Stöd och behandling via nätet

KBT på nätet för unga 13-18 år

Innehållet gäller Östergötland

Rädsla, oro och ångest hör till livet. Ofta kan du hantera känslorna på egen hand, eller med stöd av familj och vänner. Men om din vardag påverkas allt för mycket kan du behöva ta kontakt med vården för att få hjälp och stöd. En behandling är kognitiv beteendeterapi (KBT), som går att få på nätet.

""
Kognitiv beteendeterapi (KBT) på nätet är en behandling som fungerar bra för många som har oro eller ångest.

Barnhälsan, ungdomshälsan och barn- och ungdomspsykiatrin erbjuder KBT på nätet för dig som är 13-18 år och som har problem med oro och ångest.

Information om KBT på nätet för dig som är över 18 år

Så här går det till

  • Du besöker barnhälsan, ungdomshälsan eller barn- och ungdomspsykiatrin och en behandlare och du kommer tillsammans fram till om KBT på nätet passar för dig.
  • Behandlingen håller på i ungefär åtta veckor.
  • Under behandlingen arbetar du med material som innehåller filmer, texter och övningar. Du når materialet genom att logga in här på webbplatsen. Stegvis hjälper behandlingen dig att handskas med din oro och din ångest.
  • Du behöver använda ungefär trettio minuter varje dag till att gå igenom material och ha kontakt med din behandlare.
  • Varje vecka har du kontakt med din behandlare genom textmeddelanden. Du får råd och stöd av behandlaren, som följer ditt arbete.
  • Du och behandlaren kan också komma överens om att träffas på barnhälsan, ungdomshälsan eller på barn- och ungdomspsykiatrin under den tid som behandlingen håller på.

Hur anmäler jag intresse?

Prata direkt med din behandlare på barnhälsan, ungdomshälsan eller barn- och ungdomspsykiatrin.

Nu finns Ungdomshälsan även i appen Din vård. Läs mer här för att hämta appen och boka möten direkt i din telefon med Ungdomshälsan.

Vad kostar det?

KBT på nätet för unga 13-18 år är en avgiftsfri behandling.

Att börja behandlingen

När du ska börja behandlingen loggar du in här på webbplatsen. Du hittar behandlingsprogrammet under e-tjänsten Stöd och behandling.

Till toppen av sidan