Vården i Jönköpings län

Att välja vårdmottagning

Du kan söka vård över hela landet men ibland behöver du en remiss. Här kan du läsa om hur du söker vård.

E-tjänster i Jönköpings län

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Här kan du läsa mer om de olika e-tjänsterna.

Student i Jönköpings län

Här finns hälso- och sjukvårdsinformation för dig som är student.