Kostnader och ersättningar

Uteblivet besök kostar 400 kronor

Innehållet gäller Stockholms län

Om du inte kommer till ditt bokade besök får du betala 400 kronor. Även du som är målsman för barn och ungdomar under 18 år, du som är äldre än 85 år samt om du har frikort, får betala avgiften om du inte har ett giltigt skäl.

Kom ihåg att meddela din mottagning i god tid om du inte kan komma på ditt planerade besök.

 • För besök i öppenvården, till exempel en vårdcentral, fysioterapeut, eller specialistmottagning gäller avbokning senast 24 timmar före planerat besök.
 • För operationer där du förväntas kunna gå hem samma dag, gäller avbokning 24 timmar före.
 • För operationer där du behöver stanna kvar på sjukhuset över natten krävs det att du avbokar 72 timmar före.

Alla måste betala

Avgiften på 400 kronor måste alla betala, även du som är målsman för barn och ungdomar under 18 år, du som är äldre än 85 år samt om du har frikort.

Som uteblivet besök räknas också om du kommer för sent till mottagningen och mer än halva besökstiden hunnit gå och/eller om en operation inte kunnat genomföras på grund av att du inte förberett dig på rätt sätt.

Giltigt skäl för sen avbokning eller ombokning

Ibland händer det förstås saker som man inte vet om i förväg. Vården ska ta hänsyn till om orsaken till att du inte kan komma har stark koppling till din sjukdomsbild. Andra exempel på giltigt skäl kan vara att du eller ditt barn plötsligt blir sjuka, eller som i dessa dagar, få symtom på covid-19. Då ska du höra av dig så snart du kan till din mottagning. Vid dessa situationer behöver du inte betala för ditt uteblivna besök.

Bokar du ett nytt besök i samband med avbokningen så räknas det som en sen avbokning.

Undantag

Du behöver inte betala om du uteblir från något av följande, men hör av dig till mottagningen så att de har chans att planera sin verksamhet:

 • Besök på BVC.
 • Besök på öppenvårdsmottagning för hemlösa.
 • Besök på sprutbytesmottagning.
 • Besök för abortrådgivning.
 • Besök för preventivmedelsrådgivning.
 • Besök för dig som går under smittskyddslagen (SmL).
 • Hembesök – om du inte är hemma när besöket ska utföras.
 • Telefonkontakt – om du inte besvarar planerat telefonsamtal.
 • Om du missar eller blir försenad på grund av att sjuk- eller färdtjänstresa blir försenad eller inte kan genomföras.
 • Om du inte kan avboka ett planerat besök inom 24 timmar, till exempel på grund av att mottagningen hållit stängt. 
 • Besök som bokats in mindre än 24 timmar innan besöket äger rum.
 • Besök som planerats in någon gång mellan två klockslag, till exempel 09:00-11:00. Detta kan till exempel förekomma på mottagningar med drop-in.

Bakgrund

Varje år ställs 500 000 planerade vårdbesök in på grund av att patienten inte dyker upp. Hela operationsteam kan stå redo – och så kommer inte patienten. För att vården ska ha möjlighet att planera sin verksamhet är det viktigt att de vet om du kommer eller inte. Får du förhinder kan de erbjuda tiden till någon annan.

Att införa en avgift för den som inte kommer till sitt bokade besök leder förhoppningsvis till att fler tar ansvar och avbokar sin tid i tid.

Till toppen av sidan