LAGAR OCH BESTÄMMELSER

Vad gäller när du söker vård i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Det går att söka öppenvård över hela landet. Men varje landsting och region har sina egna bestämmelser om villkoren som gäller i just det landstinget/regionen, till exempel om remiss krävs eller inte. Här kan du se vad som gäller i ditt landsting/din region.

Vad finns det för vård?

Här finns information om att välja vårdcentral och specialistvårdsmottagning i region Skåne.

Legitimeringskrav

Du behöver ta med dig din legitimation när du besöker vården. Personalen måste vara säker på vem du är och att dina uppgifter dokumenteras i rätt patientjournal.

Remissregler

Det finns inget remisskrav för att besöka en vårdcentral, specialistmottagning eller en fysioterapeut (sjukgymnast) inom Region Skåne.

Vård i annat landsting

Du har rätt att få en remiss till den öppna vården i ett annat landsting. Då gäller de remissregler som finns i det landsting du vill söka vård i. Det betyder att du kan behöva en remiss till vård som annars inte krävs inom Region Skåne. Det bästa är att ta kontakt med den vårdmottagning i det landsting du vill söka vård för att fråga om det krävs remiss för den vård du behöver.

Om du vill söka vård inom Region Skåne, men bor i ett annat landsting gäller samma sak. Du bör därför först ta kontakt med en läkare i ditt landsting för att få en remiss till den önskade specialistläkaren.

Det kan också vara möjligt att få en remiss till en privat mottagning utanför Region Skåne. Då måste mottagningen ha avtal för att behandla patienter utanför det egna landstinget.

Egen vårdbegäran

Vissa mottagningar vill att du som patient skriver en så kallad egen vårdbegäran som lämnas eller skickas till mottagningen. Förut kallades det oftast för egenremiss. I en egen vårdbegäran berättar du om varför du söker vård. Beskriv dina besvär så utförligt som möjligt.

Din vårdbegäran behandlas sedan utifrån en medicinsk bedömning som avgör om och vid vilken tidpunkt du behöver få vård.

Titta på informationen om mottagningen som du vill få en tid hos om de har en e-tjänst för att skicka en egen vårdbegäran. Annars kan du kontaka dem och fråga efter en blankett. Sök på mottagningar i verktyget för Hitta vård.

Vårdgaranti

Vårdgaranti innebär att du ska få göra ditt besök och få vård inom en viss tid.

Om du vill söka vård i annat landsting kan tiderna för när du har rätt att få vård skilja sig åt mellan olika landsting. Om man får vård där gäller respektive regions/landstings tidsgränser för vårdgaranti.

Vårdgaranti

Patientavgifter

Läs mer om patientavgifter i Skåne nedan.

Patientavgifter

Sjukresor i Skåne

Sjukresa är en resa till och från sjukvård. I de flesta fall fungerar Skånetrafikens bussar och tåg eller privatbil utmärkt för sjukresor. Om det finns medicinska skäl är det möjligt att resa med taxi. Du betalar alltid en del av resan själv. Läs mer om regler för sjukresor nedan.

Sjukresor i Region Skåne

Om du inte är nöjd med vården

Om du känner att du inte blivit bra bemött eller fått rätt vård kan du klaga där du fått vården. Det kan gälla allt från mindre problem till svåra situationer som har lett till skador. Du kan också göra en anmälan. Läs mer om att lämna klagomål och synpunkter nedan.

Om du inte är nöjd med vården

Här kan du få svar på dina frågor

Läs mer om rättigheter i vården nedan.

Patientlagen 

Till toppen av sidan