodkärl har blivit sköra och att blödningar då uppstått i huden, slemhinnor och inre organ. De allra flesta blir friska med hjälp av dropp och övervakning på intensivvårdsavdelning.

När och var ska jag söka vård?

Sök genast vård om du har hög feber under en utlandsresa i länder där denguefeber finns.

Om du är i Sverige
Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har feber efter en utlandsresa.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill få sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 om du vill ha sjukvårdsrådgivning när du är utomlands. Då kan du få hjälp att bedöma symtom och få råd om vad du kan göra själv och om du bör söka vård.

Du kan läsa mer om vad som gäller om du behöver vård i texten Vård utomlands.

Så smittar denguefeber

Denguefeber sprids med myggor som främst sticker på dagen. Myggorna är vanligast i områden med tät bebyggelse och många invånare. Viruset smittar inte direkt mellan människor.

Viruset finns i fyra olika varianter. Om du tidigare haft dengue har kroppen utvecklat motståndskraft mot den varianten av viruset. Men du kan få sjukdomen igen med någon av de andra virustyperna. Risken för att du ska bli allvarligt sjuk ökar något om du får denguefeber mer än en gång.

Var finns denguefeber?

Sjukdomen finns i många länder i Afrika, Asien, Mellan- och Sydamerika. Den är vanligast under regnperioden och kan då spridas snabbt i epidemier.

Hur kan jag förebygga denguefeber?

För att skydda dig mot myggstick dagtid bör du använda myggstift flera gånger om dagen. Det bör finnas myggnät för fönster och dörrar eller luftkonditionering i rummet.

Du kan vaccinera dig mot denguefeber

Det finns ett nytt vaccin mot denguefeber som sannolikt ger ett bra skydd. Du kan vaccinera dig om du bor eller vistas mycket i ett riskområde.

Vuxna och barn från fyra års ålder

Vuxna och barn från fyra års ålder kan bli vaccinerade mot denguefeber. Vaccinet tas vid två tillfällen med tre månaders mellanrum. Vaccinet är så nytt att långtidsskyddet ännu inte är känt.

Det är ett så kallat levande försvagat vaccin. Du ska inte ta det här vaccinet om du har nedsatt immunförsvar, är gravid eller ammar.

Behandling

Denguefeber orsakas av ett virus och kan inte behandlas. Däremot kan den som har blivit mycket sjuk behöva vårdas på sjukhus för att få vätska direkt i blodet, så kallat dropp.

Om du insjuknar i Sverige

Denguefeber är en så kallad anmälningspliktig sjukdom. Det betyder att den läkare som upptäcker att någon har sjukdomen måste rapportera det till regionens smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. 

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte talar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning eller talsvårigheter.

Mer på 1177.se

Allmänna reseråd

Kan jag flyga när jag är gravid, hur skyddar man små barn mot solen och vad kan vara bra att ha med på resan om jag blir sjuk? Det och mycket annat kan du läsa om här.

Att vara rädd för nålstick

Det är vanligt att vara rädd för nålstick. Många tycker att det är obehagligt att ta sprutor och att lämna blodprov. Det finns flera saker du kan göra för att bättre klara av situationer med nålstick.

Så fungerar vaccin

Vaccin är en stor anledning till att det sprids få allvarliga smittsamma sjukdomar och att så få barn dör i Sverige. Här kan du läsa mer om hur vaccin fungerar och vad vaccin innehåller.

Till toppen av sidan