Så fungerar vården

Vården i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Här kan du läsa om hur vården fungerar i Jönköpings län, till exempel om hur du söker vård och stöd, hur du ska bli bemött i vården och vilka avgifter du får betala. Du får veta vilka lagar och bestämmelser som gäller och hur du kan göra om du inte är nöjd med vården, och mycket mer.

Aktuella artiklar

Visa innehåll som:

E-tjänster i Jönköpings län

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Här kan du läsa mer om de olika e-tjänsterna.

Lagar och bestämmelser

Här hittar du de viktigaste lagarna och bestämmelserna som reglerar hur vård och omsorg ska bedrivas.

När du behöver tolk Jönköpings län

Så här gör du som behöver en tolk, som är för dig som är döv, dövblind eller har en hörselskada.

Student i Jönköpings län

Här finns hälso- och sjukvårdsinformation för dig som är student.

Till toppen av sidan