Behandlingar vid psykiska sjukdomar och besvär

Internetbehandling med KBT

Innehållet gäller Örebro län
Person loggar in med sin mobil.

Lider du av depression, nedstämdhet, panikångest eller social ångest?

Inom Region Örebro län erbjuds personer över 18 år behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) över internet. Internetbehandling har starkt stöd i forskning och har under senare år blivit en alltmer förekommande del i det svenska vårdutbudet. Behandlingen organiseras som ett samarbete mellan psykiatrin och närsjukvården i Region Örebro län och arbetet koordineras från Utvecklingsenheten för psykoterapi och psykologisk behandling.

KBT via internet innehåller samma övningar och delmoment som KBT hos en terapeut. Skillnaden är att man får läsa om övningarna via en dator, surfplatta eller mobiltelefon, och därför inte har några bokade tider på en mottagning under behandlingen. Man bestämmer själv var och när man skall arbeta med sin behandling. Det finns en ansvarig behandlare som deltagaren har regelbunden kontakt med genom skrivna meddelanden. Internetbehandling kräver att man tar mycket ansvar för sin egen behandling.

Hur anmäler jag mig?

Du kan skicka en intresseanmälan genom att logga in på 1177.se: KBT via internet - Depression Paniksyndrom och Social ångest. Du kommer att få svara på frågor kring ditt mående, samt ange kontaktuppgifter. Om internetbehandling bedöms passa för dig blir du kallad till ett bedömningssamtal på vår mottagning i Örebro eller digitalt via videosamtal. 

Örebro län

Kontaktcenter svarar på frågor om e-tjänster

Äldre kvinna som pratar i telefonen med ett leende på läpparna. Sitter i fåtölj.

Behöver du hjälp med att genomföra ett ärende på 1177.se när du har loggat in? Ring oss så kan vi guida dig. Men vi kan inte göra ärendet åt dig, eftersom det är sekretess.

Hur går behandlingen till?

Behandlingen sker via en e-tjänst på 1177.se. För att logga in på 1177.se behöver du e-legitimation. Om du inte är folkbokförd i Örebro län fungerar inte anmälan via 1177.se. Då måste du kontakta oss först och berätta att du vill göra en intresseanmälan till KBT via internet, samt meddela oss ditt personnummer.

Behandlingen består av självhjälpsmaterial i form av texter, exempelsituationer, illustrationer och övningar som syftar till att genom beteendeförändring och kognitiv bearbetning minska ångest- eller nedstämdhetssymtom. Du får en personlig behandlare som du har kontakt med under hela behandlingen, som ger dig feedback och vägleder dig genom behandlingen. Behandlingen sträcker sig över 12 veckor och består av tio avsnitt, så kallade moduler. En gång i veckan får du fylla i ett kort formulär om ditt mående, så att behandlaren kan följa din utveckling. Du loggar in genom 1177.se för att få tillgång till behandlingen.

Besök gärna Region Örebro läns webbplats för att läsa mer.

Vem kan få behandlingen?

Internetbaserad KBT ges till personer med lindrig och måttlig depression, till personer med diagnosen paniksyndrom eller social fobi. Det är samma anmälan till alla behandlingar och du anger i din anmälan vilken behandling du är intresserad av. Du kan göra en anmälan även om du är osäker på vilken behandling som passar för dig. Behandlingen ges inte till personer med annan allvarligare psykiatrisk problematik som kräver behandling först.

För att få behandling måste du också:

  • Ha fyllt 18 år
  • Ha möjlighet att närvara vid ett bedömningssamtal i Örebro eller digitalt via videosamtal
  • Ha tillgång till internet varje dag
  • Kunna läsa och skriva svenska

Vad kostar det?

Du tar del av behandlingen mot patientavgift på samma sätt som vid annan vård. En patientavgift tas ut vid bedömningssamtalet och sedan en gång per vecka när man deltar i internetbehandlingen. För dig som är under 20 år, över 85 år eller har frikort kostar behandlingen inget.

Läs mer om Region Örebro läns patientavgifter.

Till toppen av sidan