Vård vid psykisk ohälsa i Östergötland

Ung och mår dåligt? Hit kan du vända dig i Östergötland

Innehållet gäller Östergötland

Om du är ung och tycker livet känns jobbigt finns det flera ställen dit du kan vända dig för att få stöd och hjälp. Du kan till exempel få hjälp av elevhälsan på skolan eller på en ungdomsmottagning. Både sjukvården och socialtjänsten i din kommun kan hjälpa dig. Dessutom finns det många stödgrupper och organisationer som är bra att prata med. Även du som förälder eller närstående kan ta kontakt om du är orolig för någon som är ung. Alla som jobbar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten har tystnadsplikt.

All hälso- och sjukvård är gratis för barn och ungdomar under 20 år. Det gäller även de privata vårdmottagningar som har avtal med Region Östergötland.

Barn under 6 år

Barnavårdscentraler (BVC) tar emot barn mellan 0-5 år. Ibland kan det finnas problem i barnets vardag, på förskolan. Då bör du som förälder eller närstående också kontakta barnomsorgen.

Barn och unga 6-18 år

Barnhälsan

Barnhälsan är en mottagning för familjer med barn mellan cirka 6 och 12 år. Mottagningen hjälper till med frågor som rör barnets utveckling och psykiska hälsa. Det kan vara funderingar kring föräldrarollen, ängslan/oro, sorg/kriser, nedstämdhet/ledsenhet, bråkighet/syskonosämja, rädslor/sömn, mat och rutinfrågor.

I Linköping heter mottagningen Råd, stöd och hälsa. 

Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup)

Barn-och ungdomspsykiatrin (BUP) i Östergötland kan hjälpa dig vid lite svårare psykiska besvär som gör att du inte orkar med vardagen och livet.

Du kan själv beställa tid på mottagningen eller komma dit med hjälp av remiss. BUP-mottagningar i Östergötland finns på flera håll i Östergötland. Du kan välja vilken mottagning du vill vända dig till. Region Östergötland har mottagningar i Norrköping och Linköping och Capio har mottagningar i Motala och Mjölby. Alla bup-mottagningarna har samma avgifter och erbjuder likvärdig vård. 

Eftersom specialistpsykiatrin ska ha hand om svårare problematik kan det hända att du efter bedömning blir hänvisad till din vårdcentral eller ungdomshälsan/ungdomsmottagningen.

Din kommun

Din kommun kan också hjälpa dig om du inte mår bra eller har det svårt, hemma eller i skolan. Det finns olika enheter, mottagningar och projekt som vänder sig just till dig som är barn eller ung. Det är kommunens socialtjänst som har huvudansvaret för att du ska få hjälp.

Elevhälsan

Elevhälsan vänder sig till alla som går i skolan. De kan erbjuda samtal, ge råd och enklare vård. De kan också ge remiss till annan hjälp om det behövs. Ofta har skolsköterskan ett mottagningsrum på skolan dit du kan gå. Du kan också vända dig till en lärare, skolans rektor eller skolans hemsida för att komma i kontakt med elevhälsan. 

Samtalsmottagning

Samtalsmottagningen Unga vuxna i Linköping vänder sig till dig som är 16-25 år och känner att du vill förändra något i ditt liv. Det kan exempelvis röra relationsproblem, nedstämdhet/depression, oro/ångest/fobier, kris/sorg och livsval.

Ungdomshälsan / ungdomsmottagningen

Ungdomshälsan eller ungdomsmottagningen, som den heter i Linköping, vänder sig till dig mellan 13-25 år och kan ge stöd och hjälp med både kroppsliga frågor och frågor som rör ditt liv, till exempel nedstämdhet, oro, kärlek eller sex.

Det finns också en nationell ungdomsmottagning på nätet, UMO.se, där du kan hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer.

Nu finns Ungdomshälsan även i appen Din vård. Läs mer här och att hämta appen och boka möten direkt i din telefon med Ungdomshälsan. 

Vårdcentralen

Vårdcentralen kan du uppsöka för allt som rör hälsa och sjukdomar. Vänd dig i första hand till din vårdcentral om du blir sjuk eller skadar dig och behöver vård. Här finns vårdpersonal med bred kompetens som kan hjälpa dig med de flesta problem. 

KBT på nätet för unga 12-18 år

Du som är mellan 12 och 18 år och har oro eller ångest har möjlighet att få behandling genom KBT på nätet. Det är barnhälsan, ungdomshälsan, ungdomsmottagningar och barn- och ungdomspsykiatrin som erbjuder behandlingen. Den är avgiftsfri. Prata med din vårdgivare om du är intresserad. Läs mer om KBT på nätet för unga 12-18 år

Unga vuxna över 18 år

Alkohol och droger

Om du har problem med, eller frågor om, alkohol och droger kan du vända dig till någon av de särskilda mottagningar som finns för unga. I Norrköping finns Moa-mottagningen på beroendekliniken på Vrinnevisjukhuset. Minimaria-mottagningar i Östergötland finns i Linköping, Mjölby och Motala.

Psykiatriska mottagningar

Vid svårare psykiska problem vänder du dig till någon av de psykiatriska mottagningar som finns i Linköping, Norrköping, Motala och Mjölby. Mottagningarna har ett geografiskt upptagningsområde, men du kan välja vilken du vill vända dig till. Du kan själv beställa tid på mottagningen eller komma dit med hjälp av remiss.

Samtalsmottagning

Samtalsmottagningen Unga vuxna i Linköping vänder sig till dig som är 16-25 år och känner att du vill förändra något i ditt liv. Det kan exempelvis röra relationsproblem, nedstämdhet/depression, oro/ångest/fobier, kris/sorg och livsval.

KBT via nätet

Om du är över 18 år och har problem med stress, ångest eller oro, depression eller sömnsvårigheter finns det möjlighet att få hjälp genom kognitiv beteendeterapi (KBT) på nätet.

Studenthälsan

På universitetets och högskolornas studenthälsor finns ofta kurator eller psykolog som kan hjälpa till med stödsamtal, rådgivning och hänvisning. Dit kan du, som student, vända dig för råd eller samtal om exempelvis stress, alkoholproblem, prestationsångest, sömnsvårigheter, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och rädsla att tala inför andra. I Östergötland finns studenthälsan på Campus Valla, Campus Norrköping och Campus US.

Ungdomshälsan / ungdomsmottagningen

Ungdomshälsan eller Ungdomsmottagningen, som den heter i Linköping, vänder sig till dig mellan 13-25 år och kan ge stöd och hjälp med både kroppsliga frågor och frågor som rör ditt liv, till exempel nedstämdhet, oro, kärlek eller sex.

Det finns också en nationell ungdomsmottagning på nätet, UMO.se, där du kan hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer.

Nu finns Ungdomshälsan även i appen Din vård. Läs mer här för att hämta appen och boka möten direkt i din telefon med Ungdomshälsan.

Vårdcentralen

Vårdcentralen kan du uppsöka för allt som rör hälsa och sjukdomar. Vänd dig i första hand till din vårdcentral om du blir sjuk eller skadar dig och behöver vård. Här finns vårdpersonal med bred kompetens som kan hjälpa dig med de flesta problem. 

Akut hjälp

Vid akuta och livshotande tillstånd, ring 112 eller uppsök akutmottagning.

Barn och unga under 18 år

Är du under 18 år och har akuta psykiska problem, vänd dig till Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP Östergötland.

Unga vuxna över 18 år

Hjälp vid akuta psykiska problem.

Telefonjourer och rådgivning

1177 på telefon

Känner du dig osäker på vart du ska vända dig? Du kan dygnet runt ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Telefonsjuksköterskorna svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs.

Telefonjourer

Om man inte vill prata med någon närstående kan det vara en bra början att tala med någon i en telefonjour, t.ex. Nationella hjälplinjen eller BRIS.

Telefonjourer och rådgivning

Ställ anonyma frågor

På UMO.se kan du som är mellan 13-25 år få råd och ställa anonyma frågor.

Patient- och närståendeföreningar

Det finns många olika patient- och närståendeföreningar som erbjuder till exempel information, stödsamtal, forum och aktiviteter. Genom föreningarna finns det möjlighet att komma i kontakt med andra som har liknande problem och erfarenheter. Man behöver inte vara medlem för att kontakta en förening.

Läs mer på 1177.se

Under psykisk hälsa kan du ta del av andras erfarenheter, vad man kan göra själv och var man hittar stöd och hjälp. Det finns också fakta om olika diagnoser och behandlingar.

Söka psykiatrisk vård i Östergötland

När en vuxen i familjen inte mår bra

Föräldraskap och psykisk ohälsa

Närstående till barn med psykisk ohälsa

Olika anledningar till varför man mår dåligt

Det finns olika anledningar till att man inte mår psykiskt bra. Många känner sig nedstämda eller ledsna i perioder av sitt liv. I länkarna nedan beskriver vi symtom och orsaker till att barn och unga mår dåligt. Du får också information om vart du kan vända dig för stöd och vård i Östergötland.

Adhd 
Alkohol och droger 
Aspergers syndrom 
Autism 
Bipolär sjukdom 
Depression 
Dyslexi 
Dödsfall 
Fobier 
Funktionsnedsättning 
Ilska och utbrott 
Kris i livet 
Ledsen och nedstämd 
Oro 
Psykos 
Riskbruk och missbruk 
Självmordstankar 
Självskadebeteende 
Stress 
Svårt att koncentrera sig 
Sömnstörningar
Tourettes syndrom 
Tvångssyndrom 
Våld och övergrepp 
Ångest
Ätstörningar

Till toppen av sidan