Vaccinationer

Vaccination mot influensa

Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset sprids genom luften, framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser. Du kan skydda dig mot influensa genom att vaccinera dig. Du kan vaccinera dig mot fler sjukdomar vid samma tillfälle.

Person får en spruta i överarmen
Det är vanligast att få sprutan i överarmen.

Här kan du läsa mer om influensa

Vissa personer rekommenderas vaccin mot influensa

Vissa personer rekommenderas att vaccinera sig mot influensa. Det gäller om du har en ökad risk att bli allvarligt sjuk. Det gäller också om någon i din närhet har kraftigt nedsatt immunförsvar.

Det är viktigt att du vaccinerar dig mot influensa, även om du är vaccinerad mot covid-19.

Vaccin för dig som har ökad risk att bli allvarligt sjuk

Du rekommenderas vaccin om något av följande stämmer:

 • Du fyller 65 år i år, eller är äldre.
 • Du är gravid efter vecka 12.
 • Du har en hjärt-kärlsjukdom, till exempel stroke.
 • Du har en lungsjukdom, till exempel KOL eller svår astma.
 • Du har kraftig övervikt.
 • Du har leversvikt eller njursvikt.
 • Du har diabetes.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
 • Du har en neuromuskulär sjukdom.
 • Du har flera funktionsnedsättningar.
 • Du har Downs syndrom.

Du som har en ökad risk att bli allvarligt sjuk av någon annan orsak kan också rekommenderas att vaccinera dig. Det är läkaren som behandlar dig som bedömer det. Det kan till exempel vara något av följande:

 • Din fysiska hälsa påverkas mycket av en psykiatrisk sjukdom, demens, droger eller alkohol.
 • Du har nedsatt förmåga att klara vardagliga aktiviteter, och behöver hjälp med att till exempel klä på dig eller att duscha.

Vaccin för dig som behöver skydda någon annan

Du som bor med någon med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas också att vaccinera dig.

Barn och vaccin

Vaccination rekommenderas till barn som har vissa allvarliga sjukdomar och som är äldre än sex månader. 

Du behöver vaccinera dig varje år

När du har vaccinerat dig har du ett skydd mot de varianter av viruset som ingår i årets vaccin. Skyddet varar högst ett år och nästa år kan det vara en ny variant av influensaviruset som orsakar influensa. Därför behöver du vaccinera dig varje år.

Läs mer om vaccin mot influensa.

Kan jag vaccinera mig mot fler sjukdomar samtidigt?

De flesta kan vaccinera sig mot till exempel covid-19 vid samma tillfälle som de vaccinerar sig mot influensa.

En del kan få vaccin mot ytterligare sjukdomar vid samma tillfälle, till exempel mot pneumokocker.

Det beror bland annat på hur du mår och vilken sorts vaccin du får om du kan vaccinera dig mot två eller flera sjukdomar samtidigt. Den som vaccinerar dig bedömer vad som blir bäst för dig.

Vad kostar det att vaccinera sig?

Vaccinationen är gratis om du rekommenderas att vaccinera dig därför att du har en ökad risk att bli allvarligt sjuk.

Det varierar om du behöver betala för att vaccinera dig som skydd för någon annan. Det beror på var du bor. Välj region högst upp på den här sidan för att få rätt information.

Läs om vad som gäller om du vill vaccinera dig fast du inte har någon ökad risk att bli allvarligt sjuk.

Var och när kan jag vaccinera mig?

Västernorrland

Säsongen för vaccination mot säsongsinfluensa är slut och vi återkommer i höst med ny information.

Välj region längst upp på sidan. Då får du rätt information om vad som gäller där du är.

Så går vaccinationen till

Influensavaccinet brukar ges som en spruta i överarmen. Barn som är yngre än tre år får oftast vaccinet i låret.

Vuxna och barn från nio år får följande:

 • 1 dos vaccin. Det gäller även om du eller barnet är ovaccinerad sedan tidigare.

Barn från sex månader till och med åtta år får följande:

 • 2 doser vaccin med minst fyra veckors mellanrum om barnet är ovaccinerad sedan tidigare.
 • 1 dos vaccin om barnet är vaccinerad sedan tidigare.

Barn och unga kan få vaccin som nässprej

Barn som är över två år och ungdomar upp till 18 år kan få influensavaccin i form av en nässprej. Det ges så här:

 • 1 dos nässprej till barn och unga som är vaccinerade sedan tidigare.
 • 2 doser nässprej med fyra veckors mellanrum till ovaccinerade barn och unga.

En dos delas i två så att barnet eller ungdomen får en halvdos i vardera näsborren.

Barnet eller ungdomen får vaccinet vid besök hos en läkare eller en sjuksköterska. Här kan du läsa om att förbereda barn för besök i vården.

Så mår jag efteråt

Du kan bli lite röd och svullen på stället där du fick sprutan. Det kan också kännas lite ömt. 

Du kan få feber, huvudvärk och ont i musklerna. Barn kan också få sämre aptit och löst bajs. Besvären brukar gå över inom en eller några dagar.

Besvären kan kännas mer om du har vaccinerats mot flera sjukdomar vid samma tillfälle.

När är det olämpligt att vaccinera sig?

Vänta med vaccinationen tills du mår som vanligt igen om något av följande gäller:

 • Du har feber.
 • Du har en infektion eller en inflammation.

Prata med en läkare före vaccinationen om du får blodförtunnande läkemedel eller immunhämmande läkemedel.

Prata också med en läkare om något av följande stämmer:

 • Du är allergisk mot hönsägg eller kyckling.
 • Du tror eller vet att du är allergisk mot vaccinets konserveringsämnen.
 • Du har tidigare fått en allergisk reaktion efter att du har vaccinerat dig.

Influensavaccin innehåller alltid ägg. Men mängderna är så små att risken är liten för en allergisk reaktion.

Vaccin som nässprej är olämpligt för en del

Vaccin som ges i form av nässprej består av ett levande försvagat influensavirus. Därför får det inte ges till barn och ungdomar med ett försvagat immunförsvar. Det ska inte heller ges till barn med svår astma.

Graviditet och amning

Du som är gravid kan bli mer sjuk av influensa än du skulle ha blivit om du inte var gravid. Därför är rekommendationen att du vaccinerar dig mot influensa. Vaccinet ger också ditt barn ett bra skydd när hen är nyfödd.

Vaccinera dig efter graviditetsvecka 12. Du kan vaccinera dig tidigare om du har en sjukdom eller något annat som gör att du rekommenderas vaccin av den anledningen. Prata med en barnmorska om du har frågor.

Det finns inga risker med att du vaccinerar dig mot influensa om du är gravid eller om du ammar.

Du kan vaccinera dig samtidigt mot till exempel covid-19.

Kan jag vaccinera mig fast det inte finns någon rekommendation för mig?

Ja. Du kan vaccinera dig även om du inte har någon ökad risk att bli allvarligt sjuk. Du kan behöva vänta en tid innan du får vaccinera dig. Det är för att de som rekommenderas att vaccinera sig ska få göra det först.

Du får betala själv. Du som är anställd kan fråga om arbetsgivaren kan betala för vaccinationen.

Mer om vaccin mot influensa

Det kan vara flera virusvarianter som orsakar influensa. Därför innehåller vaccin mot influensa tre eller fyra olika virusvarianter.

Varje år i februari bestämmer Världshälsoorganisationen vilka virusvarianter som ska ingå i vaccinet för kommande virussäsong. Världshälsoorganisationen brukar förkortas WHO.

Förstärkt vaccin för vissa

Det finns förstärkta vaccin mot influensa för vissa personer med ökad risk att bli allvarligt sjuka. 

Du som bor på ett äldreboende och är 65 år eller äldre erbjuds ett vaccin med ämnen som hjälper immunförsvaret att reagera på vaccinet. Det kallas att vaccinet är adjuvanterat.

Det finns också vaccin som är förstärkta genom att ges i högre doser. De kallas högdosvaccin och kan användas från 60 års ålder.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet.

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs.

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning eller talsvårigheter

Du kan få en fast vårdkontakt

Du kan få en fast vårdkontakt om du har kontakt med många olika personer inom vården. En fast vårdkontakt är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Mer på 1177.se

Så fungerar vaccin

Vaccin är en stor anledning till att det sprids få allvarliga smittsamma sjukdomar och att så få barn dör i Sverige. Här kan du läsa mer om hur vaccin fungerar och vad vaccin innehåller.

Influensa

Influensa är ett virus som smittar mest under vinterhalvåret. Du kan snabbt känna dig mycket sjuk med ont i kroppen och hög feber. Det flesta blir friska av sig själva. Du kan göra mycket för att slippa bli sjuk.

Till toppen av sidan