Föräldrastöd och information till blivande föräldrar

Stöd för blivande föräldrar i Västerbottens län

Innehållet gäller Västerbotten

Alla personer i länet som väntar sitt första barn får vanligtvis en inbjudan till föräldrastöd i grupp via hälsocentralens mödrahälsovård. Men på grund av coronapandemin har träffarna tills vidare ställts in. Här får du ta del av innehållet som barnmorskan vanligtvis tar upp på träffarna.

Föräldrastöd i grupp är träffar som anordnas av mödrahälsovården med information och samtal för att stötta dig som ska bli förälder.

Målet med mödrahälsovårdens föräldrastöd är att förbereda dig inför förlossningen, stärka dig i ditt föräldraskap och främja barnets hälsa och utveckling.

Innehållet på den här sidan är uppdelad i sex avsnitt som utgår från träffarnas teman. Du har nytta av innehållet oavsett om du väntar ditt första barn eller har barn sedan tidigare. Om ni är två blivande föräldrar är det viktigt att ni båda tar del av innehållet. Ni kan antingen gå igenom det tillsammans eller var för sig.

Varje avsnitt avslutas med frågor som du kan reflektera kring tillsammans med din partner eller någon annan närstående Du kommer också att få möjlighet att gå igenom frågorna med din barnmorska på hälsocentralens mödrahälsovård.

Till toppen av sidan