Så fungerar vården

Vården i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Här kan du läsa om hur hälso- och sjukvården fungerar i Jönköpings län, hur du gör när du behöver råd eller vård, väljer mottagning och annat som kan vara bra att veta.

När du behöver råd eller vård

Hit vänder du dig när du behöver råd eller vård

Här får du svar på vart du ska vända dig för att få råd och hjälp.

Sök vård på rätt mottagning

Det finns många olika slags mottagningar där du kan söka vård. Här beskrivs olika slags vårdmottagningar.

Så kontaktar du vården

Du kan kontakta en mottagning på flera olika sätt, till exempel via nätet genom att logga in och använda e-tjänster eller att ringa.

Boka, omboka eller avboka tid

Du kan boka, av- eller omboka en tid genom att logga in eller ringa mottagningen. Genom att logga in på 1177.se kan du göra dina vårdärenden. Vad du kan göra varierar mellan olika mottagningar. Du kan också se dina bokade tider samlade i en lista.

Patientkontrakt – din överenskommelse med vården

I din kontakt med vården ska det finnas en överenskommelse – ett patientkontrakt. Patientkontrakt är en överenskommelse mellan dig och vården om hur ni kan hjälpas åt för att främja din hälsa och behandla eventuell sjukdom i ditt liv.

För barn och unga: Så söker du vård

Är du sjuk eller mår dåligt ska du få hjälp att få vård. Du kan kontakta vården själv eller tillsammans med någon. Ibland går det att chatta eller mejla. Det kostar inget att söka vård om du är under 18 år.

Att välja vårdmottagning

Vad gäller när du söker vård i Jönköpings län

Det går att söka öppen vård över hela landet. Men varje region har sina egna bestämmelser om villkoren som gäller i just den regionen, till exempel om remiss krävs eller inte. Här kan du se vad som gäller i Jönköpings län.

Välja vårdcentral i Jönköpings län

Du väljer själv vilken vårdcentral du vill söka vård på. Det kan vara en vårdcentral nära hemmet eller jobbet. Du kan också välja en vårdcentral i en annan region.

Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län

Om du behöver specialistvård kan du själv välja vilken mottagning du vill söka vård på. Vissa specialistvårdsmottagningar kan du kontakta direkt för att boka ett besök. Vissa mottagningar kan du enklast boka tid hos om du först har varit hos en vårdcentral som hänvisar dig till specialistvård. Vissa typer av vård kräver alltid att du har en remiss från vårdcentralen eller någon annan mottagning.

Privata vårdgivare i Jönköpings län

Vårdgivare med avtal finansieras av Region Jönköpings län. Vårdgivarna har antingen ett vårdavtal med Region Jönköpings län eller är verksamma enligt en särskild lag om ersättning.

Kostnader och ersättningar

Patientavgifter i Jönköpings län

Avgifterna gäller inom Region Jönköpings län, hos vårdcentraler som ingår i vårdval och hos privata vårdgivare som har avtal med Region Jönköpings län. Barn och ungdomar under 20 år har fri hälso- och sjukvård. Från den dag du fyller 85 år är den öppna hälso- och sjukvården avgiftsfri.

Avgifter för tandvård i Jönköpings län

Avgifterna varierar mellan olika tandvårdsmottagningar eftersom prissättningen är fri. Därför kan det löna sig att jämföra priser innan du väljer tandläkare eller tandhygienist. Hur mycket du behöver betala för tandvård beror bland annat på hur gammal du är, vilka undersökningar och behandlingar du behöver och hur dyra de är.

Kostnader och ersättningar

Hur fungerar högkostnadsskyddet inom vård och tandvård? Vad är skillnaden på sjuklön och sjukpenning? Här får du veta mer.

Högkostnadsskydd och frikort för sjukvård i Jönköpings län

Högkostnadsskyddet för sjukvård innebär att du inte behöver betala mer än 1 300 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader, du har då rätt till ett frikort.

Stöd och service

Sjukresor i Jönköpings län

Du ansvarar själv för att ta dig till och från sjukvård och tandvård. Om du av hälsoskäl inte har möjlighet att resa på egen hand, kan du få ett intyg från vården som ger dig rätt till sjukresa med serviceresefordon. För en del resor med egen bil, buss eller tåg kan du få viss ersättning, men du betalar alltid en egenavgift oavsett färdsätt. För dig som reser till vården ofta finns ett högkostnadsskydd.

Teckenspråkstolk, skrivtolk eller dövblindtolk

Tolk för dig som är döv, hörselskadad eller har dövblindhet.

Språktolk

Om du har svårt att tala eller förstå svenska har du rätt att få hjälp av språktolk när du besöker sjukvård eller tandvård. Det kostar inget. Tolken kan vara med under besöket eller tolka på telefon.

Service och hitta rätt på sjukhus

Här kan du läsa om vilken service som erbjuds på Region Jönköpings läns sjukhus och hitta kartor och väghänvisningar på sjukhusen.

Mer om hälsa, vård och e-tjänster

Så fungerar vården

Här kan du läsa om hur du söker vård och stöd, hur du ska bli bemött i vården och vilka avgifter du får betala. Du får veta vilka lagar och bestämmelser som gäller och hur du kan göra om du inte är nöjd med vården. Det finns också information för dig som är närstående.

När du loggar in på 1177.se

Med e-tjänsterna på 1177.se kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Här kan du läsa mer om de olika e-tjänsterna.

Följ oss på Facebook

Här får du tips, råd och information om hälsa och vård. Behöver du personlig medicinsk rådgivning ska du kontakta sjuksköterskorna på 1177.

Vill du dela med dig av din erfarenhet?

Vill du dela med dig av dina erfarenheter av att vara patient eller närstående? Har du tankar om hur vård och omsorg fungerar och hur den skulle kunna utvecklas och bli bättre? Då vill vi gärna ha din hjälp!

Till toppen av sidan