Persantin Depot

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Persantin Depot är ett läkemedel som används för att förhindra att blodproppar bildas i blodkärlen. Man kan få medicinen om man tidigare har haft blodpropp i hjärnan för att minska risken för nya blodproppar.

Persantin Depot kan användas tillsammans med läkemedel som innehåller låg dos acetylsalicylsyra, till exempel Trombyl, som också motverkar uppkomsten av blodproppar.

Medicinen tillhör läkemedelsgruppen blodförtunnande medel, som även kallas antikoagulantia. Det verksamma ämnet är dipyridamol.

Recept och högkostnadsskydd

Persantin Depot finns som långverkande kapslar, så kallade depåkapslar, i styrkan 200 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel när den skrivs ut på recept. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Risken för blodproppar i hjärnan kan delvis minskas med blodtrycksbehandling och proppförebyggande läkemedel.

Det verksamma ämnet i medicinen, dipyridamol, förhindrar att blodplättarna, trombocyterna, klumpar ihop sig och bildar blodproppar.

Vid förebyggande användning har dipyridamol visat sig förebygga stroke orsakat av blodproppar i hjärnan.

Hur tar man medicinen?

Medicinen kan tas med eller utan mat.

Man ska inte krossa eller tugga kapslarna, utan svälja dem hela med lite vatten.

Om man har mycket svårt att svälja en kapsel går det att öppna den och svälja kornen med vatten. Man måste då vara noga med att få i sig hela dosen. Man ska inte tugga på kornen.

Kapslarna är känsliga för fukt och ska därför helst förvaras i sin originalförpackning. Men kapslarna kan ligga i en dosett i upp till en månad om dosetten förvaras torrt.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dosering är en kapsel två gånger om dagen.

Om man har glömt att ta medicinen fortsätter man som vanligt nästa gång det är dags. Man ska inte ta dubbel dos.

Viktigt

Man ska inte avbryta behandlingen utan att först rådgöra med läkare. Avbryter man behandlingen kan risken för allvarliga blodproppar öka.

Om man tar andra läkemedel samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få biverkningar som till exempel huvudvärk eller yrsel, särskilt i början av behandlingen. Andra kan få diarré eller må illa.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör undvika läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller dipyridamol. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller dipyridamol är

  • Dipyridamol Alternova 
  • Asasantin Retard, som även innehåller acetylsalicylsyra, som också förebygger blodproppar.
Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-03-31
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Sören Hansen, läkare, specialist i internmedicin, Höglandssjukhuset, Eksjö