Graviditet

Besöksprogram för gravida i Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Mödrahälsovårdens mål är att ge blivande föräldrar och deras barn den bästa möjliga starten. Syftet är att främja det blivande föräldraskapet och erbjuda ett medicinskt, psykologiskt och socialt stöd under graviditeten. Barnmorskan har ett nära samarbete med t.ex. obstetriker, primärvårdsläkare, psykolog, kurator, socialtjänst och BVC. Mödrahälsovården, förlossning/BB, barnklinik och barnhälsovården(BVC) är delar av samma vårdkedja.

Basprogrammet för gravida innehåller nio till tio besök hos barnmorskan. Du är alltid välkommen att kontakta din barnmorskemottagning om du har frågor och funderingar mellan de planerade besöken. I Besöksprogrammet i denna artikel kan du få tips på bra läsning och se vad träffarna innehåller.

Barnmorskemottagningar

Graviditetsvecka 5-15

Under de här veckorna erbjuds du två besök.

För att du ska få en personlig planering och ett gott omhändertagande under graviditeten så ställer barnmorskan bland annat frågor och samtalar om:

 • Eventuella sjukdomar
 • Användning av läkemedel
 • Levnadsvanor: mat, fysisk aktivitet, användning av tobak, alkohol och andra droger
 • Social situation
 • Tidigare graviditeter, förlossningar och amningserfarenheter
 • Fosterdiagnostik
 • Förlossnings- och amningsförberedelse
 • Tankar och känslor inför föräldraskapet

Läs gärna på i förväg på våra sidor om graviditet. Barnmorskan har möjlighet att förmedla kontakt med dietist, specialistmödrahälsovård, föräldra – och barnhälsovårdspsykolog och Auroraverksamhet (särskilt stöd vid förlossningsrädsla)

Provtagning och undersökningar

 • Blodprov för att bestämma blodgrupp och Rhesusfaktor
 • Blodprov för att kontrollera blodvärde, järndepå, blodsocker samt sköldkörtel-funktion
 • Infektionsprover: röda hund, HIV, hepatit B (gulsot), syfilis och eventuellt klamydia/gonorré
 • Urinprov
 • Blodtryck, längd, vikt och uträkning av BMI
 • Gynekologiskt cellprov om det är mer än två och ett halvt år sedan du tog provet senast.

Planering för fortsatta besök, journal och register:

 • Det görs en planering för fortsatta besök och kontakter. Till exempel kan läkarbesök eller ytterligare provtagning vara aktuellt vid sjukdom eller komplikationer i samband med en tidigare graviditet och förlossning.
 • Journalen om dig som blivande mamma, din graviditet, förlossning och BB-tid är sammanhållen och lagras elektroniskt i ett gemensamt journalsystem för Region Västernorrland.
 • Vissa uppgifter i journalen förs över till Medicinskt födelseregister (MFR) och graviditetsregistret.

Graviditetsenkäten

Nu finns det även möjlighet att tycka till om din graviditet via graviditetsenkäten. Mer information hittar du i artikeln:
Gravid eller nyss fött barn? Gör din röst hörd!

Tips på bra läsning på 1177.se

Graviditetsvecka 18-20

Du erbjuds en ultraljudsundersökning som utförs vid din närmaste kvinnoklinik. Det är viktigt att du är informerad om vad undersökningen innebär.

Graviditetsvecka 24-25

Barnmorskan mäter livmoderns tillväxt (SF-mått) och lyssnar på barnets hjärta (fosterljud). Vi följer upp svaret från rutinultraljudet. Blodtryck/provtagning. Ett moderskapsintyg med beräknat förlossningsdatum utfärdas. Intyget ska skickas till Försäkringskassan.

Föräldrastöd i grupp erbjuds till alla som väntar barn. I gruppen får ni träffa andra blivande föräldrar, utbyta tankar och erfarenheter samt förbereda er för förlossning och föräldraskap. Genom föräldraförsäkringen finns möjlighet att vara ledig från arbetet för att kunna delta på träffarna

Tips på bra läsning på 1177.se

Graviditetsvecka 28 (förstföderskor)

Barnmorskan lyssnar på barnets hjärta och mäter livmoderns tillväxt. Blodtryck/provtagning/vikt.

Graviditetsvecka 29 (omföderskor)

Barnmorskan lyssnar på barnets hjärta och mäter livmoderns tillväxt. Blodtryck/provtagning/vikt.

Graviditetsvecka 31 (förstföderskor)

Barnmorskan mäter ditt blodtryck, lyssnar på barnets hjärta och mäter livmoderns tillväxt.

Graviditetsvecka 33

Barnmorskan mäter ditt blodtryck, lyssnar på barnets hjärta och mäter livmoderns tillväxt.

Graviditetsvecka 35

Barnmorskan lyssnar på barnets hjärta, mäter livmoderns tillväxt och bedömer hur barnet ligger. Blodtryck/provtagning. Tillsammans med barnmorskan sammanfattar ni hur graviditeten har varit, tankar inför förlossningen, BB-tid och amning.

Tips på bra läsning på 1177.se

Graviditetsvecka 37

Barnmorskan lyssnar på barnets hjärta, mäter livmoderns tillväxt samt bedömer hur barnet ligger. Blodtryck/provtagning/vikt. 

Graviditetsvecka 39

Barnmorskan mäter ditt blodtryck, lyssnar på barnets hjärta och mäter livmoderns tillväxt.

Tips på bra läsning på 1177.se

Eftervårdsbesök 8-12 veckor efter förlossningen

Om du inte redan har fått en tid kontaktar du själv din barnmorskemottagning och bokar tid när du kommit hem efter förlossningen.
Under eftervårdsbesöket pratar du med barnmorskan om förlossningen och första tiden efteråt. Samtal/information kring preventivmedel. Barnmorskan gör en gynekologisk undersökning för att kontrollera bäckenbotten och ev bristning. Blodtryck/provtagning/vikt.

Tips på bra läsning på 1177.se

Till toppen av sidan