Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Föräldrastöd och information till blivande föräldrar

Föräldraskapsstöd i Västerbottens län

Innehållet gäller Västerbotten

Alla personer i länet som väntar sitt första barn får en inbjudan till föräldraskapsstöd i grupp via hälsocentralens mödrahälsovård. Det gäller också dig som ska bli förälder för första gången men har en partner som har barn sedan tidigare. Även du som nyligen har flyttat till Västerbotten får en inbjudan oavsett om du har barn sedan tidigare eller inte.

Föräldraskapsstödet består vanligtvis av gruppträffar med information och samtal för att stötta dig som ska bli förälder.

Antalet träffar varierar beroende på vilken barnmorskemottagning du går till och hur stor gruppen är. Det vanligaste är två till fyra träffar totalt.

Om föräldraskapsstödet

Målet med mödrahälsovårdens föräldraskapsstöd är att förbereda dig inför förlossningen, stärka dig i ditt föräldraskap och främja barnets hälsa och utveckling.

Innehållet på den här sidan utgår från träffarnas olika teman. Om ni är två blivande föräldrar är det viktigt att ni båda tar del av innehållet. Ni kan antingen gå igenom det tillsammans eller var för sig.

Frågor att reflektera kring

Det finns också frågor som du kan reflektera kring tillsammans med din partner eller någon annan närstående. Du som deltar i gruppträffarna får också möjlighet att diskutera frågorna med andra blivande föräldrar. Även du som inte deltar i gruppträffarna eller du som har barn sedan tidigare har nytta av att reflektera kring frågorna här nedanför.

Deltar du inte i träffarna får du möjlighet att gå igenom frågorna med din barnmorska på mödrahälsovården.

1. Graviditeten och det väntade barnet

Redan under graviditeten skapar du en relation till barnet i magen och förbereder dig inför barnets födelse. Här kan du läsa mer om graviditeten:

Frågor att reflektera kring

 1. Hur tror du att barnet har det i magen?
 2. Vad gör barnet i magen?
 3. Vad hör barnet i magen?
 4. Vad har barnet för temperament?
 5. Hur är tempot i ditt liv just nu och vem styr det?
 6. Hur kommer tempot och vem som styr det att förändras när barnet är fött?

2. Amningsförberedelse

Att amma är ett vanligt sätt att mata sitt nyfödda barn. Amning ger även närhet och trygghet för barnet. Men ibland fungerar inte amningen och ibland är det aldrig ett alternativ. Här kan du läsa mer om amning och flaskmatning:

Frågor att reflektera kring

 1. Vad vet du om amning?
 2. Vad har du för förhoppningar på amning, om du vill och kan amma?
 3. Vad kan du göra för att få amningen att fungera?
 4. Hur länge vill du amma?
 5. Finns det något du oroar dig för med amning?
 6. Hur kan du som partner eller närstående stötta den ammande föräldern?
 7. Vet du var du kan få mer information och stöd kring amning?

3. Jämställt föräldraskap och parrelationen

Att bli föräldrar innebär att ni har ett gemensamt ansvar för barnet. Det är också viktigt att vårda relationen till din partner och att utveckla den på bådas villkor. Här kan du läsa mer om föräldraskap och parrelationen:

Frågor att reflektera kring

 1. Vad har du för förväntningar inför att bli förälder?
 2. Hur är en bra förälder?
 3. Hur var dina föräldrar när du var liten?
 4. Vad kommer att bli de största utmaningarna med att bli förälder?
 5. Vad är ett jämlikt föräldraskap och hur kan ni ha det?
 6. Hur vill du att ni fördelar föräldraledigheten?
 7. Hur planerar du som ensam förälder föräldraledigheten? Finns det någon som du vill och kan dela den med?
 8. Hur kommer parrelationen att förändras när ni blir föräldrar?
 9. Hur fungerar er kommunikation? Lyssnar din partner på dig?
 10. Hur kan ni visa varandra kärlek och uppskattning under småbarnsåren?
 11. Hur kan ni skapa tid för egna intressen och tid tillsammans för att vårda parrelationen?
 12. Hur kan du som är ensam förälder skapa tid för egna intressen?

4. Förlossningsförberedelse

Inför en förlossning kan man uppleva olika typer av känslor. Genom att skaffa sig kunskap känner många sig tryggare. Här kan du läsa mer om förlossningen:

Frågor att reflektera kring

 1. Vad är din målbild av förlossningen?
 2. Vad är en bra förlossning för dig?
 3. Hur kan du som partner eller närstående vara ett stöd vid förlossningen?
 4. Vilket stöd vill du ha av personalen på förlossningen och BB?
 5. Hur hanterar du smärta och hur tänker du kring smärtlindring?
 6. Hur förbereder du dig inför förlossningen och den första tiden efter förlossningen?

5. Den första tiden med barnet

Att bli förälder för första gången är en stor omställning i livet. Här kan du läsa mer om den allra första tiden i barnets liv:

Frågor att reflektera kring

 1. Vilka behov har det nyfödda barnet?
 2. Hur tänker du att tiden på BB kommer att vara?
 3. Hur tänker du att den första tiden hemma kommer att vara efter att barnet fötts?
 4. Hur kan du göra för att få den sömn och vila du behöver när barnet är fött?

6. Kroppen efter förlossningen

När du har fött barn händer det mycket i kroppen och det kan du känna av på olika sätt. Här kan du läsa mer om vad som händer med kroppen efter förlossningen och när du ska söka vård om du får besvär:

Frågor att reflektera kring

 1. Hur tror du att det kommer kännas i kroppen efter din graviditet och förlossning?
 2. Hur lång tid tror du att det kommer ta för din kropp att återhämta sig?
 3. Hur vill du skydda dig mot en ny graviditet efter förlossningen?
 4. Vet du var du kan få hjälp om du får besvär efter förlossningen?
 5. Har du någon i din omgivning som du kan prata med eller be om hjälp om du behöver stöd?

Mer information för dig som ska bli förälder

Vid de ordinarie träffarna som vanligtvis brukar anordnas av mödrahälsovården visar barnmorskan ett bildspel. Det kan du ta del av här nedanför.

När du klickar på länken öppnas en pdf-fil.

Förlossningsförberedelse - smärtlindring, förlossning och de första dagarna med barnet

Mer på 1177.se

Graviditetsenkäten - gör din röst hörd

Du som är gravid har möjlighet att delta i en enkät för att svara på frågor om hur du upplever vården under din graviditet.

Livsstil och hälsa under graviditeten

Här kan du läsa mer om fysisk aktivitet, kost, läkemedel, tobak och alkohol under graviditeten.

Till toppen av sidan