AMNING OCH FLASKMATNING

Att inte amma

Innehållet gäller Västerbotten

Det finns olika anledningar till att inte amma. Även om du inte ammar ditt barn har du möjlighet att knyta an till barnet och ge den närhet som barnet behöver.

När du matar ditt barn får du en unik möjlighet till närhet till barnet. Det ammade barnet får automatiskt kroppskontakt, värme, tröst och tid av sin mamma under amningen. Om du ger ditt barn bröstmjölksersättning kan du ändå ge barnet möjlighet till närhet, hudkontakt, värme och samspel.

Vanliga känslor

Om du av medicinska skäl eller av andra skäl måste avstå från att amma trots att du vill det, så kan det kännas som en både svår och smärtsam förlust. Det är vanligt att man känner skuld, skam, ilska och sorg över att inte amma och att man upplever sig som en dålig mamma trots att man inte är det.

Frågor runt amningen och goda råd från närstående och vårdpersonal kan kännas kränkande och svåra att svara på. Prata med någon du har förtroende för, du har inte någon skyldighet att svara på frågor om varför du inte ammar.

Ingen amning eller lite amning?

Det finns de som av medicinska skäl inte ammar och det finns dem där amningen blir så svår att hantera att man väljer att avbryta amningen, trots råd och stöd. För de allra flesta går amningen bra efter en inlärningsperiod på en till tre månader. En del av dem som har problem med amningen kan fortsätta att amma, alltifrån en eller ett par gånger per dygn till bara någon gång per vecka under förutsättning att barnet också vill.

Om barnet börjar med modersmjölksersättning och brösten inte längre stimuleras så kommer din egen mjölkproduktion att minska. Att öka produktionen igen kräver tid, stöd och motivation.

Närhet och näring

Som nyförlöst mamma bildas extra mycket av ett hormon som heter oxytocin, det så kallade lugn och ro-hormonet. Det kan också kallas för modershormonet eller kärlekshormonet. Detta hormon finns hos människor i alla åldrar och alltså inte bara när man ammar. Hormonet bildas vid beröring och hudkontakt, framförallt på kroppens framsida, i handflatorna och i munhålan. Så därför kan det vara bra att tänka på att ett barn som du inte ammar också mår bra av att vara i din famn.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är mjölken som är viktig för barnet, utan också hur du håller och tar i barnet. Vid matstunderna är det naturligt för barnet att vara i förälderns famn.

Om det känns svårt

Prata med någon som du har förtroende för. Du kan alltid vända dig till Amningsmottagningen, BB-hemvård, BB-avdelningen eller BVC. Via BVC finns också möjlighet till psykologkontakt.

Till toppen av sidan