Undersökningar under graviditeten

Fosterdiagnostik

Fosterdiagnostik är olika tester och undersökningar som ger information om fostret. Med ultraljud, KUB, NIPT, fostervattensprov och moderkaksprov kan du få veta om fostret har vissa avvikelser eller sjukdomar.

All fosterdiagnostik är frivillig. Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra fosterdiagnostik eller inte.

Västernorrland

Fosterdiagnostik i Västernorrland

De allra flesta barn föds friska, men cirka vart femtionde barn föds med något sjukdomstillstånd. Fosterdiagnostik innebär att sjukvården bedömer barnets hälsotillstånd redan innan barnet har fötts men alla sjukdomstillstånd kan inte upptäckas vid fosterdiagnostik. 

Alla blivande föräldrar erbjuds information om fosterdiagnostik. De blivande föräldrar som kan ha ökad sannolikhet för att få barn med vissa allvarliga sjukdomar erbjuds genetisk vägledning, det vill säga läkarsamtal på specialistmödravården tidigt i graviditeten. 

All fosterdiagnostik är frivillig och den gravida har rätt att avstå från alla typer av fosterdiagnostiska undersökningar. Resultatet av fosterdiagnostik kan innebära svåra ställningstaganden för de blivande föräldrarna.


Erbjudande om fosterdiagnostik i Västernorrland 

Rutinmässig ultraljudsundersökning erbjuds alla gravida kring graviditetsvecka 19. Rutinmässig ultraljudsundersökning utförs såväl i Sundsvall, Örnsköldsvik som i Sollefteå och är kostnadsfri.

KUB (kombinerat ultraljud och blodprov) ger en beräkning av hur stor eller liten sannolikhet det är att fostret har trisomi 13 (Pateaus syndrom), trisomi 18 (Edwards syndrom) eller trisomi 21 (Downs syndrom). Vid förhöjd sannolikhet erbjuds fortsatt utredning med NIPT eller fostervattenprov. KUB erbjuds gravida från graviditetsvecka 11 till och med 13 och utförs i Sundsvall eller Sollefteå. Gravida som är minst 35 år vid tidpunkten för beräknad förlossning erbjuds KUB kostnadsfritt, övriga erbjuds undersökningen mot en kostnad av 2 500 kr.

NIPT (icke invasivt prenatalt test, ett blodprov för kromosomavvikelse) erbjuds gravida som enligt KUB har ökad sannolikhet att fostret har kromosomavvikelserna trisomi 13,18 eller 21. Om NIPT inte visar på kromosomavvikelse är det mycket sällsynt att fostret har trisomi 13, 18 eller 21. Om NIPT tyder på kromosomavvikelse behöver resultatet säkerställas med fostervattenprov. NIPT är kostnadsfritt och tas i samband med KUB-undersökningen.

Fostervattensprov erbjuds främst gravida som är minst 35 år, eller av annan anledning har ökad sannolikhet för kromosomavvikelser (t ex ökad sannolikhet vid KUB eller NIPT; se ovan). Provet utförs efter graviditetsvecka 15 i Sundsvall och är kostnadsfritt. Fostervattenprov ökar risken för missfall lite grann.

Moderkaksprov erbjuds gravida vid särskilda genetiska frågeställningar efter graviditetsvecka 11. Moderkaksprov utförs i norra regionen endast i Umeå och är kostnadsfritt. Moderkaksprov ökar risken för missfall lite grann.

Till toppen av sidan