Amning och flaskmatning

Att sluta amma

Du avgör själv tillsammans med ditt barn när det är dags att sluta amma, och i vilken takt det ska ske. Det finns inte någon tidpunkt som är bäst för alla. Det är oftast lättast om både du och barnet tycker att det är dags att sluta.

Du kan kontakta barnavårdscentralen, BVC, eller en amningsmottagning om du behöver hjälp för att sluta amma. Under barnets första levnadsvecka kan du även kontakta BB.

Hur länge bör jag amma?

De första sex månaderna ska barnet enbart få bröstmjölk eller bröstmjölksersättning, bortsett från pyttesmå smakprov av mat. Från att barnet är sex månader ska barnet långsamt få börja prova annan mat, samtidigt som du fortsätter amma eller ge ersättning. Du kan fortsätta amma så länge du och barnet vill.

Råd när du ska sluta amma

Planera att sluta amma till ett tillfälle när det inte sker några stora förändringar omkring er, om det är möjligt. Ibland kan det vara svårt. En del kan behöva avsluta amningen på kort tid. Orsaken kan till exempel vara att du har blivit allvarligt sjuk eller att du behöver använda mediciner som inte är bra för barnet.

Du kan äta och dricka som vanligt när du ska sluta amma. Att dra ner på vätskeintaget påverkar inte mjölkmängden, utan kan i stället göra att du får vätskebrist.

Att sluta amma direkt efter förlossningen

Du som vet redan innan förlossningen att du inte ska amma behöver inte göra något speciellt när barnet är fött. Du kan bara låta brösten vara.

Brösten kommer att tillverka bröstmjölk även om du inte ska amma, men mjölken kommer att minska av sig själv. Brösten kommer att vara spända och ömma i tre till fyra dagar, ibland längre. Det kan också läcka lite mjölk under en tid.

Minska långsamt

Det bästa för både dig och barnet är att avsluta amningen långsamt och stegvis.  Du kan ta bort ett amningstillfälle i taget. Börja med ett tillfälle och vänta i några dagar innan du kan ta bort ett amningstillfälle till. Fortsätt så tills mjölken har minskat och du inte har några besvär. Det är vanligt att brösten blir spända under några dagar efter att amningen har avslutats.

Mjölkproduktionen minskar

Mjölkproduktionen minskar i takt med att barnet suger mindre och mindre. Till slut brukar barnet tröttna på bröstet. Då låter barnet bli att ta tag i bröstet och börja suga.

Det finns läkemedel som minskar mjölkproduktionen som kan användas vid behov. De skrivs ut av en läkare.

Om brösten blir spända

Det är vanligt att brösten blir spända när du minskar på amningen. Ännu mer spända kan de bli om du behöver avsluta tvärt. Så här kan du göra om brösten blir mycket spända:

  • Duscha varmt, stryk med fingrarna lätt över brösten och låt mjölken rinna ut av sig själv.
  • Doppa bröstvårtorna och en del av vårtgården i en skål med varmt vatten. Då rinner mjölken ut av sig själv.
  • Du kan behöva mjölka ur bröstet några gånger under den första tiden om bröstet känns obehagligt spänt och fyllt. Mjölka bara ur så mycket att obehaget försvinner, eftersom det annars kan fortsätta bildas mjölk.
  • Massera lätt över brösten om du har svårt att få ut mjölken. Du kan till exempel ha fått små knölar av mjölk i brösten som inte löses upp av det varma vattnet.
  • Du kan ta smärtstillande läkemedel som innehåller ibuprofen eller paracetamol om du har ont. Läs mer om läkemedel vid graviditet och amning.
  • Det är bra att använda en behå som sitter åt ordentligt den första tiden, till exempel en sportbehå. Du bör inte använda en behå med byglar, eftersom byglarna kan trycka mot mjölkgångarna och ge mjölkstockning. Det gäller särskilt om du behöver avsluta amningen snabbt.

När barnet inte vill sluta amma

Det kan kännas svårt att sluta amma när barnet vill fortsätta. Det är bara du själv som kan avgöra om du ska sluta ändå, eller fortsätta ett tag till. Känns det inte bra kan du vänta tills du känner dig mer övertygad.

Väljer du att sluta amma är det bra att hålla fast vid det. Det blir svårt för barnet att förstå vad som gäller om hen ibland får suga på bröstet och ibland inte.

Att sluta amma på natten

De måltider som sist brukar övergå från amning till annan mat är tillfällena under kvällen och natten. Många barn vill gärna ammas innan de ska somna och om de vaknar under natten.

Någon annan kan trösta

Barn som vaknar på natten när de är några månader gamla behöver inte alltid ammas. Barnet kanske känner ett behov av närhet, värme och trygghet. Det kan en partner eller annan närstående ge lika bra som den som ammar. Hen kan till exempel bära eller vagga barnet. För dig som brukar amma barnet kan det vara svårt att trösta utan att låta hen suga på bröstet.

Lär barnet att skilja på natt och dag

Barnet kommer lättare till ro igen om det är mörkt och tyst i rummet. Visa barnet att det är skillnad mellan natt och dag och att natten är en tid då vi vilar och sover. På så sätt kan du vänja barnet vid att inte vakna så ofta.

Brukar bli lättare inom en vecka

När du har bestämt dig för att försöka amma färre gånger på natten får du räkna med att de första nätterna kan bli ansträngande. Barnet kan behöva tröstas och lugnas många gånger, men inom en vecka brukar de flesta barn sova betydligt bättre.

För en del fungerar det bra att den som ammar sover utan barnet i några nätter, och att en partner eller annan närstående sover med barnet. Hen kan också mata barnet vid behov.

Försök igen senare om det inte går

Det är inte ett misslyckande om du inte får barnet att sova längre perioder. Barnet kanske har en period när hen behöver extra mycket trygghet, och därför har svårare att acceptera någon annan tröst än bröstet.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Aktuella artiklar

Amning

Att amma är ett vanligt sätt att mata sitt nyfödda barn. Amning ger även närhet och trygghet för barnet.

Barnets mat upp till ett år

När barnet är ungefär sex månader är det dags att börja ge vanlig mat. Det är bra att börja med väldigt små portioner, en eller några teskedar. Barnet behöver träna på att äta för att vänja sig vid olika smaker och för att lära sig att tugga.

Barns törst och vätskebehov

Barn dricker ibland mer och ibland mindre. Barn får i sig vätska genom både dryck och mat. Ibland behövs mer vätska, till exempel vid magsjuka. Sök vård om barnet dricker väldigt mycket och ändå fortsätter att vara törstig.

Till toppen av sidan