Om 1177

1177 direkt

Innehållet gäller Jönköpings län

Med 1177 direkt kan du söka vård digitalt i din region. Du kan få behandling för många symtom och besvär lika bra genom att kontakta vården digitalt. Du får en bedömning av dina symtom och får sedan chatta med vårdpersonal. Om det finns behov går det även att växla över till videosamtal.

Med 1177 direkt får du en bedömning av dina symtom. Du får chatta med vårdpersonal och erbjuds digital kontakt med vården.

Du kan söka vård i 1177 direkt dygnet runt. Du får kontakt med vårdpersonal när tjänsten är bemannad.

 

Jönköpings län

Ring 112 om det är bråttom

Om du blir sämre medan du väntar på att få kontakt med vårdpersonal kan du alltid ringa telefonnummer 1177 för att få sjukvårdsrådgivning. Ring 112 vid livshotande tillstånd.

Så går det till

Så här gör du för att använda 1177 direkt:
 • Logga in med bank-id.
 • Svara på frågor för att beskriva dina symtom och besvär och få en första bedömning.
 • Du får ett meddelande när det är din tur.
 • Du kan sedan till exempel få chatta med vårdpersonal, få en medicinsk bedömning eller en bokad tid på en mottagning när det behövs.

Du kan logga in i tjänsten igen för att se avslutade ärenden och läsa de råd du har fått.

Vem kan använda tjänsten?

Du ska kontakta den vårdcentral där du är listad om dina besvär kräver regelbunden eller återkommande kontakt med vården.

Du kan söka vård för dig själv eller för ditt barn över 1 år.

Mer om tjänsten 1177 direkt

Följande information kan vara bra att veta när du kontaktar vården och ska använda digitala vårdtjänster i din region.

Vad kan jag få hjälp med?

Du kan söka vård digitalt för vanliga symtom och besvär, som till exempel:

 • feber
 • ont i halsen
 • ögonbesvär
 • urinvägsbesvär
 • hosta
 • ont i ryggen
 • stress.
Jönköpings län

Du kan också få hjälp med administrativa frågor, det kan vara till exempel frågor som rör:

 • öppettider
 • patientavgifter
 • frikort
 • fakturor
 • journalkopior. 

Vad krävs för att använda 1177 direkt?

Du behöver ha ett svenskt personnummer och bank-id för att kunna använda tjänsten på din mobil, surfplatta eller dator.

När kan jag använda tjänsten?

Du kan söka vård digitalt dygnet runt var du än befinner dig. Du får svar under din regions öppettider.
 

De patienter som har mest brådskande behov får alltid hjälp först. Du får ett meddelande när det är din tur.

Ring telefonnummer 1177 om du blir sämre medan du väntar på svar. Ring 112 vid livshotande tillstånd.

Jönköpings län

Chatten med personal på vårdcentralen är öppen vardagar kl 08:00-17:00. 

Vad kostar det att använda tjänsten?

Du blir informerad om vilka patientavgifter som gäller i din region. De flesta regioner har ungefär samma patientavgifter.
 
Avgiften ingår i det så kallade högkostnadsskyddet och räknas som ett vanligt vårdbesök.
 
Jönköpings län

Patientavgifter i Jönköpings län

Sjukvårdsrådgivning är alltid kostnadsfri oavsett ålder. Om rådgivningen övergår i någon from av behandling tillkommer en kostnad.

Barn och ungdomar under 20 år har fri hälso- och sjukvård. Från den dag du fyller 85 år är den öppna hälso- och sjukvården avgiftsfri.

Kvalificerad distanskontakt

Kvalificerad distanskontakt kostar 100 kr. En kvalificerad distanskontakt motsvarar de insatser som görs vid ett fysiskt besök och innebär att man gör en medicinsk bedömning som till exempel kan innehålla:

 • beslut om behandling eller ytterligare utredning
 • att man gör en ändring av pågående behandling
 • utvärdering av läkemedel.

Med kvalificerad distanskontakt menas kontakt med vården på annat sätt än via fysiskt besök och oavsett kanal, yrkeskategori och vårdnivå, det kan till exempel vara ett videosamtal eller telefonsamtal.

Läs mer om patientavgifter i Jönköpings län: Patientavgifter i Jönköpings län - 1177

Hur hanteras mina personuppgifter?

När du söker vård digitalt dokumenteras det alltid i regionens journalsystem på samma sätt som vid fysiska besök i vården. Du loggar in med hjälp av bank-id.
 

Du har möjlighet att spärra uppgifter i din journal så att de inte syns för andra vårdgivare. Tala om för vårdpersonalen om du vill begränsa tillgången till uppgifterna i din journal.

Läs mer om hur personuppgifter hanteras i vården.

Vart kan jag vända mig om jag har synpunkter?

Om du inte är nöjd med vården du har fått genom 1177 direkt kan du lämna synpunkter och få mer information.

1177 direkt från utlandet

Du kan nå 1177 direkt från utlandet och använda tjänsten om du har ett svenskt personnummer och bank-id.

Mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Till toppen av sidan