Alkohol

Så kan du ändra dina alkoholvanor

Det går att bli av med alkoholproblem. Det viktiga är att du själv vill ha en förändring. Det räcker inte att andra vill att du ska sluta. Många kan ändra vanor utan behandling.

Tabell där man kan fylla i sin alkoholkonsumtion. Fotografi.
Skriv ner hur mycket du dricker. Då kan det vara lättare att få överblick och kontroll.

I den här texten får du tips på hur du kan förändra dina alkoholvanor utan professionell hjälp.

Hur mycket alkohol kan jag dricka?

Det finns inget enkelt svar på hur mycket alkohol du kan dricka utan att få problem eller sjukdomar. Hur mycket man kan dricka är olika från person till person.

Det är lätt att dricka mer och oftare än vad kroppen klarar av.

Frågor du kan ställa dig

Har du funderingar över dina alkoholvanor kan du ställa dig de här frågorna:

 • Hur ofta använder jag alkohol?
 • Dricker jag så mycket att det påverkar min hälsa?
 • Har jag varit med om obehagliga situationer eller blivit skadad på grund av alkohol?
 • Har jag låtit bli att göra något jag borde på grund av alkohol?
 • Har någon annan kommenterat mitt drickande? Har någon blivit orolig eller sagt att jag borde sluta?
 • Hur påverkar drickandet mitt liv? Till exempel hur jag mår, min sysselsättning, min ekonomi eller mina relationer till andra.

Det kan vara bra att skriva ner svaren på frågorna.

Du har kommit en bra bit mot att förändra alkoholvanor om du själv har blivit medveten om ditt problem.

Hur skulle du vilja att det var i stället?

Du kan också fundera på hur du skulle vilja att det var i stället. Finns det saker du skulle vilja göra men som inte blir av på grund av alkoholen?

Bestäm dig

Först måste du bestämma dig för att du vill förändra ditt drickande. Att du läser den här texten är en bra början. När du har bestämt dig finns det flera saker du kan göra själv. 

Vad kan jag göra själv?

Det går att ta sig ur ett beroende utan någon speciell behandling. Många ändrar själva sina vanor, ofta med stöd av närstående.

Här är exempel på några saker som kan hjälpa:

 • Börja med en helt nykter period. Efter en sådan period kan det vara lättare att förändra vanor.
 • Sätt upp ett mål. Bestäm i förväg hur mycket du får dricka per tillfälle eller vecka. 
 • Skriv ner vad du dricker och när du dricker. Då får du bättre överblick och kontroll. Då blir dina framsteg tydligare. 
 • Tänk igenom vilka situationer eller vilket umgänge som innebär en risk för att du dricker för mycket. Kan du ändra något?
 • Tänk igenom vilka alternativ du har till att dricka alkohol vid de tillfällen då det kan vara lockande. Ha en plan, var förberedd. Kan du välja en annan dryck? Hitta andra lösningar?
 • Ta hjälp från dina närstående. Berätta att du vill dricka mindre eller inte alls. Säg att du skulle uppskatta hjälp.

Det är olika vad som fungerar bäst. Prova vad som är bäst för dig.

Nikotin ökar alkoholsug

Det kan vara svårare att kontrollera hur mycket du dricker om du använder nikotin. Nikotin ökar nämligen suget efter alkohol. Samtidigt ökar alkoholen suget efter nikotin. Därför kan det vara lättare att ändra alkoholvanor om du inte använder nikotin.

Vilken hjälp kan jag få?

Ibland går det inte att själv förändra sina vanor och då kan du få behandling. Det finns olika slags behandling  finns många ställen där du kan få hjälp.

Du kan få hjälp med läkemedel eller med psykologisk behandling eller annat stöd. För många är självhjälpsgrupper bra alternativ. Olika behandlingar kan kombineras. Vilken behandling som passar bäst är olika för olika personer. 

Mer på 1177.se

Behandling och stöd vid alkoholproblem

Du som vill dricka mindre har många olika möjligheter att få hjälp. Du kan få hjälp med läkemedel eller med psykologisk behandling. Båda anses vara lika effektiva, men passar olika bra för olika personer. Behandlingar kan också kombineras. En del får bra stöd i självhjälpsgrupper.

Här kan du få hjälp mot alkoholproblem

Det går att komma till rätta med alkoholproblem. Det finns många olika möjligheter för dig som vill dricka mindre. Enligt patientlagen har du rätt att söka vård var du vill i Sverige. Alla som arbetar inom vården har tystnadsplikt.

Alkoholberoende

En del som dricker alkohol utvecklar så småningom ett beroende. Då har du vant dig vid alkohol och det kan vara svårt att sluta dricka eller att dricka mindre. Ett beroende leder till komplikationer och besvär av olika slag. Det finns bra metoder för att bli av med ett alkoholberoende.

Till toppen av sidan