Kostnader och ersättningar

Uteblivet besök kostar 400 kronor

Innehållet gäller Stockholms län

Om du inte kommer till ditt bokade besök får du betala 400 kronor. Även du som är målsman för barn och ungdomar under 18 år, du som är äldre än 85 år samt du som har frikort, får betala avgiften om du inte har ett giltigt skäl.

Kom ihåg att meddela din mottagning i god tid om du inte kan komma på ditt planerade besök.

 • För besök i öppenvården, till exempel en vårdcentral, fysioterapeut, eller specialistmottagning gäller avbokning senast 24 timmar före planerat besök.
 • För operationer där du förväntas kunna gå hem samma dag, gäller avbokning 24 timmar före.
 • För operationer där du behöver stanna kvar på sjukhuset över natten krävs det att du avbokar 72 timmar före.

Alla måste betala

Avgiften på 400 kronor måste alla betala, även du som är målsman för barn och ungdomar under 18 år, du som är äldre än 85 år samt du som har frikort.

Som uteblivet besök räknas också om du kommer för sent till mottagningen och mer än halva besökstiden hunnit gå och/eller om en operation inte kunnat genomföras på grund av att du inte förberett dig på rätt sätt.

Giltigt skäl för sen avbokning eller ombokning

Ibland händer det förstås saker som man inte vet om i förväg. Vården ska ta hänsyn till om orsaken till att du inte kan komma har stark koppling till din sjukdomsbild. Ett exempel på giltigt skäl kan vara att du eller ditt barn plötsligt blir sjuka. Då ska du höra av dig så snart du kan till din mottagning. Vid dessa situationer behöver du inte betala för ditt uteblivna besök. Hör du inte av dig till mottagningen alls före besöket, kan du behöva betala i alla fall.

Bokar du ett nytt besök i samband med avbokningen (och tiden är kortare än 24 timmar före besöket) så räknas det som en sen avbokning.

Undantag

Uteblivandeavgift får inte tas ut för följande verksamheter eller situationer:

 • Öppenvårdsmottagning för hemlösa.
 • Sprutbytesmottagning.
 • Besök för abortrådgivning.
 • Preventivmedelsrådgivning för dig som är under 23 år.
 • Om du söker vård för undersökning och behandling av STI-sjukdomar om du är under 23 år.
 • Om du söker vård för behandling av konstaterad hiv, hepatit B eller hepatit C.
 • Om du söker vård för behandling av misstänkt eller konstaterad tuberkolos.
 • Besök hos rehabiliteringskoordinator.
 • Bokade undersökningar som sker inom ramen för regionens riktade screeningverksamhet (livmoderhalscancer, bröstcancer och bukaortaaneurysm).
 • Om ni kallas till ett allra första besök på en barnavårdscentral med ert barn utan att BVC först haft kontakt med er vårdnadshavare. När barnet kallas till nya besök, även årskontroller, får ni betala uteblivandeavgift om ni inte kommer till bokat möte. 
 • Hembesök - om du inte är hemma när besöket ska utföras.
 • Telefonkontakt – om du inte besvarar planerat telefonsamtal.
 • Om du missar eller blir försenad till ett besök på grund av försenad eller icke genomförd sjuk- eller färdtjänstresa med taxi till vårdgivare inom regionens regi eller vårdgivare med vårdavtal med regionen.
  (Gäller endast när bokning av resan sker via regionens beställningscentral).
 • Om du inte fått möjlighet att avboka ett planerat besök inom 24 timmar, till exempel på grund av att mottagningen hållit stängt.
 • Besök som bokats in mindre än 24 timmar innan besöket äger rum.
 • Besök som planerats in någon gång mellan två klockslag, till exempel
  klockan 9:00-11:00. Detta kan till exempel förekomma på mottagningar med drop-in.

Uteblivandeavgift för personer från andra länder

Personer bosatta i andra länder som har rätt till offentligt subventionerad vård, betalar samma uteblivandeavgift som folkbokförda.

Undantag

Asylsökande och personer som vistas i landet utan nödvändiga tillstånd debiteras uteblivandeavgift motsvarande den avgift som dessa patientkategorier (ålder 18–84 år) skulle ha betalat för. I övrigt gäller ovanstående regler och undantag för uteblivandeavgift även asylsökande och personer som vistas i landet utan nödvändiga tillstånd.

Varför måste man betala för uteblivet besök?

Varje år ställs 500 000 planerade vårdbesök in på grund av att patienten inte dyker upp. Hela operationsteam kan stå redo – och så kommer inte patienten. För att vården ska ha möjlighet att planera sin verksamhet är det viktigt att de vet om du kommer eller inte. Får du förhinder kan de erbjuda tiden till någon annan.

Att införa en avgift för den som inte kommer till sitt bokade besök leder förhoppningsvis till att fler tar ansvar och avbokar sin tid i tid.

Här hittar du aktuella uppgifter om patientavgifter i Stockholms län.

Till toppen av sidan