Undersökningar under graviditeten

Ultraljudsundersökning vid graviditet

Med hjälp av ljudvågor kan en ultraljudsundersökning visa rörliga bilder av fostret. Bilderna kan bland annat visa hur länge graviditeten har pågått, om det finns fler än ett foster och hur fostret utvecklas. Alla gravida erbjuds ett ultraljud mellan vecka 18 och 20.

Ultraljudsundersökning med en bild på fostret på skärmen. Fotografi.
Ett ultraljud kan göras under hela graviditeten. Alla gravida brukar erbjudas rutinultraljud någon gång mellan vecka 18 och 20.

En del får även göra tidigt vaginalt ultraljud, ultraljud som en del av KUB eller tillväxtultraljud. Ultraljud är en säker metod som inte ger någon ökad risk för missfall.

Ultraljudsundersökning är frivillig, precis som all annan fosterdiagnostik. Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra fosterdiagnostik eller inte.

Västernorrland

Ultraljudsundersökning av graviditet i Västernorrland

Alla gravida i Västernorrland erbjuds ultraljudsundersökning vid graviditetsvecka 19.

Från och med 1 oktober återinförs att du som partner får medfölja vid tidigt ultraljud och/eller KUB-undersökning.

Undersökningen är frivillig. Syftet är att tidsbestämma graviditeten, räkna antalet foster och avgöra moderkakans läge. Vid undersökningen kan också vissa missbildningar eller andra sjukdomstillstånd upptäckas hos fostret. Könsbestämning är inte en del av undersökningen.

Gravida med vissa riskfaktorer eller komplicerad graviditet erbjuds även ultraljud senare under graviditeten. Du har möjlighet att ta med dig en vuxen närstående vid undersökningen och du har möjlighet att köpa ultraljudsbilder.

Undvik parfymerade produkter av hänsyn till allergiska personer på sjukhuset.

Rutinmässig ultraljudsundersökning utförs såväl i Sundsvall, Örnsköldsvik som i Sollefteå och är kostnadsfri.

Till toppen av sidan