Infektioner på huden

Mässling

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som bland annat orsakar hög feber och utslag på kroppen. Sjukdomen kan bli mycket allvarlig, till och med livshotande. I Sverige är sjukdomen ovanlig eftersom vaccin mot mässling ingår i vaccinationsprogrammet för barn.

Mässling är vanligare i många andra länder. I Europa har antalet sjuka i mässling till och med ökat de senaste åren. Det är därför extra viktigt att vara vaccinerad, särskilt inför resor i sydöstra Europa och utanför EU.

De allra flesta barn i Sverige vaccineras mot mässling vid 18 månaders ålder. Det görs på BVC enligt vaccinationsprogrammet för barn.

Mer på 1177.se

Vaccinationsprogrammet för barn

Alla barn i Sverige erbjuds och rekommenderas vaccination mot tolv sjukdomar. Barn vaccineras för att få ett bra skydd mot allvarliga sjukdomar. BVC och elevhälsan informerar om när det är dags för barnet att få vaccinationerna.

Utslag och hudförändringar hos barn – bildguide

Här kan du se bilder på utslag, prickar eller hudförändringar som barn kan få.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Här kan du läsa mer om de olika e-tjänsterna.

Till toppen av sidan