Läs andras frågor

Nefrotiskt syndrom, vad är det?

Fråga

Jag har fått diagnosen nefrotiskt syndrom. Vad innebär det?

Svar

Nefrotiskt syndrom är en sjukdom i njurarna. Njurarnas viktigaste uppgift är att rena kroppen från olika ämnen. De reglerar också saltbalansen och vattenbalansen. Vid nefrotiskt syndrom fungerar inte njurarna som de ska.

Skada på njurens kärl

Nefrotiskt syndrom innebär att njurens kärlnystan har skadats. Då börjar det läcka stora mängder protein från blodet ut i urinen. Proteinet kallas också för äggvita. Läckaget gör att halten av äggvita i blodet sjunker.

Skadan kan i sin tur bero på andra sjukdomar. Du kan lättare få sjukdomen om du har vissa gener. 

Svullna ben vanligt besvär

Du kan märka olika besvär om du har nefrotiskt syndrom. Det kan till exempel vara något av det här:

  • Huden blir svullen, det märks tydligast i benen. Du får så ett kallat ödem som innebär att kroppen samlar på sig vätska.
  • Du kan öka i vikt om kroppen samlar på sig vätska.
  • Du kan bli trött och ibland andfådd.
  • Du kan få rubbning i blodets fettbalans.

Du kan behöva minska på salt i maten

Vilken behandling som du som är vuxen får beror på vad utredningen kommer fram till.

Ibland behöver balansen mellan vätska och salt i kroppen regleras. Då kan du behöva minska mängden salt i maten.

Du kan också få läkemedel som reglerar hur blodet utsöndrar salter via njurarna.

Hos barn är den vanligaste orsaken till nefrotiskt syndrom så kallad Minimal change-nefros. Behandlingen är kortisontabletter.

Upptäcks ofta när du söker vård

Det är vanligt att nefrotiskt syndrom upptäcks när du söker vård för till exempel trötthet och svullnad, och om ett vanligt urinprov visar på hög halt av äggvita i urinen. Då får du lämna blodprover. Ibland får du också lämna ett vävnadsprov från njuren.

Till toppen av sidan