Graviditet

Besöksprogram för gravida i Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Mödrahälsovårdens mål är att ge blivande föräldrar och deras barn den bästa möjliga starten. Syftet är att främja det blivande föräldraskapet och erbjuda ett medicinskt, psykologiskt och socialt stöd under graviditeten. Barnmorskan har ett nära samarbete med t.ex. obstetriker, primärvårdsläkare, psykolog, kurator, socialtjänst och BVC. Mödrahälsovården, förlossning/BB, barnklinik och barnhälsovården(BVC) är delar av samma vårdkedja.

Basprogrammet för gravida innehåller nio till tio besök hos barnmorskan. Du är alltid välkommen att kontakta din barnmorskemottagning om du har frågor och funderingar mellan de planerade besöken. I Besöksprogrammet i denna artikel kan du få tips på bra läsning och se vad träffarna innehåller.

Barnmorskemottagningar

Till toppen av sidan