Titthålsundersökningar - skopier

Artroskopi

Artroskopi, även kallad titthålsoperation, innebär att en läkare undersöker eller opererar en led med hjälp av ett artroskop. Ett artroskop är ett tunt metallrör som förs in i leden genom ett litet hål och överför bilder till en bildskärm, där läkaren kan inspektera leden och följa arbetet.

Artroskopi används oftast för att behandla knäleder och axelleder, till exempel vid skador på menisker eller korsband i knät, eller om man råkat vrida axeln ur led. Metoden används även på andra leder, till exempel höftleden.

Läs mer om knäledsartroskorsbandsskada och meniskskada.

Förberedelser

Du får vanligtvis inte äta, dricka, röka eller snusa natten före operationen. Du får tvätta dig med en speciell bakteriedödande tvål för att minska risken för infektion på kvällen före och även på operationsdagens morgon, för att minska risken för infektion. Tvålen köper du själv på ett apotek.

Hur går behandlingen till?

Du får antingen lokalbedövning, ryggbedövning eller blir sövd med narkos innan behandlingen. Läkaren gör centimeterlånga hål i huden och för in artroskopet. Leden undersöks och eventuella trasiga delar i leden tas bort eller sys ihop. Hålen i huden sys eller tejpas ihop. Därefter läggs förband över såren. Operationen tar vanligen mellan 20 minuter och en timme.

Du känner ingenting av operationen om du får narkos eller ryggbedövning. Du kan ibland känna att du blir opererad om du får lokalbedövning, men det gör inte ont. Du kan få lugnande läkemedel om du tycker att det är obehagligt.

Hur mår jag efteråt?

Du får prata med den läkare som opererat dig. Ofta får du också träffa en fysioterapeut för att gå igenom ett träningsprogram och få råd om hur du ska göra de närmaste dagarna. Man åker vanligen hem samma dag.

Det ska inte göra speciellt ont efteråt, men du kan känna dig lite stel. Ibland får du ta smärtstillande och inflammationshämmande läkemedel något dygn. Det är viktigt att informera din läkare om du använder P-piller.

Vanligtvis behöver du byta förband efter tre till sex dagar när det bildats en sårskorpa. Då kan du duscha med förbanden kvar. Sedan tar du bort de våta förbanden och tvättar området med tvål och vatten. Därefter sätter du på nya förband. Det är bra att fråga läkaren innan du lämnar sjukhuset om du är osäker på vad som gäller.

Det är sällsynt med komplikationer efter en artroskopi. Det finns en ökad risk för blodpropp om du är artrosopererad i knät eller i höften.

Det är ovanligt med infektioner efter en titthålsoperation. Tecken på att du fått en infektion kan vara att det bildas vätska i såren, att leden svullnar upp och blir varm, och att huden omkring såren rodnar. Du kan samtidigt få feber, värk och mer ont när du rör dig. Kontakta alltid en vårdcentral eller sjukhuset där du opererades om du har sådana symtom.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp att bedöma symtom.

Påverka och delta i din vård

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det. 

Mer på 1177.se

Levnadsvanor i samband med en operation

Du som ska opereras kan minska risken för komplikationer om du gör ett uppehåll med att röka och att dricka alkohol. Det har också betydelse att du äter bra och rör på dig.

Till toppen av sidan